Entitats col·laboradores

Entitats col·laboradores compromeses amb l'Escola Sert i amb els programes formatius del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

Patrocinadors
Entitats conveniades