Curs online de SG SAVE Certificació energètica Escola Sert
Formació Online

Curs | SG SAVE. Certificació energètica

Compartir

Curs online per a realitzar, mitjançant l'eina oficial SG SAVE, la verificació del DB HE0 i HE1 del Codi Tècnic de l'Edificació, la certificació energètica i l'anàlisi energètica d'un edifici.

Lloc: Online
Dates: -
Modalitat: Online
Direcció: Miguel Ángel Pascual Buisan
Durada: 30 h
Idioma: Castellà
Presentació

Curs online per a aprendre el maneig de l'eina SG SAVE, la més potent per a la verificació del DB HE0 i DB HE1 del CTE, la certificació energètica i l'anàlisi energètica detallada. SG SAVE permet la definició de l'edifici amb SketchUp o la importació directa des de Revit i utilitza com a motor de càlcul EnergyPlus.

Curs online a través de plataforma Moodle d'e-learning de SG SAVE. Tindràs accés des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet en qualsevol horari.

 

Dirigit a arquitectes que treballen en la redacció de projectes d'edificis de nova construcció o rehabilitacions i/o elaboren certificacions energètiques d'edificis, realitzen la verificació de la conformitat d'un edifici amb el Document Bàsic HE0 i HE1 del Codi Tècnic de l'Edificació o que necessiten analitzar les demandes i consums energètics detallats d'un edifici.

El curs parteix dels conceptes més bàsics fins a arribar a la definició dels elements més complexos i avançats de les instal·lacions tèrmiques d'un edifici, pel que està recomanat per a tècnics que no coneixen l'eina i per a aquells que vulguin aprofundir en els aspectes més avançats d'aquest.

Objectius

 • Definició de l'edifici i les seves instal·lacions tèrmiques en SG SAVE
 • Verificació del DB HE0 i DB HE1 del CTE
 • Certificació energètica de l'edifici
 • Anàlisi energètica detallada de l'immoble.

Metodologia

Un cop matriculat, l'alumne disposa de sis mesos per realitzar el curs. Pot accedir  a la plataforma Moodle (plataforma e-learning que està oberta permanentment) i poder visionar els vídeos explicatius, tantes vegades com desitgi, realitzar els casos pràctics i pot aclarir tots els seus dubtes en el fòrum de consultes atès directament i de forma constant per l'equip desenvolupador de SG SAVE. Així mateix, pot enviar casos reals amb els quals estigui tenint dificultats.

Els vídeos temàtics tenen caràcter magistral i els alumnes participaran i podran plantejar qualsevol dubte o qüestió a través del fòrum de consultes. En els vídeos es plantegen casos pràctics que l'alumne podrà realitzar mentre atén el curs.

El curs s'estructura en 38 temes seqüencials formats, en general, per un vídeo explicatiu i un cas pràctic. L'alumne podrà realitzar el cas pràctic durant o després de la visualització del vídeo.

Cada apartat abastarà un tema concret, com per exemple: ponts tèrmics, particions interiors, hivernacles, calderes amb sòl radiant, aerotermia, climatitzadors, etc…

El curs podria ampliar-se amb nous apartats, vídeos i casos pràctics si les consultes plantejades pels alumnes així ho requereixen.

Competències

Les competències adquirides per l'alumne seran les següents:

 • Definició de l'envolupant tèrmica d'un immoble en SG SAVE.
 • Definició de diferents tipus d'instal·lacions tèrmiques en SG SAVE
 • Anàlisi energètica de l'edifici i capacitat per a prendre les mesures necessàries per a reduir les demandes i consums
 • Verificació del DB HE0 i DB HE1 del Codi Tècnic de l'Edificació
 • Certificació energètica de l'edifici

Programa

 • Introducció
 • Operacions bàsiques de SketchUp
 • Visió global de l'eina
 • Definició dels espais
 • Definició de l'envolupant tèrmica: Gestió de materials i sistemes constructius, ponts tèrmics, etc…
 • Elements de protecció solar i ombres
 • Creació d'un edifici a partir d'una plantilla.
 • Geolocalització de l'edifici
 • Parts especials de l'envolupant.
 • Definició de les instal·lacions tèrmiques:

- Definició de la instal·lació d'ACS

- Radiadors elèctrics

- Calderes individuals amb radiadors

- Caldera central i radiadors.

- Sòl radiant elèctric

- Sòl radiant hidrónic

- Bombes de calor

- Climatitzadors rooftop

- Aerotermia per a l'ACS

- Ventilació de doble flux. Recuperador de calor. Bypass del recuperador de calor. Free cooling.

- Aerotermia per a la producció d'ACS

- Refrigeradora Aire-Aigua + Caldera amb ventiloconvectors i ventilació mecànica

- Climatitzadors d'aire primari

- Producció fotovoltaica

- Geotèrmia

 • Exemple amb un edifici existent
 • Generació de l'informe.
 • Anàlisi – necessitats de calefacció d'un habitatge PassivHaus
 • Errors habituals
 • Importació de Revit
 • Auditoria energètica
Entitats Col·laboradores
Preus i matrícula
Preu general
120€
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
105€
COAC Estudiant
105€
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
90€

Indica la teva opció de preu en el requadre ‘Observacions’ a l’hora de fer la inscripció.

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.

Si vols financiar la teva formació amb el PRÈSTEC FORMACIÓ SERT, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.

Fes-nos la teva consulta
This form is not available