Postgrau en Direcció d'Empreses Immobiliàries Escola Sert COAC
Màsters i Postgraus

Postgrau | Promoció i Direcció d'Empreses Immobiliàries Innovadores

Compartir

Postgrau en gestió immobiliària centrat en la promoció i direcció d'empreses innovadores del sector.

Forma't en les competències necessàries per a desenvolupar el perfil de Director-Promotor d'Empreses Immobiliàries. En aquest postgrau s'estableixen els mètodes generals d'organització, gestió, administració, planificació i direcció empresarial i la seva aplicació en el sector immobiliari i de la construcció.

Recorda que si fas la teva matrícula abans del 30 de juliol (inclòs), pots beneficiar-te d'un 15% de descompte addicional als descomptes col·legials.

Lloc: Escola Sert | Carrer Arcs, 1-3. 08002. Barcelona
Dates: -
Modalitat: Presencial i en línia
Edició: 6a
Direcció: Ana Puig-Pey | Marc Torrent
Durada: 180 h
Idioma: Castellà
Horaris: Dilluns i Dimecres de 15:00 a 20:00
Presentació

Aquest postgrau en gestió immobiliària és la segona part del Màster en Direcció d'Empreses Immobiliàries Innovadores, en ell es pretén establir un nou paradigma en la gestió immobiliària en el qual les necessitats reals dels ciutadans, de la ciutat i de l'entorn es transformin en desenvolupaments urbanístics i projectes d'edificació amb un alt contingut d'innovació en els models, processos i productes convencionals.

El postgrau forma a l’alumne en les competències necessàries per desenvolupar el perfil de Director-Promotor d’Empreses Immobiliàries. S’estableixen els mètodes generals d’organització, gestió, administració, planificació i direcció empresarial i la seva aplicació als sectors immobiliaris i de la construcció.

Per tal de poder donar resposta a les necessitats actuals del sector immobiliari, el professional haurà de comprendre els mètodes d’estudi de les necessitats i demandes socials, dels components del confort i de la qualitat de vida, per tal d’assegurar l’èxit que demanda l’empresa immobiliària actual més intel·ligent, sostenible, d’alta qualitat ambiental, digital i robòtica.

Les sessions habitualment tindran lloc en dimecres, amb l'excepció de les que es faran el 14 de maig (divendres) i el 29 de juny (dimarts).

Objectiu

Obtindràs els coneixements que et permetran crear i dirigir una empresa de promoció immobiliària innovadora.

Aquest postgrau es realitzarà a partir de sessions magistrals combinades amb estudi de casos, tutories i workshops. Es treballaran casos pràctics i reals permetent aprofundir molt més sobre els problemes que sorgeixen a la pràctica professional diària d’un promotor i director d’una empresa immobiliària. S’empraran estratègies didàctiques que ajudaran l'alumne a enfrontar-se a problemàtiques reals del dia a dia del professional: Com fer que un projecte sigui viable? Com fer-ne la gestió? Com comercialitzar una obra de gran envergadura?

L’avaluació es basarà en l’avaluació contínua a través de la participació a las sessions, la presentació de casos i exercicis individuals i/o grupals.

Requisits d'accés

Titulació universitària o acreditació d'experiència laboral suficient en el sector. Per a l'obtenció del títol oficial de Màster o Postgrau serà necessari que l'alumne disposi d'una titulació universitària prèvia.

Titulació

Títol propi acreditat per la Escola Sert del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i l’Associació de Promotors de Catalunya.

A qui va adreçat

Formació orientada a arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, enginyers tècnics, economistes, gestors, empresaris, etc. que vulguin especialitzar-se en l'anàlisi i gestió d'operacions immobiliàries des d'un punt de vista arquitectònic, constructiu, econòmic, financer, comercial i d'explotació.

Competències

 • Comprensió dels mètodes generals d'organització, gestió, administració, planificació i direcció empresarial i la seva aplicació als sectors immobiliaris i de la construcció.

 • Compressió del marc legal i altres marcs especialitzats: urbanístic, fiscal, jurídic, tècnic, etc,.

 • Compressió dels sistemes d'organització de les empreses immobiliàries respecte a la distribució de tasques i responsabilitats, al control de temps de producció, costos i rendiments laborals, a l'administració econòmica i planificació comercial.

 • Comprensió dels mètodes d'estudi de les necessitats i demandes socials, dels components del confort i de la qualitat de vida, de les condicions d'habitabilitat i dels programes bàsics d'habitatge.

 • La metodologia d'impartició del màster, amb la resolució de casos en contextos concrets en què s'hauran de posar en funcionament el conjunt de coneixements, aptituds i actituds dels participants, els permetrà adquirir competències transversals de tipus metodològic i participatiu:

 • Visió de negoci, com la capacitat de reconèixer les amenaces i aprofitar les oportunitats i les forces externes que repercuteixen en l'efectivitat i competitivitat del negoci

 • Orientació inter funcional, com la capacitat de conèixer l'empresa més enllà dels límits de la pròpia funció, comprendre la interrelació de les diferents unitats i desenvolupar la seva cooperació.

