Miguel Ángel Pascual Buisan equipo docente Escola Sert COAC

Miguel Ángel Pascual Buisan

Doctor en enginyeria industrial per la Universitat Pública de Navarra i director de desenvolupament dels procediments de certificació energètica CE3X i SG SAVE, Miguel Ángel Pascual Buisan és soci de Efinovatic i professor associat de la Universitat Pública de Navarra, en on imparteix docència relacionada amb l'energia.