Notícia |
Articles
Gestió i direcció

Tot el que sempre has volgut saber sobre el facility manager i per què és un perfil cada vegada més sol·licitat

El facility management és una disciplina que s’encarrega de gestionar eficientment els edificis i els seus serveis associats. Posa les persones al centre del projecte i de la gestió i participa en totes les etapes del cicle de vida d’una edificació. Per entendre més què és i què fa un facility manager, hem fet una visita a professors i exalumnes al Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya, a Barcelona, dissenyat pensant en el facility management des de la fase inicial del pla estratègic.

Compartir

Què és el facility management?

No és una disciplina nova, i comprèn tantes àrees que sovint les seves fronteres semblen borroses. Vetlla per l’optimització de la gestió econòmica de les organitzacions, i de fet va néixer amb aquest objectiu, però no és la seva única funció. El facility manager supervisa diverses qüestions especialitzades relacionades amb la gestió de l’espai construït, els seus serveis associats i el benestar dels seus usuaris. No és un especialista, però en això està, a parts iguals, la seva complexitat i la satisfacció dels professionals que s’hi dediquen.

“L’especialitat de facility management va començar tenint una funció merament econòmica. Ser més eficients en l’ús de l’energia i dels espais”, explica Lluís Dalmau, responsable de l’Àrea d’Implementació de Tècniques de Gestió d’Immobles i Serveis Vinculats de la Generalitat de Catalunya. “La principal revolució es produeix quan se situa les persones al centre de la gestió. Hi guanyem tots, perquè implica ampliar aquesta gestió de naturalesa més econòmica als recursos naturals i construïts”, aclareix Dalmau, que també és codirector del postgrau en Facility Management de l’Escola Sert.

L’impuls des del sector públic

Encara que es va estendre amb força en el manteniment i gestió d’oficines, el facility management no és exclusiu de cap tipologia, al contrari. “S’ha anat implantant a tots els programes de l’àmbit privat i ha entrat amb força i marcant futur en els edificis públics”, celebra Felip Neri, codirector del postgrau i especialitzat en FM de l’Escola Sert.

La digitalització en el facility management és una aliada per a desenvolupar la gestió

Dalmau puntualitza que la definició més correcta és parlar d’espai construït, independentment de qui en sigui el propietari, la qual cosa amplia encara més el concepte. Recalca que aquesta professió requereix flexibilitat i defineix la digitalització en el facility management com una aliada en el desenvolupament de la gestió de l’espai construït i dels seus serveis associats. “Sovint es parla del building information modelling (BIM) i la seva relació amb el facility management. En el fons, forma part d’un tot, que és l’ecosistema digital, i vol dir agilitar i potenciar aquesta gestió perquè sigui més compatible i explotable per tots els usuaris”, aclareix.

El facility manager: al servei de l’arquitectura i de les persones

La figura encarregada de dirigir aquesta complexa orquestra és el facility manager. Laura Auleda, que treballa al Departament de Facility Management de la Generalitat de Catalunya a Girona i és exalumna del postgrau de l’Escola Sert, explica que hi ha un cert punt de romanticisme lligat a la gestió econòmica de tenir cura d’un edifici. “La seva vida útil està relacionada amb el bon manteniment, que al seu torn evita haver de fer-hi reparacions de gran envergadura, amb el consegüent estalvi econòmic”, justifica. I argumenta per què el treball del facility manager és essencial:

"La vida útil d'un edifici està relacionada amb el seu bon manteniment, que al seu torn evita haver de realitzar reparacions de gran envergadura"

Laura Auleda
Departament de Facility Management de la Generalitat de Catalunya a Girona

Per part seva, el també exalumne de l’Escola Sert Albert Rubió, facility manager del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, parla d’arquitectura “viscuda”, una faceta professional que els arquitectes, que es desvinculen del projecte una vegada aquest s’entrega al client, no solen experimentar.

També esmenta la necessitat de saber adaptar-se a escenaris canviants, el màxim exponent dels quals ha estat la pandèmia i la implementació del teletreball:

Quan intervé el facility manager?

Neri defensa que el facility manager intervé o hauria d’intervenir en tots els moments del cicle de vida d’un edifici. Ressalta aquest punt perquè hi ha decisions que es prenen en la fase de planificació que repercutiran en les operacions, funcionament, manteniment i costos del dia a dia una vegada l’edifici s’hagi completat. Aquest és precisament el cas del Districte Administratiu, dissenyat pensant en el facility management des del començament.

