(Imatge: GettyImages)

Notícia |
Ocupació

Aquests són els perfils d'arquitectes especialitzats amb més demanda laboral

Com més gran és l'especialització, més gran la recompensa. En el cas de l'arquitectura, el mercat demana perfils concrets. Aquests han d'ajudar a complir les noves regulacions i oferir solucions a una nova manera d'entendre l'arquitectura.

Compartir

“Cada vegada hi ha una demanda més gran de professionals de totes les especialitats arquitectòniques, ja que la professió està evolucionant cap a la cooperació entre equips especialitzats. El model en què un sol arquitecte s'encarregava de totes les parts del projecte ha quedat obsolet”, afirma amb rotunditat la Gisela Steiger, directora del curs Il·luminació per a arquitectes.

Aquests són alguns perfils d'arquitectes especialitzats amb més demanda laboral i els motius per què el mercat els necessita.

Especialistes que ajuden a complir amb la normativa

En alguns casos, l'entrada en vigor de diferents normatives es tradueix en l'oportunitat que els arquitectes es formin per poder aplicar aquests criteris a projectes d'índole diferent.

Un cas recent és el CTE DB-HR que, encara que existeix des de l'abril del 2009, el seu compliment no es va començar a controlar fins fa pocs anys. “Des del moment en què els ajuntaments han començat a demanar mesures in situ per obtenir la llicència de primera ocupació, la demanda de projectes que assegurin el compliment del CTE DB-HR ha augmentat”, explica l’Ana Batlle Coderch, responsable del curs de l´Escola Sert sobre Disseny acústic d´habitatges plurifamiliars. Aplicació del CTE DB-HR.

Un exemple és el cas de l'ajuntament de Barcelona, que va començar a fer medicions en edificis de nova construcció amb data d'inici a partir del maig del 2017. “Això significa que a partir del 2019 s'han començat a trobar amb edificis que no compleixen amb la normativa i que cal modificar un cop acabada l’obra. L’estudi en projecte guanya molta importància perquè ajuda a evitar aquests casos”, aclareix Batlle.

En el cas dels requisits energètics, l'actualització del document bàsic HE-1 introduirà el concepte dels edificis nZEB/ECCN a la normativa espanyola. En aquest escenari, l?arquitecte estarà obligat a planificar els edificis amb criteris d?alta eficiència energètica. Micheel Wassouf, director del programa Edificis nZEB: Estàndard Passivhaus, cita autonomies com Navarra, ja que des del 2018 obliga que tot l'habitatge públic compti amb un certificat de Casa Passiva.

“Per a aquells edificis en què el promotor demana un disseny que segueixi els criteris de la Casa Passiva ha d'intervenir un expert responsable dels càlculs energètics segons aquest estàndard. Aquest professional supervisa el disseny i la correcta execució dels components més rellevants; la protecció solar correcta, les estratègies de ventilació, el control de les infiltracions d'aire i un bon aïllament tèrmic”, detalla Wassouf.

Arquitecto dibujando un plano

El ventall d'especialitats arquitectòniques és tan versàtil com variat. (GettyImages)

L'entrada en vigor de noves normatives obre nous camps professionals

Saber aplicar conceptes i executar tendències

El ventall d´especialitats arquitectòniques és tan versàtil com variat. Per exemple, la il·luminació. “Hi ha molta disparitat entre obrir un catàleg i escollir lluminàries que ocuparan un espai dins d'un espai i entendre i concebre la il·luminació com a part intrínseca del projecte. La il·luminació és percepció i confort, i l'única manera d'aconseguir-ho és projectant utilitzant la llum com a eina des del principi”, apunta la Gisela Steiger.

En aquest cas, un arquitecte especialitzat en il·luminació planifica tota la part tècnica de la luminotècnia i electrònica pròpia de les lluminàries. Utilitza aquest coneixement per projectar la part més conceptual i integral, però serà capaç de combinar tècniques i capes per aconseguir que l’espai transmeti el que el projecte requereix.

Altres especialitats responen a l'evolució de certs hàbits o tendències, com ara el retail. “Les marques saben que ja no n'hi ha prou amb oferir un bon producte o servei. El consumidor demana viure experiències físiques que siguin diferents però coherents amb les de la seva web o aplicacions mòbils.

Al canal físic és on es produeix la relació amb el client i l'arquitecte hi té un paper fonamental i necessari”, explica la Patricia Gil, directora del curs de l'Escola Sert Disseny d'espais retails.

