Projecte de reforma d'una escola
Treball d'estudiants

Ampliació de l’Escola Josep Maria Xandri de Sant Pere de Torelló

Víctor Bertran, Gaspar Costa, Pau Massana i Sonia Triviño

Treball fet per Víctor Bertran, Gaspar Costa, Pau Massana i Sonia Triviño durant el postgrau en sostenibilitat.

Aquest projecte final se centra en la ampliació de l’Escola Josep Maria Xandri de Sant Pere de Torelló. En l’actual context que vivim, cada dia es fa més evident la necessitat de dissenyar, rehabilitar i construir edificis amb baix o nul impacte sobre el medi ambient. 

Víctor Bertran, Gaspar Costa, Pau Massana i Sonia Triviño
Albert Sagrera - Gerardo Wadel
Màsters i Postgraus
2020-2021
Edificació i rehabilitació

El punt de partida del taller ha estat l’avantprojecte de reforma i ampliació de l’Escola Josep Maria Xandri de Sant Pere de Torelló per acollir l’actual línia de primària i una de nova de secundària.

El treball portat a terme ha significat un repte i una oportunitat per constatar els beneficis que aporten les estratègies de disseny bioclimàtic, l’eficiència energètica i l’ús responsable i eficient de les matèries primeres, amb intenció de millorar el benestar dels usuaris i l’equilibri amb la natura.

Altres projectes d'estudiants
Proyecto hospital perfil urbano Escola Sert
Proyecto Hospital Urbano Poblenou Escola Sert
Humedades en una vivienda
Portada
Portada treball guia salut