La relació amb l’espai construït fa que Dalmau asseguri que el perfil tècnic de l’arquitecte és idoni per a aquesta posició, ja que el cost de tot el cicle de vida de l’edifici s’hauria de tenir en compte des del seu origen. “El paper principal del facility manager és proporcionar serveis a la seva organització. Quins serveis? Els que l’organització necessiti per aconseguir els seus objectius”, explica.

Un perfil professional altament sol·licitat

Dalmau reclama que aquesta figura, a més de ser eficient, operativa i resolutiva, hauria de ser estratègica per a l’organització a què pertany. Aquest professional responsable dels recursos construïts i els seus serveis associats hauria d’estar situat al mateix nivell que les persones responsables dels recursos humans i els recursos econòmics.

No és una figura fàcil de trobar en el mercat laboral perquè requereix de moltes i variades competències

Les expectatives d’una demanda d’incorporar aquest professional són enormes. Segons l’informe Europe Facility Management Market Analysis, s’espera que el mercat europeu de gestió d’instal·lacions creixi a una taxa composta anual del 3,72% entre 2021 i 2026.

Malgrat aquesta alta demanda, Manuel Járrega, president de l’Associació Catalana de Facility Management, explica que no és una figura fàcil de trobar en el mercat laboral perquè requereix competències nombroses i variades; de gestió, gestió humana, coneixements econòmics i manteniment, entre d’altres.

Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya

Si existeix un edifici que exemplifica la funció del facility manager és el Districte Administratiu de Barcelona, un campus de 46.000 m² amb capacitat per reunir 2.400 treballadors de diverses conselleries que prèviament estaven distribuïdes en catorze ubicacions diferents.

El focus de l’edifici dissenyat per Batlleiroig són les persones, i per això, i gràcies a la tecnologia, té cura de tots els aspectes que influeixen en el seu benestar i productivitat.

Edificio del Districte Admnistratiu de la Generalitat

Els participants del postgrau en Facility Management de Escola Sert van visitar l'edifici del Districte Administratiu de la Generalitat. (Escola Sert)

En l’àmbit mediambiental, és el primer edifici a Catalunya que posseeix el certificat Leed Platinum i és l’oficina més gran de tot Europa amb el certificat WELL.

El complex introdueix noves maneres de treballar i interactuar, a través d’una nova concepció dels espais que permet aconseguir els objectius de màxima eficiència arquitectònica i energètica. Des del punt de vista del model organitzatiu i funcional, ha permès racionalitzar i optimitzar els espais de treball de la Generalitat de Catalunya a Barcelona i optimitzar el model de funcionament d’acord amb les noves maneres de treballar a l’Administració.

Districte administratiu

Vista exterior de l'edifici del Districte Administratiu. (Escola Sert)

Els diferents departaments estan situats en plantes tipus, ideades a partir de la flexibilitat dels espais i la variabilitat del nombre d’unitats de cada tipologia d’ús, la qual cosa permet que es produeixin canvis en un futur en els diferents departaments, així com la possibilitat del free seating, no tenir una taula de treball fixa.

Tots els elements utilitzats en la implantació (mampares, paviment i mobiliari) són fàcilment reutilitzables en cas de canvis de distribució. El projecte s’adapta a una institució canviant i permet noves maneres de treballar, i alhora respon a la irrupció del teletreball.

 

Interior del districte administratiu

Restaurant del Districte Administratiu. (Escola Sert)

Aglutinar les diferents conselleries sota un mateix sostre també té una raó econòmica, ja que permet reduir els lloguers que es pagaven fins aleshores.

Així, el Districte Administratiu s’erigeix en un exemple del lideratge de les administracions públiques per promoure una arquitectura i un entorn laboral en consonància amb les necessitats actuals.​

 

Lucia Burbano
Redacció Escola Sert

Postgrau en Facility Management

Un programa pensat per a arquitectes i tècnics que proveeixen els espais construïts i serveis associats a les seves organitzacions. També està pensat per a aquells professionals que es dediquen a la gestió d'equipaments, edificis i espai públic, i tinguin la necessitat d'ampliar o actualitzar els seus coneixements.

Comparteix el teu comentari i participa a la conversa

Les teves dades es mantenen privades i no es mostren públicament.
CAPTCHA
L'enviament de comentaris es modera, de manera que no apareixen immediatament.