Contrapicado de un edificio
Màsters i Postgraus

Postgrau | Facility Management

Compartir

El postgrau en Facility Management potència les teves capacitats per a gestionar i planificar els serveis generals d'edificis i espais construïts per a garantir, com a arquitecte, un nivell òptim de servei als usuaris interns i externs d'una organització.

 

Lloc: Escola Sert | Carrer Arcs, 1-3. 08002. Barcelona
Dates: -
Modalitat: Presencial i en línia
Edició: 11a
Direcció: Manuel Járrega | Felip Neri Gordi
Durada: 164 h
Idioma: Castellà
Horaris: Dimarts i dijous de 15:00h a 19:00 h
Presentació

El Facility Manager és la figura clau per optimitzar els recursos de les empreses. Planifica els manteniments preventius i correctius dels edificis, implementa tecnologies intel·ligents, gestiona els espais i noves ubicacions i estalvia despeses energètiques. Amb criteri professional, decideix davant una opció de compra o lloguer, gestiona la subcontractació de serveis i selecciona el programari de gestió més adequat.

El postgrau en Facility Management de l'Escola Sert està indicat per a arquitectes i tècnics que proveeixen dels espais construïts i serveis associats a les seves organitzacions, que es dediquin a la gestió d'equipaments, edificis i espai públic i tinguin la necessitat d'ampliar o actualitzar els seus coneixements. 

Durant el postgrau es realitzaran visites guiades a edificis de diferents tipologies i usos, tant públics com privats, amb l'objectiu de conèixer in situ el rol del Facility Manager. 

Sortides professionals

La formació de Facility Manager professionalitza la gestió dels recursos als edificis al llarg de tot el seu cicle de vida. Explicació de la gestió de patrimoni, serveis, proveïdors i recursos dels edificis a optimitzar en l'àmbit de sostenibilitat, eficiència energètica, salut, seguretat, etc. Aquesta formació pràctica et donarà accés a un ventall de possibilitats professionals:

En organitzacions amb patrimoni a gestionar:

 • Facility manager de l’organització per la qual treballes, a nivell gerencial, al mateix nivell que el cap de recursos econòmics i el cap de recursos humans, per sota de la direcció general.
 • Gestor d’immobles (o edificis, o espais d’ús públic, o actius) i serveis de suport
 • Cap de patrimoni
 • Cap d’obres i/o de manteniment i/o de serveis generals

En empreses de serveis (o de facility services: Manteniment, neteja, seguretat i vigilància...)

 • Responsable de projectes
 • Responsable de contractes
 • Interlocutor amb els clients
 • Responsable de qualitat
 • Comercial

En enginyeries, consultories...etc.

 • Responsable de projectes

Competències

Adquirir noves capacitats per a gestionar i planificar edificis i espais construïts que permetin al professional garantir un nivell òptim de servei als usuaris interns i externs d'una organització. També es pretén millorar i promoure la formació dels per a arquitectes i tècnics de l'Administració Pública amb responsabilitats vinculades a la gestió, conservació i explotació dels edificis o espais construïts.

 • Comunicació i gestió del canvi: Capacitat per a expressar informació de manera clara i concisa, oralment i per escrit, en els diferents registres, entorns i canals de comunicació, assegurant la seva comprensió i identificant les reaccions per part del receptor. Els perfils receptors de la comunicació seran diversos: òrgans de decisió, personal laboral, tècnics de manteniment i usuaris d'edificis.
 • Negociació: Capacitat per a arribar a acords satisfactoris amb les persones o els grups amb els quals es negocia o s'estableixen relacions. Capacitat per a respondre amb arguments sòlids, persuadir i provocar un canvi en els altres a través d'una interacció professional.
 • Planificació i organització: Capacitat per a establir amb eficàcia objectius, fases, etapes i prioritats per a la consecució d'objectius mitjançant el desenvolupament de plans d'acotació personal o per a tercers, tenint en compte els recursos disponibles i establint mesures de control i seguiment.
 • Resolució de problemes i presa de decisions: Capacitat per a analitzar la situació de manera objectiva, explorar les causes i buscar alternatives possibles de solució, a fi de triar la més adequada d'acord amb la situació, les possibilitats d'implementació, les conseqüències que es puguin derivar i els riscos associats.
 • Treball en equip i competències relacionals: Capacitat per a col·laborar, participar i coordinar activament amb grups de treball naturals o definits per a aconseguir uns objectius comuns.

Volem que tinguis totes les claus sobre el postgrau i per això et convidem a llegir aquesta entrevista amb els seus directors.

Programa

Mòdul 1: Pla estratègic del Facility Management

L’objectiu és conèixer les funcions i el perfil del facility manager, adquirir els coneixements i habilitats bàsiques en organització i gestió d’empreses i dotar l’alumne d’eines per conèixer i analitzar el mercat potencial en aquest àmbit.

Mòdul 2: El cicle de vida en el projecte

L’objectiu és adquirir capacitats de gestió per establir estratègies a llarg termini d’estalvi de costos en la gestió de l’edifici i decidir amb criteri professional davant una opció de compra o lloguer.

Mòdul 3: Enfoc per tipologies de l'espai construït

L'objectiu és conèixer les funcions i tasques del Facility Manager en les fases de projecte i obra, així com tota la documentació generada necessària per a la fase posterior d'explotació i adquirir un criteri professional per al processos de contractació.

Mòdul 4: Gestió patrimonial

L’objectiu és aprendre a gestionar eficaçment la subcontractació de serveis amb els criteris òptims per tal de minimitzar l’impacte ambiental, aprendre a planificar i gestionar els manteniments preventius i correctius de l’edifici i adquirir un criteri professional a l’hora d’implantar tecnologies intel·ligents.

Mòdul 5: Gestió eficient, sostenible, segura i saludable

L’objectiu és adquirir capacitats per gestionar i planificar eficaçment espais i zones d'ús públic, garantint el nivell de servei més adequat als usuaris interns i externs.

Mòdul 6: El futur dels serveis

L’objectiu és aprendre a identificar els costos de funcionament de l’edifici i proposar metodologies de control d’aquests costos, així com analitzar i gestionar el cicle de vida dels elements de l’edifici i elaborar plans d’inversió.

Visites

Es realitzaran visites guiades a edificis de diferents tipologies i usos, tant públics com privats, amb l'objectiu de conèixer in situ el rol del Facility Manager en diferents organitzacions.

MUSEO MNAC BARCELONA

HOTEL FAIRMONT JUAN CARLOS I

OFICINES DESIGUAL

COWORKING BETAHAUS

TEATRE AUDITORI DE LLINARS (autor Álvaro Siza)

Preus i matrícula
Preu general
2.460 €
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
2.152,5 €
COAC Estudiant
2.152,5 €
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
1.845 €

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.

BENEFICIS PAGAMENT AVANÇAT

- Si es fa el pagament de la formació fins a dos (2) mesos abans que comenci el postgrau, es farà un descompte d'un 10% (a sumar als descomptes de col·legiació).
- Si es fa el pagament de la formació fins a un (1) mes abans que comenci el postgrau, es farà un descompte d'un 5% (a sumar als descomptes de col·legiació).

Gaudeix d'una beca si et fas delegat/da!

Exerceix de nexe entre l'escola, els docents i els teus companys i gaudeix d'una important beca per desenvolupar aquestes tasques.  

Finança la teva formació!

Si vols finançar la teva formació amb el Préstec formació Sert, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.

Entitats col·laboradores