Proyecto Hospital Urbano Poblenou Escola Sert
Treball d'estudiants

Hospital Urbà en Poblenou

María Emilia Nogal

El programa especifica un hospital de mitjana complexitat d'aproximadament 20.000 m2 i 100 llits. El projecte planteja la necessitat d'abordar el tema urbà i l'espai públic per la seva ubicació en un lloc singular de Barcelona que està experimentant una important transformació.

María Emilia Nogal
Màsters i Postgraus
2018
Edificació i rehabilitació

La realitat complexa del solar va presentar una oportunitat per generar la base conceptual del projecte, que va ser la recuperació de la unitat formal del barri en introduir un nou carrer transversal que connecta a banda i banda i s'estén cap a l'interior de l'hospital.

En secció, l'edifici està compost de dos grans volums interrelacionats i compactes articulats per una rambla d'altura múltiple, que distingeix al centre com una nova fita urbana que brinda serveis tant a l'hospital com a la comunitat.

Per humanitzar l'hospital i permetre que sigui una part integral de la ciutat, el llenguatge arquitectònic remarca la transparència i la circulació fluïda, i el gran parc situat al costat de la façana principal és de fàcil accés gràcies a la seva proximitat a l'Avinguda Diagonal.

Segon premi del Future Leader Award of the International Academy for Design & Health – European, del Design & Health: Salutogenic Hospital Design & Urban Health at Politecnico di Milano.

Proyecto Hospital Urbano Poblenou Escola Sert
Proyecto Hospital Urbano en Poblenou Escola Sert
Proyecto Hospital Urbano en Poblenou Escola Sert
Altres projectes d'estudiants