Cristina Navas Pacheco equipo docente Escola Sert COAC

Cristina Navas Pacheco

Arquitecta per la  Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). PDD IESE.

Certificada en Project Manager Professional (PMP) i (PRINCE2).

Actual Directora de Serveis Generals de la Fundació Clínic per la revolta Biomèdica (FCRB).

Actualment, docent col·laboradora en el  Màster en Facility Management de la UPC , així com en el Postgrau en Facility Management de l'Escola Sert. Antic membre de les taules de Treball per a la creació d'un Pla de formació en FM en l'Administració pública.

Experiència de més de 10 anys en el Sector Públic, amb col·laboració en diferents Departaments Generalitat de Catalunya.

Experiència en el sector privat amb activitat complementària com a arquitecta freelance.

Visió estratègica d'optimització de portfolio immobiliari, i racionalització d'espais.

Ampli coneixement en estratègia Workplace, de manera específica, en el sector d'oficines.

Visió holística en la gestió de serveis derivada de l'explotació d'actius.