Altres branques de l'arquitectura volen oferir les millors experiències possibles, fins i tot en moments complexos vitals. "Totes les especialitats relacionades amb la salut de les persones tenen una gran demanda", expliquen en Ramon Torrents i la Clara Rius, responsables del curs Fonaments en arquitectura hospitalària.

“A més”, afegeixen els arquitectes, “nosaltres ens movem des de l'alta complexitat d'un hospital passant per les diferents tipologies de clíniques o centres de salut ambulatoris fins als centres d'assistència primària. Tot i això, i després d'anys d'oblit, l'especialització en Gerontologia i Salut Mental han entrat amb força en nous projectes”.

La formació especialitzada, un valor afegit

Rius i Torrents expliquen que els coneixements de l'arquitecte especialitzat en arquitectura hospitalària incorporen aspectes que van més enllà de les necessitats certament complexes que aborda la seva especialització. Aquestes inclouen coneixements sobre les diferents especialitats mèdiques, els fluxos interns entesos com els pacients, els professionals sanitaris, la logística i com interactuen els departaments d'un hospital.

No obstant, el més important és entendre a quina velocitat evoluciona el coneixement. La tecnologia disruptiva, els avenços mèdics i quirúrgics i els nous processos clínics modifiquen la manera com es dissenyen aquests edificis i requereix una formació contínua”, reflexionen.

Wassouf també apel·la a la formació per, per exemple, saber comparar la filosofia del codi tècnic actual en termes d'eficiència energètica amb els estàndards de la Casa Passiva. "Als professionals de l´arquitectura els permet oferir un plus addicional, una cartera més àmplia que a més respon a les urgències climàtiques que estem vivint", apunta.

Arquitecta dibujando planos junto a un ordenador

Els avenços tecnològics fan canviar la manera tradicional de treballar. (GettyImages)

I després de la formació… què?

La majoria de les especialitzacions abastades ofereixen unes perspectives laborals que van més enllà del estudi clàssic d'arquitectura. En el cas del retail, les oportunitats són innombrables.

"L'arquitecte pot treballar a qualsevol àrea on l'espai sigui el protagonista", assenyala Gil. La directora afegeix que la majoria d’alumnes que han cursat el seu programa ja estan vinculats, de manera o una altra, amb la creació d’espais retail.

En el cas de l'acústica, els estudis mateixos compten amb perfils professionals que ajuden a complir amb la normativa CTE DB-HR. "El mateix passa a empreses d'enginyeria, que apliquen el CTE en altres facetes com l'eficiència energètica i ofereixen un paquet complet de justificació del CTE, que inclou el DB-HR, als despatxos d'arquitectura", apunta l’Ana Batlle Coderch.

Si escau, dirigeix un despatx específic d'enginyeria acústica on treballen aquesta especialització en tota la seva dimensió, no només vinculada a la normativa. Comparteix que molts alumnes que han cursat aquesta especialització a l'Escola Sert ja executaven projectes de CTE DB-HR després de formar-se pel seu compte sobre la normativa i els programaris disponibles. “El curs els ha servit per resoldre dubtes i consolidar coneixements i per assegurar-se que la feina que exerceixen té una base de coneixements sòlida”, comparteix.

La Gisela Steiger creu que tots els estudis haurien de tenir un especialista en il·luminació. "El més comú, però, és que aquest professional treballi en un estudi especialitzat com el nostre, Fantàstic Lighting Partners, o a l'equip projectista d'algun fabricant d'il·luminació", explica.

En el cas dels projectes d'arquitectura hospitalària, els mateixos hospitals o promotors tenen equips d'arquitectes que gestionen els treballs interns o gestionen, des de la propietat, els equips de disseny externs.

“La majoria dels alumnes de la primera edició del curs eren arquitectes interessats a l'especialitat. També vam tenir perfils de l’administració pública o privada que necessitaven suport en algun punt de coneixement”, detallen Rius i Torrents.

Micheel Wassouf explica que hi ha exalumnes que han tingut l'oportunitat de dissenyar cases passives. "Gràcies a que saben transmetre els reptes i avantatges d'aquests criteris al client han aconseguit un valor diferencial al mercat actual", assegura l'arquitecte.

Aquest valor afegit que ofereix la formació i les oportunitats laborals posteriors són els incentius per a l'especialista en un mercat en constant evolució.

 

Lucía Burbano
Redacció Escola Sert

 

Comparteix el teu comentari i participa a la conversa

Les teves dades es mantenen privades i no es mostren públicament.
CAPTCHA
L'enviament de comentaris es modera, de manera que no apareixen immediatament.