Curso sobre mecanismos de financiación y gestión para la rehabilitación residencial.
Cursos
Formació Online

Curs | Tècnic i gestor de rehabilitació energètica residencial – Eines d’aplicació rd 853/2021 (Fons NG)

Compartir

El curs proposa una metodologia d’actuació, basada en l’anàlisi d’experiències d’èxit en el sector i en les possibilitats i requeriments del nou RD 853/2021. A partir d'aquí, s'analitza com establir una seqüència clara d’actuació per fases per tot el procediment, posant èmfasi en la presa d’acords i en la viabilitat financera de les operacions.

Dates: -
Modalitat: Online
Direcció: Ricardo Alarcón González
Durada: 24 h
Idioma: Català i Castellà
Horaris: Dimarts i dijous de 16:00 a 19:00 h
Presentació

La recent aprovació del RD 853/2021 (Programes d’Ajuda en matèria de Rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) predibuixa l’enfoc de les actuacions de rehabilitació (energètica) residencial en els anys a venir, d’acord amb els fons de subvenció provinents d’Europa.

Una rehabilitació, que d’acord amb el Reial Decret, i per totes les obres que es vulguin acollir als programes de subvenció a futur, serà necessàriament de caràcter “energètic”, i premiant amb major subvenció les intervencions que aconsegueixin un major estalvi front a les condicions de partida.

És sota el paraigües d’una actuació global amb caràcter energètic que haurem d’encabir les altres obres, de conservació i accessibilitat, si volem acollir-nos als fons de subvenció existents. És, sense dubte, una bona notícia la publicació del RD 853/2021, determinant un marc d’actuació clar per les actuacions de rehabilitació residencial en els anys a venir, i amb uns percentatges d’ajuda elevats.

Ara bé, molts dels obstacles que actualment dificulten les obres promogudes per les Comunitats de Propietaris, encara estan per resoldre. Parlem especialment, de la capacitat financera de la Comunitat per sufragar part no subvencionable de les obres; de la dificultat intrínseca de la presa d’acords en el marc de la pròpia Comunitat; o del difícil accés a crèdit de les Comunitats de Propietaris per sufragar aquestes obres.

El curs que es presenta, reconeix aquesta realitat i proposa una metodologia d’actuació, basada en l’anàlisi d’experiències d’èxit en el sector i en les possibilitats i requeriments del nou RD 853/2021, amb les qual establir una seqüència clara d’actuació per fases per tot el procediment, posant èmfasi en la presa d’acords i en la viabilitat financera de les operacions.

Objectius

 • Donar a conèixer el RD 853/2021, com a nou marc regulador de base, amb els diferents programes d’ajuda establerts, i preveure la realitat de la seva aplicabilitat sobre el parc residencial existent.
 • Establir una Metodologia d’actuació, basada en 4 aspectes principals: requeriments energètics; justificació de subvencions; escenaris de cost i finançament; i eines de comunicació, determinats pel propi RD 853/2021, que seran les eines de treball dels anys presents a venir.
 • Donar a conèixer experiències d’èxit realitzades, tant d’iniciativa pública com mixta o  privada; posant sobre la taula les fortaleses i dificultats trobades. Identificant la funció de cadascun dels agents intervinents (Comunitats de Propietaris, Administradors de Finques, Finançadors públics o privats), clarificant tasques i funcions respectives amb l’objectiu que l’engranatge de peces funcioni.
 • Enfortir el rol de l’arquitecte com a professional amb capacitat per liderar el procediment de rehabilitació residencial, a partir de l’aprofundiment dels coneixements descrits que complementin la nostra formació tècnica; de forma creativa i propositiva.

Destinataris

 • Professionals que vulguin millorar el coneixement dels programes de subvencions o finançament existents per projectes de rehabilitació residencial. En aquest cas, i de forma concreta, el contingut del recentment aprovat RD 853/2021.
 • Professionals que vulguin implementar estratègies d’actuació de caire més global, incloent-hi en la seva actuació els aspectes de gestió, no merament tècnics, dels projectes de rehabilitació amb Comunitats de Propietaris.
 • Professionals que treballen en el disseny i implementació de plans i programes de rehabilitació. La revisió en comú d’experiències recents, amb encerts i dificultats, ha de servir per millorar el disseny i viabilitat dels programes de futur.

Metodologia

 • Format: sis sessions on line + una sessió presencial /on line + una sessió visita de camp a Santa Coloma de Gramenet.
 • Criteris d'exposició: Exposició magistral del ponent, amb un temps final de “micro obert” per participació dels alumnes.
 • Estructura de les sessions: 3 h
 • Casos pràctics:
 • Visites previstes: Visita prevista al carrer Pirineus de Santa Coloma de Gramenet.
 • Sistema d'avaluació: Un exercici de curs. Realització d’un exercici DEER (Document d’Estratègia Econòmica de la Rehabilitació). Contingut assimilable al Llibre de l’edifici del RD 853/2021.Presentació i correcció de l’exercici durant dues de les jornades del curs.

