Vista de árboles con representación de CO2
Cursos

Curs Taller | Càlcul de la petjada de carboni

Compartir

Curs sobre com estimar la petjada de carboni d'un edifici amb un enfocament en el cicle de vida per a establir estratègies de reducció de descarbonització.

Aquesta formació equival al mòdul 2 del curs de descarbonització d'edificis.

Lloc: Escola Sert | Carrer Arcs, 1-3. 08002. Barcelona
Dates: -
Modalitat: Presencial i en línia
Edició: 1a
Direcció: Yeny Andrea Márquez Echeverría
Durada: 12 h + 2 h
Idioma: Castellà
Horaris: Divendres de 15.30 a 18.30 h
Presentació

Els edificis són responsables d'aproximadament el 40% de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEI). Per aquesta raó, el sector de l'edificació té un paper fonamental en l'assoliment dels objectius de descarbonització que s'ha proposat assolir la Unió Europea el 2050.

Les diverses directives europees, normatives i estàndards internacionals com ara la Taxonomia UE, l'estàndard LEVEL(s), el Pla d'Acció d'Economia Circular (CEAP), entre d'altres, estableixen criteris que cal considerar en el disseny de qualsevol tipus d'edifici per reduir les seves emissions de CO2e i els seus impactes ambientals. En aquest context, els professionals AEC ( Architecture , Engineering and Construction ) poden aportar significativament a la descarbonització del sector.

El Mòdul 2 del Curs - Taller de Descarbonització d'Edificis s'enfoca a estimar la petjada de carboni d'un edifici per poder definir estratègies de reducció. Es presentaran les diverses eines disponibles al sector per realitzar aquesta avaluació i s'utilitzarà l'eina EC3tool com a suport dels exercicis pràctics que es desenvoluparan dins del mòdul.

Objectius

Calcular la petjada de carboni d'un edifici i definir estratègies de reducció d'emissions de CO2e amb un enfocament de cicle de vida.

Destinataris

Professionals del sector de l'edificació (AEC - Architecture , Engineering and Construction).

Metodologia

Format

Metodologia mixta en format presencial: Aula.

Criteris d'exposició

Participativa. Cal portar ordinador per treballar a classes.

Estructura de les sessions

Sessions estructurades en dos blocs cadascuna. El Mòdul es compon de 5 sessions. Les primeres quatre sessions amb una durada de 3 h dividides en dos blocs:

 • Primer bloc: revisió de contingut teòric.
 • Segon bloc: desenvolupament de contingut pràctic a l'aula

La cinquena sessió tindrà una durada de 2h i consistirà en una xerrada de presentació de l'eina digital desenvolupada per ITEC i COAC.

Casos pràctics

Es revisaran exemples i realitzaran exercicis pràctics als segons blocs de les sessions.

Visites previstes

No.

Sistema d'avaluació

Es realitzarà un qüestionari de 5 preguntes a classe al final de cada mòdul (últims 30 minuts). Assistència mínima 80% de les sessions.

Competències

Estimar la petjada de carboni d'un edifici durant tot el cicle de vida, i definir estratègies de reducció d'emissions de CO2e des de la fase de disseny.

Programa

Sessió 1

 • Bloc 1 (1,5h): Introducció al càlcul de la petjada de carboni de lorganització.
 • Bloc 2 (1,5h): Exercici pràctic a l'aula: Càlcul de l'empremta de carboni organitzacional

Sessió 2

 • Bloc 1 (1,5h): Introducció al càlcul de la petjada de carboni de producte (materials)
 • Bloc 2 (1,5h): Càlcul de la petjada de carboni de ledifici. Presentació eina digital oberta (EC3Tool)

Sessió 3

 • Bloc 1 (1,5h): Càlcul de la petjada de carboni de ledifici amb enfocament de cicle de vida.
 • Bloc 2 (1,5h): Exercici pràctic a l'aula: Càlcul de la petjada de carboni d'edifici amb EC3tool.

Sessió 4

 • Bloc 1 (1,5h): Estratègies de reducció i compensació d'emissions de CO2e a edificis.
 • Bloc 2 (1,5h): Elaboració de memòria/informe del càlcul d'empremta de carboni de l'edifici (fase projecte).

Sessió 5

 • Bloc Únic (2h): Qüestionari final de mòdul.
 • Presentació Eina digital ITEC + COAC (convidat extern)
Direcció i Professorat
Preus i matrícula
Preu General
231 €
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
202,12 €
COAC Estudiant
202,12 €
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
173,25 €

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.

Gaudeix d'una beca si et fas delegat/da!

Exerceix de nexe entre l'escola, els docents i els teus companys i gaudeix d'una important beca per desenvolupar aquestes tasques.  

Finança la teva formació!

Si vols finançar la teva formació amb el Préstec formació Sert, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.