 • Gestió de recursos, la direcció de persones, el lideratge, l'orientació al client i la negociació.

 • Iniciativa personal i pro activitat, tenint en compte els criteris de presa de decisions, autocontrol i intel·ligència emocional.

Sortides professionals

Una formació d’especialització i pràctica sobre l’actualitat del sector immobiliari, anàlisi de viabilitat d’operacions immobiliàries, planificació i gestió d’operacions i equips, direcció estratègica d’empreses immobiliàries i innovació en el sector immobiliari. Cadascun dels actors principals explicaran les diferents accions que pots realitzar per diferents sortides laborals:

 • Analitzar i revaloritzar la viabilitat d'operacions immobiliàries incorporant criteris de sostenibilitat i d'innovació
 • Accedir a posicions tècniques i directives a empreses immobiliàries d'àmbit local o nacional
 • Crear i dirigir una empresa promotora, constructora o patrimonial, immobiliària, incloent-hi comunitats de bens i cooperatives.
Programa

1. Actualitat del sector immobiliari, normativa d'aplicació i polítiques d'habitatge II (4 ECTS - 24 hores lectives)

- Models de ciutat.

- La ciutat ben temperada.

- Desenvolupament urbà.

- Renovació, Regeneració i renovació urbana.

- Estratègies de desenvolupament urbà des del sector privat.

- Normatives europees sobre certificacions de qualitat en edificació.

 

Activitats formatives

Participació en sessions magistrals dirigides per ponents que participen en la presa de decisions legals.

2. Planificació i gestió d'operacions immobiliàries II (5 ECTS - 24 hores lectives)

- Anàlisis de mercat i planificació d'operacions.

- Models de negoci immobiliari.

- Comunitats, cooperatives i habitatge social.

 

Activitats formatives

Es desenvoluparan casos pràctics al llarg de les sessions amb la participació de tots els estudiants.

3. La innovació en el sector immobiliari II (8 ECTS - 50 hores lectives)

- Emprenedoria i innovació en operacions immobiliàries.

- Recerca urbana i d'habitatge.

- Concessions administratives col·laboració públic-privada.

- Innovació i models de negoci en edificació residencial, no residencial i habitatge social.

- Noves tipologies d'habitatge flexible i accessible.

- Arquitectura d'alta qualitat ambiental.

- Innovació en processos i instruments de gestió.

 

Activitats formatives

Desenvolupament d'un cas pràctic per grups. Desenvolupament de taules rodones.

4. Direcció estratègica d'empreses immobiliàries (10 ECTS - 64 hores lectives)

- Organització d'empreses immobiliàries.

- Introducció a les finances de les operacions immobiliàries.

- Aspectes legals del finançament.

- Contractes i due diligence immobiliària.

- Fiscalitat en operacions immobiliàries.

- Tributació i transmissió de l'empresa familiar.

- Tributació local.

- Contractes de transmissió.

- Comunitats de propietaris.

- Organització d'empreses immobiliàries patrimonialista i explotació d'actius.

- Finançament d'operacions. Riscos.

 

Activitats formatives

Desenvolupament d'un cas pràctic per grups. Desenvolupament de taules rodones.

5. Projecte final (3 ECTS)

Treball d'aplicació dels continguts vists al llarg del Postgrau.

L'alumne comptarà amb la tutoria d'un professor del Postgrau. Es realitzaran sessions presencials amb la participació de tots els grups i sessions individuals en línia.

La correcció del projecte final es farà el 19 de juliol, un cop acabades les classes.

Preus i matrícula
Preu general
3.990 €
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
3.491,25 €
COAC Estudiant
3.491,25 €
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
2.992,5 €

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.

BENEFICIS PAGAMENT AVANÇAT

- Si es fa el pagament abans del 30 de juliol (inclòs), pots beneficiar-te d'un 15% de descompte addicional als descomptes col·legials.
- Si es fa el pagament de la formació fins a dos (2) mesos abans (5 de gener) que comenci el postgrau, es farà un descompte d'un 10% (a sumar als descomptes de col·legiació).
- Si es fa el pagament de la formació fins a un (1) mes abans (5 de febrer) que comenci el postgrau, es farà un descompte d'un 5% (a sumar als descomptes de col·legiació).

Gaudeix d'una beca si et fas delegat/da!

Exerceix de nexe entre l'escola, els docents i els teus companys i gaudeix d'una important beca per desenvolupar aquestes tasques.  

Finança la teva formació!

Si vols finançar la teva formació amb el Préstec formació Sert, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.

Entitats col·laboradores