Competències

 • Un coneixement del RD 853/2021, que constitueix el marc legal regulador en matèria de subvencions durant els propers anys.
 • Una metodologia de treball, basada en els requeriments del propi RD 853/2021, que permeti planificar i valorar les actuacions des de l'inici, beneficiant tant la tasca professional tècnic redactor com la mateixa viabilitat de l'actuació per als residents.
 • Un coneixement dels agents-actors implicats que permeti a l'arquitecte clarificar i enfortir la seva posició professional, delimitant els aspectes tècnics dels aspectes de gestió, necessaris en la majoria de casos. Si són necessaris, s'haurien de poder valorar i facturar.
 • Una necessària millora en les eines de comunicació. Del llenguatge tècnic a les adequades habilitats socials i comunicatives per treballar amb Comunitats de Propietaris.
Programa

Jornada 1 – 08/03/22 – Context: rehabilitació des de l’estalvi energètic a través del nou rd 853/2021

 1. Introducció i objectius del curs. Exercici de curs: Llibre de l’edifici existent. El RD 853/2021: Context i Reglamentació UE. Contingut, requeriments, programes i aplicabilitat. Ricardo Alarcón
 2. Pla Metropolità de Rehabilitació d’Habitatges de l’AMB. Programes d’intervenció del CMH. Jordi Mas, CMH.
 3. Programes d’ajudes i subvencions a la rehabilitació energètica d’edificis existents gestionades per l’ICAEN, Ainhoa Mata, ICAEN

Jornada 2 – 10/03/22 - Les comunitats de propietaris: marc legal, finançament i agents

 1. Les Comunitats de Propietaris: Marc jurídic i regulació. La presa de decisions. Com s'organitzen. Com es prenen els acords. Francesc Alonso. Advocat. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
 2. Experiències de finançament privat (entitats bancàries) d’obres de rehabilitació. Jaume Amoros. Caixa de Guissona.
 3. El paper dels administradors de finques. Les dificultats en la gestió comunitària de les obres de rehabilitació. La necessària col·laboració entre tècnics i administradors. Victor Tapiol. Administrador de Finques.

Jornada 3 – 15/03/22 – Metodologia 1: certificació energètica i justificació de subvencions

 1. Metodologia de Certificació Energètica: Recull de dades del registre de certificació del parc edificat de l’ICAEN. Situacions i errors més comuns. Iñaki Requena. ICAEN.
 2. Aspectes d’aplicació del RD 853/2021 a les convocatòries de subvenció de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Ponent a confirmar. AHC.
 3. Correcció de l’exercici de curs.

Jornada 4 – 17/03/22 - Exemples de rehabilitació residencial: iniciativa pública

 1. Rehabilitació mitjançant la delimitació d'Àrees de Conservació i Rehabilitació. Santa Coloma de Gramenet. Origen. Procediment. Marc jurídic. Aspectes tècnics. Avaluació de Resultats. Joan Manel González, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
 2. Rehabilitació a través del Pla de Barris. Aspectes socials i fonts de finançament. Barri de Sant Elm. Arenys de Mar. Nydia Tremoleda.
 3. Finques d’Alta Complexitat i programes específics d’intervenció en barris de l’Ajuntament de Barcelona. Ana Rigalt. Ajuntament de Barcelona.

Jornada 5 - 22/03/22 - Metodologia 2: aproximació de cost i finançament

 1. Programes de finançament públic per la rehabilitació residencial. Avaluació de resultats i programa actual dels crèdits ICF-AHC. Lourdes Ridameya. ICF.
 2. Metodologia d’aproximació de cost als escenaris energètics que preveu el RD 853/2021. Ricardo Alarcón. CMH.
 3. Correcció de l’exercici de curs.

Jornada 6 – 24/03/22 - Exemples de rehabilitació residencial: iniciativa mixta

 1. Rehabilitació a través d’una Oficina Tècnica de Rehabilitació. Pla de Barris de les Planes. Sant Joan Despí. Ricardo Alarcón.
 2. Rehabilitació del barri de Buenos Aires. Metodologia d’actuació i fonts de finançament. Martorell. Ramón Muñoz.
 3. Solucions de col·laboració publico-privada per la rehabilitació residencial. Els projectes Grow-Smarter. Ponent a confirmar.

Jornada 7 – 29/03/22 - Visita de camp: ACR Pirineus Santa Coloma de Gramenet

 1. Visita de Fase 1, ACR Pirineus, execució any 2016-2017. Joan Manel González.
 2. Visita de Fase 2, ACR Mas Marí, en fase d’execució. María Bacardit.

Jornada 8 – 31/03/22 - Metodologia 3: eines de comunicació i mediació

 1. Eines de comunicació per treballar amb Comunitats de Propietaris. Exercici pràctic. Albert Ginestà.
 2. La mediació comunitària: eines de treball i metodologia d’actuació. Anna Fabregat.
Direcció i Professorat

Gaudeix d'una beca si et fas delegat/da!

Exerceix de nexe entre l'escola, els docents i els teus companys i gaudeix d'una important beca per desenvolupar aquestes tasques.  

Preus i matrícula
Preu General
384 €
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
336 €
COAC Estudiant
360,96 €
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
288 €

Si vols finançar la teva formació amb el PRÉSTEC FORMACIÓ SERT, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.

Col·labora
Fes-nos la teva consulta
This form is not available