(GettyImages)

Notícia |
Actualitat
Formació

CE3X: el programa de certificació energètica més eficaç

L’eficiència energètica és avui un factor clau en l’edificació i un motor de dinamització del sector. Entre les eines més intuïtives i completes que l’avaluen i certifiquen figura el programa CE3X. Escola Sert imparteix ara un curs per conèixer en profunditat aquesta eina i totes les seves prestacions complementàries. Les noves exigències de la Unió Europea en matèria d’eficiència energètica i la seva vinculació als requisits per a l’obtenció de subvencions dels Fons Next Generation porten a primer pla el domini d’aquests recursos.

Compartir

Vivim un moment clau per transformar els edificis i les ciutats en espais habitables més saludables. L’eficiència energètica en l’edificació és avui un factor principal que mobilitza el sector de la construcció i tot projecte arquitectònic, sigui d’obra nova o de rehabilitació. Per a la Unió Europea, “anteposar l’eficiència energètica” constitueix un dels principis bàsics l’objecte del qual és garantir que la Unió disposi d’un subministrament energètic sostenible, competitiu i assequible.

La directiva de la Unió Europea referida a l’eficiència energètica dels edificis estableix que tots els Estats membres han de disposar d’un parc immobiliari altament eficient des del punt de vista energètic i descarbonitzat abans del 2050. Això contribuirà a aconseguir els objectius europeus d’eficiència energètica i a reduir les emissions de CO₂ a la Unió entre un 80 i un 95% en relació amb el 1990.

CE3X: programa de certificació energètica intuïtiu i de millora

En aquest context, el domini de les eines que avaluen i certifiquen l’eficiència energètica d’un edifici constitueix un puntal de la professió. Per a Joan Ramírez, professor de l’Escola Sert que imparteix el curs Certificació energètica d’habitatges existents amb CE3X, el CE3X és una eina per certificar edificis que destaca per la seva senzillesa d’ús i maneig i el seu potent motor de càlcul. De fet, és la més utilitzada actualment. “El programa proporciona molts valors que solen ser desconeguts pel tècnic certificador gràcies a la seva potent base de dades. Però cal saber interpretar els resultats, saber introduir-hi els valors i entendre com calcula i simula el programa”, explica Ramírez.

El curs CE3X de l’Escola Sert ensenya a utilitzar en profunditat el programa per certificar qualsevol edifici d’habitatges

El curs CE3X de l’Escola Sert ensenya a utilitzar en profunditat el programa per certificar qualsevol edifici d’habitatges i ofereix resposta als dubtes més rellevants dels professionals, com per exemple introduir l’aerotèrmia o plaques fotovoltaiques, o com fer i calcular un patró d’ombres.

CE3X es defineix com una eina de càlcul reconeguda per l’Administració per efectuar la certificació energètica d’edificis existents i de nova construcció. El programa determina la demanda energètica de l’edifici [kWh/m² any] les emissions de CO₂ [kg CO₂/m² any].

Amb l’entrada en vigor del Reial decret 390/2021, de Certificació energètica d’edificis, a partir del 3 de juny de 2021 passat, s’ha ampliat el parc d’edificis obligats a disposar del certificat energètic. Entre els avantatges de l’eina CE3X, Joan Ramírez assenyala que ofereix “moltes aplicacions i complements per poder proposar mesures de millora, tant en l’envolupant com en les instal·lacions”.

Enchuches de colores en una pared azul

CE3X és una eina que determina la demanda energètica de l’edifici i les emissions de CO₂. (GettyImages)

CE3X, l’eina per emprendre la renovació d’un gran parc d’habitatges

La Comissió Europea ja va fer en el seu moment una declaració en pro d’una “onada de renovació per a Europa: ecologitzar els nostres edificis, crear ocupació i millorar vides”, amb l’objectiu posat a duplicar almenys les taxes de renovació en la pròxima dècada i garantir que aquesta redundarà en una eficiència energètica i de recursos més gran.

A Catalunya, el 60% del parc d’habitatges es va construir abans de 1980, any d’inici del marc normatiu obligatori de l’envolupant tèrmica. Catalunya i l’Àrea Metropolitana de Barcelona disposen del parc d’edificis més vell d’Espanya, amb una mitjana d’eficiència energètica molt baixa. Segons dades de l’Observatori de l’Estat dels Edificis a Catalunya (2017), els edificis construïts segons la NREAT-87 o anteriors representen un 94,1% del total, i d’aquests, el 79,2% tenen qualificació E, F o G.

