Portada
Treball d'estudiants

Com optimitzar les ITES per integrar criteris de salut

Laura Choya

Un treball que vol evidenciar la manca de criteris de salut i la dificultat amb què els tècnics es troben a l’hora de tractar situacions greus. També es proposen solucions i mecanismes perquè els professionals els pugin tenir en compte i obrir la possibilitat que la ITE es converteixi en un document més ampli i rigorós quant a criteris de salut.

Laura Choya
Màsters i Postgraus
2020-2021
Territori i urbanisme

El resultat d’aquest treball es basa en l’aplicació dels coneixements adquirits al postgrau durant la realització d’una ITE.

Segons la normativa que regula les ITEs, aquestes es cenyeixen a detectar aquelles deficiències que puguin afectar la conservació estructural i el funcionament de l’edifici en relació amb tres elements: l’envolupant, l’estructura i les instal·lacions. A l’hora de determinar la gravetat d’una deficiència, els criteris de salubritat es poden tenir en compte en el moment en què afecten i poden generar greus problemes de salubritat.

No obstant, existeixen diverses interpretacions per part de tots els agents i normalment la salut no rep el protagonisme que es mereix. Hi ha molts aspectes que requereixen mesuraments i pocs tècnics tenen els coneixements, les eines i el suport suficient per valorar-los correctament i així fer-ne una diagnosi correcta.

Arran d’una experiència real, el treball intenta posar de manifest la poca importància que es dona a la salut en la pràctica d’una ITE i proposa mecanismes per facilitar aquesta tasca als tècnics.

Altres projectes d'estudiants
Proyecto hospital perfil urbano Escola Sert
Proyecto Hospital Urbano Poblenou Escola Sert
Humedades en una vivienda
Portada
Portada treball guia salut