Curso climatizacion Escola Sert
Formació Online

Curs | CE3X. Certificació energètica

Compartir

Curs online amb el que assoliràs un nivell avançat per a realitzar la certificació energètica d'un edifici, nou o existent, amb CE3X i la verificació del DB HE0 i DB HE1 del CTE.

Lloc: Online
Dates: -
Modalitat: Online
Direcció: Miguel Ángel Pascual i Edurne Zubiri
Durada: 16h
Idioma: Castellà
Presentació

Curs online amb per a aprofundir en els aspectes que més dubtes susciten a l'hora d'utilitzar l'eina CE3X en l'elaboració de certificats d'eficiència energètica d'edificis nous o existents i en la verificació del DB HE0 i DB HE1.

Curs online a través de plataforma Moodle d'e-learning de CE3X. Tindràs accés des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet en qualsevol horari.

 

Dirigit a arquitectes que treballen en la redacció de projectes d'edificis de nova construcció o rehabilitacions i/o elaboren certificacions energètiques d'edificis i a aquells que realitzen la verificació de la conformitat d'un edifici amb el Document Bàsic HE0 i HE1 del Codi Tècnic de l'Edificació.

El curs està orientat a tècnics que ja coneixen i treballen amb l'eina CE3X i volen aprofundir en aquelles àrees que susciten més dubtes com a instal·lacions tèrmiques, patrons d'ombra o ponts tèrmics.

Objectius

Els objectius principals del curs són que el tècnic sigui capaç de realitzar el certificat energètic de qualsevol edifici amb CE3X dominant alguns temes avançats i complexos com:

 • Qüestions generals: escales de certificació, valors per defecte, zones climàtiques, anàlisi econòmica de les mesures de millora, etc…
 • Generadors de calor: calderes
 • Bombes de calor
 • Equips de gran terciari
 • Ponts tèrmics
 • Patrons d'ombra
 • Etc…

Metodologia

Un cop matriculat, l'alumne disposa de sis mesos per realitzar el curs. Pot accedir  a la plataforma Moodle (plataforma e-learning que està oberta permanentment) i poder visionar els vídeos explicatius, tantes vegades com desitgi, realitzar els casos pràctics i pot aclarir tots els seus dubtes en el fòrum de consultes atès directament i de forma constant per l'equip desenvolupador de CE3X. Així mateix, pot enviar casos reals amb els quals estigui tenint dificultats.

Els vídeos temàtics tenen caràcter magistral i els alumnes participaran i podran plantejar qualsevol dubte o qüestió a través del fòrum de consultes. En els vídeos es plantegen casos pràctics que l'alumne podrà realitzar mentre atén el curs. A més, el tècnic podrà enviar consultes o casos reals amb els quals estigui treballant.

El curs s'estructura en 61 vídeos acompanyats d'exemples pràctics. L'alumne podrà realitzar el cas pràctic durant o després de la visualització del vídeo. Cada apartat abastarà un tema concret, com per exemple: potència nominal d'una caldera, rendiment de combustió, càrrega mitjana real, etc…

El curs podria ampliar-se amb nous apartats, vídeos i casos pràctics si les consultes plantejades pels alumnes així ho requereixen.

Competències

Les competències adquirides per l'alumne seran les següents

 • Clarificació de qüestions generals entorn a la normativa que regula els certificats energètics i la metodologia de càlcul
 • Definició de calderes per a cobrir els serveis de l'edifici
 • Definició de bombes de calor per a cobrir els serveis de l'edifici
 • Definició de les instal·lacions de gran terciari
 • Definició dels patrons d'ombra
 • Definició de ponts tèrmics, etc…

Programa

 • Qüestions generals de CE3X: Indicadors, fotovoltaica, zones climàtiques, sistemes de substitució, demanda d'ACS, canvis en les escales, edifici de referència, il·luminació, valors per defecte, anàlisi econòmica….
 • Generadors de calor: definició de calderes, calderes de baixa temperatura i condensació, caldera centralitzada, calderes individuals, calderes escalonades, calderes en paral·lel, dipòsits d'ACS.
 • Bombes de calor: definició de bomba de calor i màquina frigorífica i exemple amb màquines de calor frigorífiques escalonades
 • Edificis terciaris i la instal·lació d'il·luminació
 • Patrons d'ombra: ombres remotes, patis interiors, ombres del propi edifici, etc.
 • Ponts tèrmics
 • Certificació energètica d'un edifici de nova construcció.
 • Altres qüestions habituals
Direcció i Professorat
Entitats Col·laboradores
Preus i matrícula
Preu general
50€
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
44€
COAC Estudiant
44€
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
37€

Indica la teva opció de preu en el requadre ‘Observacions’ a l’hora de fer la inscripció.

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.

Si vols financiar la teva formació amb el PRÈSTEC FORMACIÓ SERT, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 482 68 50.

Fes-nos la teva consulta
This form is not available