Representación alegórica de la economía circular
Cursos

Curs Taller | Economia circular als edificis

Compartir

Curs sobre com incorporar els criteris de l'economia circular (EC) a tot el cicle de vida de l'edifici des de la fase de disseny, amb l'objectiu de reduir les emissions de CO2e.

Aquesta formació equival al mòdul 3 del curs de descarbonització d'edificis.

Lloc: Escola Sert | Carrer Arcs, 1-3. 08002. Barcelona
Dates: -
Modalitat: Presencial i en línia
Edició: 1a
Direcció: Yeny Andrea Márquez Echeverría
Durada: 12 h
Idioma: Castellà
Horaris: Divendres de 15.30 a 18.30 h
Presentació

Els edificis són responsables d'aproximadament el 40% de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEI). Per aquesta raó, el sector de l'edificació té un paper fonamental en l'assoliment dels objectius de descarbonització que s'ha proposat assolir la Unió Europea el 2050.

Les diverses directives europees, normatives i estàndards internacionals com ara la Taxonomia UE, l'estàndard LEVEL(s), el Pla d'Acció d'Economia Circular (CEAP), entre d'altres, estableixen criteris que cal considerar en el disseny de qualsevol tipus d'edifici per reduir les seves emissions de CO2e i els seus impactes ambientals. En aquest context, els professionals AEC (Architecture, Engineering and Construction) poden aportar significativament a la descarbonització del sector.

El Mòdul 2 del Curs - Taller de Descarbonització d'Edificis s'enfoca a estimar la petjada de carboni d'un edifici per poder definir estratègies de reducció. Es presentaran les diverses eines disponibles al sector per realitzar aquesta avaluació i s'utilitzarà l'eina EC3tool com a suport dels exercicis pràctics que es desenvoluparan dins del mòdul.

Objectius

Comprendre els conceptes d'economia circular aplicats a l'edificació. Definir estratègies de circularitat a l'edifici des de la fase de disseny.

Destinataris

Professionals del sector de l'edificació (AEC - Architecture, Engineering and Construction).

Metodologia

Format

Metodologia mixta en format presencial: Aula.

Criteris d'exposició

Participativa. Cal portar ordinador per treballar a classes.

Estructura de les sessions

Sessions estructurades en dos blocs cadascuna. El Mòdul es compon de 4 sessions amb una durada de 3h cadascuna, organitzades de la següent forma:

  • Primer bloc: revisió de contingut teòric.
  • -    Segon bloc: desenvolupament de contingut pràctic a l'aula.

Casos pràctics

Es revisaran exemples i realitzaran exercicis pràctics als segons blocs de les sessions.

Visites previstes

A confirmar.

Sistema d'avaluació

Es realitzarà un qüestionari de 5 preguntes a classe al final de cada mòdul (últims 30 minuts). Assistència mínima 80% de les sessions.

Competències

Incorporar els conceptes d'economia circular als edificis des de la fase de disseny.

Programa

Sessió 1

  • Bloc 1 (1,5h): Principis de disseny circular a edificis. Enfocament de cicle de vida.
  • Bloc 2 (1,5h): Exercici pràctic a l'aula: “Entrades i Sortides” al cicle de vida de l'edifici

Sessió 2

  • Bloc 1 (1,5h): Materials i circularitat. L'edifici com a banc de materials
  • Bloc 2 (1,5h): Presentació de l'eina LEVEL(s) UE. Plantilles de càlcul.

Sessió 3

  • Bloc 1 (1,5h): Presentació de cas pràctic edifici com a banc de materials.
  • Bloc 2 (1,5h): Exercici a l'aula: Càlcul de material amb mètode LEVEL(s) - Plantilla

Sessió 4

  • Bloc 1 (1,5h): Estratègies de circularitat a l'edifici.
  • Bloc 2 (1,5h): Exercici a l'aula: Definició d'estratègies de circularitat a l'edifici + Qüestionari fi de mòdul.
Direcció i Professorat
Preus i matrícula
Preu General
198 €
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
173,25 €
COAC Estudiant
173,25 €
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
148,5 €

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.

Gaudeix d'una beca si et fas delegat/da!

Exerceix de nexe entre l'escola, els docents i els teus companys i gaudeix d'una important beca per desenvolupar aquestes tasques.  

Finança la teva formació!

Si vols finançar la teva formació amb el Préstec formació Sert, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.