Així que la rehabilitació energètica és urgent, tenint en compte que la qualificació A i B situa un consum mitjà d’energia primària de 33,80 kWh/m².a i 45,94 kWh/m².a, respectivament, i significa entre un 89 i un 85% d’estalvi respecte a la qualificació G.

Aquesta certificació informa del comportament energètic dels habitatges

Aplicacions en CE3X per a millores energètiques particulars

Les intervencions de millora són ineludibles i l’activitat d’avaluació energètica és un pas que va més enllà de la pura certificació. El certificat va acompanyat d’un document de recomanacions sobre les millores que es poden dur a terme per obtenir un comportament energètic més eficient, així com augmentar el confort de l’habitatge, i per tant reduir la despesa energètica si es fa una bona aplicació de les mesures proposades.

Els aspectes que es tenen en compte a l’hora de calcular la qualificació energètica inclouen zona climàtica i pell de l’edifici (façanes, coberta, finestres, portes, protecció solar), així com instal·lacions, sistemes de climatització i generació d’aigua calenta.

Del programa CE3X, apunta Ramírez, un altre dels aspectes destacables és que estableix col·laboracions amb empreses especialistes de tots aquests sectors, les quals desenvolupen aplicacions concretes per proposar les seves millores energètiques particulars. Això simplifica l’operació de donar solució als diversos aspectes de minimització de la demanda energètica mitjançant l’aïllament en tota l’envolupant, l’aprofitament i el control solar passiu, la inèrcia tèrmica, etc.

L’eficiència energètica, en l’epicentre dels Fons Next Generation

Per a l’obtenció de subvencions dels Fons Next Generation de la Unió Europea (mitjançant el Pla de Recuperació que contribuirà a reparar els danys econòmics i socials causats per la pandèmia), la Comissió Europea ha destacat, entre els set àmbits emblemàtics pel seu potencial per a la creació d’ocupació i creixement i pel seu aprofitament dels avantatges de les transicions digital i ecològica, el de la millora de l’eficiència energètica dels edificis. Empreses, societat civil, ONG, etc., poden presentar projectes perquè siguin finançats pel Pla Nacional de Recuperació i Resiliència del Govern espanyol.

Actualment, assenyala Joan Ramírez, per accedir a qualsevol mena d’ajuda, subvenció o finançament, se sol·licita el mesurament i la quantificació de l’estalvi de les actuacions de millora energètica que s’implantaran. Es preveu, a més, una normativa europea cada vegada més restrictiva en el lloguer i venda d’habitatges, que deixaria fora les qualificacions menys eficients, com ara F o G, a fi d’impulsar la millora per part dels seus propietaris.

La certificació energètica ofereix a aquests propietaris el coneixement del comportament energètic dels seus habitatges, perquè prenguin les decisions oportunes en la millora de la qualitat de vida i en la reducció de despeses dels usuaris.

En definitiva, la finalitat de la certificació energètica té com a objectiu convertir-se en un motor de dinamització de la renovació energètica del parc d’edificis, i així aconseguir la reducció de combustibles fòssils i l’urani, i ser, alhora, una estratègia eficaç per combatre el canvi climàtic, la millora de la qualitat de l’aire i la pobresa energètica.

 

Marta Rodríguez Bosch
Redacció Escola Sert

Domina el programa CE3X

Aquí tens més informació sobre el curs especialitzat de l’Escola Sert per aprendre a usar en profunditat el programa CE3X. Capacita’t ja per elaborar qualsevol certificació energètica d’edificis d’habitatges.

Més informació sobre eficiència energètica i rehabilitació

Coneix el curs que proposa una metodologia d’actuació en els Programes d’Ajuda en Matèria de Rehabilitació. Aprèn com establir una seqüència d’actuació per fases per tot el procediment, amb èmfasi en els acords i en la viabilitat econòmica.

Més informació sobre canvi climàtic i resiliència

Descobreix el curs que t’explica les estratègies i eines de disseny resilient en els litorals i la seva capacitat d’adaptació a l’efecte del canvi climàtic.

Comparteix el teu comentari i participa a la conversa

Les teves dades es mantenen privades i no es mostren públicament.
CAPTCHA
L'enviament de comentaris es modera, de manera que no apareixen immediatament.