Sonia Hernández-Montaño Bou equipo docente Escola Sert COAC

Sonia Hernández-Montaño Bou

Arquitecta i amb un màster en bioconstrucció per l'IEB-UdL, Sonia Hernández-Montaño Bou és coordinadora del Grup de Treball de Salut del COAC, assessora de diverses institucions (entre elles el COAC) per a la incorporació de criteris de salut en la construcció. Docent en universitats i centres privats, publica en premsa especialitzada i és fundadora de l'estudi arquitecturasana.com especialitzat en bioconstrucció i arquitectura saludable.