Representación de la descarbonización
Cursos

Curs Taller | Descarbonització d'edificis

Compartir

Curs sobre descarbonització d'edificis. Aprendràs a calcular, des de la fase de disseny, la petjada de carboni d'un edifici per definir estratègies de descarbonització que incorporin els criteris de l'economia circular (EC) a tot el cicle de vida de l'edifici.

Lloc: Escola Sert | Carrer Arcs, 1-3. 08002. Barcelona
Dates: -
Modalitat: Presencial i en línia
Edició: 1a
Direcció: Yeny Andrea Márquez Echeverría
Durada: 33 h + 2h
Idioma: Castellà
Horaris: Divendres de 15.30 a 18.30 h
Presentació

Els edificis són responsables d'aproximadament el 40% de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEI), bàsicament CO2 equivalent (CO2e). Per aquesta raó, el sector de l'edificació té un paper fonamental en l'assoliment dels objectius de descarbonització que s'ha proposat assolir la Unió Europea el 2050.

Les diverses directives europees, normatives i estàndards internacionals com ara la Taxonomia UE, l'estàndard LEVEL(s), el Pla d'Acció d'Economia Circular (CEAP), entre d'altres, estableixen criteris que cal considerar en el disseny de qualsevol tipus d'edifici per reduir les seves emissions de CO2e i els seus impactes ambientals. En aquest context, els professionals AEC (Architecture, Engineering and Construction) poden aportar significativament a la descarbonització del sector.

En el curs següent s'abordaran els procediments necessaris per calcular l'empremta de carboni d'un edifici i enfocar les estratègies per a la descarbonització. El curs s'estructura en 3 mòduls independents en format taller, on es combinarà l'explicació teòrica amb el desenvolupament d'exercicis pràctics a l'aula per aplicar allò que s'ha après.

Els mòduls que es poden cursar de manera independent són els següents:

Descarregar aquí l'esquema que detalla el programa del curs sobre descarbonització d'edificis. 

Objectius

 • Presentar el context europeu relacionat amb la descarbonització del sector de l'edificació.
 • Revisar les normatives i eines disponibles per fer el càlcul de la petjada de carboni en un edifici en tot el seu cicle de vida.
 • Formular estratègies de descarbonització per a un edifici incorporant criteris d’economia circular des de la fase de disseny.

Destinataris

Professionals del sector de l'edificació (AEC - Architecture, Engineering and Construction).

Metodologia

Format

Metodologia mixta en format presencial: Aula.

Criteris d'exposició

Participativa. Cal portar ordinador per treballar a classes.

Estructura de les sessions

El curs està estructurat en 3 Mòduls independents. Cada mòdul es compon de diverses sessions. Les sessions tenen una durada de 3h cadascuna i s'organitzen de la manera següent:  

 • Primer bloc: revisió de contingut teòric.
 • Segon bloc: desenvolupament de contingut pràctic a l'aula

Casos pràctics

Es revisaran exemples i realitzaran exercicis pràctics als segons blocs de les sessions.

Visites previstes

A confirmar

Sistema d'avaluació

Es realitzarà un qüestionari de 5 preguntes a classe al final de cada mòdul (últims 30 minuts). Assistència mínima 80% de les sessions.

Competències

Estimar la petjada de carboni d'un edifici en tot el cicle de vida per definir estratègies de descarbonització incorporant criteris d'economia circular des de la fase de disseny.

Programa

Mòdul 1: Introducció teòrica general i aplicació de la taxonomia UE al sector de l'edificació.

Sessió 1

 1. Bloc 1 (1,5h): Problemàtica actual. Crisi climàtica: Estat de la qüestió
 2. Bloc 2 (1,5h): Marc normatiu UE. Introducció a la Taxonomia UE

Sessió 2

 1. Bloc 1 (1,5h): Etiquetatge i qüestionari DNSH. Nova Construcció i Edifici Existent
 2. Bloc 2 (1,5h): Exemples pràctics. Desenvolupament a l'aula del Qüestionari DNSH de projecte d'edificació.

Sessió 3

 1. Bloc 1 (1,5h): Desenvolupament d'exercici pràctic a l'aula: Qüestionari DNSH fase Ex – Davant.
 2. Bloc 2 (1,5h): Desenvolupament d'exercici pràctic a l'aula: Qüestionari DNSH fase Ex – Post + Qüestionari final de mòdul.

Mòdul 2: Càlcul de l'empremta de carboni

Sessió 4

 1. Bloc 1 (1,5h): Introducció al càlcul de la petjada de carboni de l’organització.
 2. Bloc 2 (1,5h): Exercici pràctic a l'aula: Càlcul de l'empremta de carboni organitzacional

Sessió 5

 1. Bloc 1 (1,5h): Introducció al càlcul de la petjada de carboni de producte (materials)
 2. Bloc 2 (1,5h): Càlcul de la petjada de carboni de l’edifici. Presentació eina digital oberta (EC3Tool)

Sessió 6

 1. Bloc 1 (1,5h): Càlcul de la petjada de carboni de l’edifici amb enfocament de cicle de vida.
 2. Bloc 2 (1,5h): Exercici pràctic a l'aula: Càlcul de la petjada de carboni d'edifici amb EC3tool

Sessió 7

 1. Bloc 1 (1,5h): Estratègies de reducció i compensació d'emissions de CO2e a edificis.
 2. Bloc 2 (1,5h): Elaboració de memòria/informe del càlcul de la petjada de carboni de l'edifici (fase projecte)

Sessió 8

 1. Bloc Únic (2h): Qüestionari final de mòdul.
 2. Presentació Eina digital ITEC + COAC (convidat extern)

Mòdul 3: Economia circular a edificis

Sessió 9

 1. Bloc 1 (1,5h): Principis de disseny circular a edificis. Enfocament de cicle de vida.
 2. Bloc 2 (1,5h): Exercici pràctic a l'aula: “Entrades i Sortides” al cicle de vida de l'edifici

Sessió 10

 1. Bloc 1 (1,5h): Materials i circularitat. L'edifici com a banc de materials
 2. Bloc 2 (1,5h): Presentació de l'eina LEVEL(s) UE. Plantilles de càlcul.

Sessió 11

 1. Bloc 1 (1,5h): Presentació de cas pràctic edifici com a banc de materials.
 2. Bloc 2 (1,5h): Exercici a l'aula: Càlcul de material amb mètode LEVEL(s) - Plantilla

Sessió 12

 1. Bloc 1 (1,5h): Estratègies de circularitat a l'edifici.
 2. Bloc 2 (1,5h): Exercici a l'aula: Definició d'estratègies de circularitat a l'edifici + Qüestionari fi de mòdul.

 

Direcció i Professorat
Preus i matrícula
Preu General
577,5 €
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
505,3 €
COAC Estudiant
505,3 €
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
433,12 €

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.

Gaudeix d'una beca si et fas delegat/da!

Exerceix de nexe entre l'escola, els docents i els teus companys i gaudeix d'una important beca per desenvolupar aquestes tasques.  

Finança la teva formació!

Si vols finançar la teva formació amb el Préstec formació Sert, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.