Representación conceptual de la aplicación de la neuroarquitectura a una casa
Cursos

Curs | Processos de la Percepció Sensorial Aplicats a l'Arquitectura

Compartir

Curs sobre percepció sensorial i arquitectura. Coneixeràs amb profunditat el ventall de sensacions corporals que defineixen l'experiència sensorial d'espai construït. També aprendràs com dissenyar espais tenint en compte estímuls sensorials concrets i com transmetre el valor multisensorial del projecte.

Aquesta formació correspon al Mòdul 3 del postgrau en Neuroarquitectura.

Imatge cedida per Ana Mombiedro i Teresa Munilla

Lloc: Online
Dates: -
Modalitat: Online
Edició: 2a
Direcció: Alba Méndez - Ana Mombiedro
Durada: 30 h
Idioma: Castellà
Horaris: Martes y jueves de 16:00 a 18:30
Presentació

La percepció és el mecanisme -estudiat generalment des de l'àmbit de la psicologia i en relació estreta amb la fenomenologia- mitjançant el qual les persones traslladem els estímuls de l'entorn a sensacions corporals, donant lloc a una varietat de reaccions (algunes conscients i d'altres no tant ). Percebre, a diferència de sentir, té a veure amb el judici que emetem sobre allò amb què entrem en contacte. Té a veure amb el valor i el significat que els humans donem als estímuls que rebem. És l´essència del diàleg invisible que el nostre cos manté amb l´espai.

Aquest meravellós procés és possible no només gràcies als receptors que tenim al nostre cos, sinó també als complexos sistemes de processament de la informació sensorial que defineixen el sistema nerviós de cada persona.

Aquest curs sobre procesos sensorials i arquitectura té com a principal objectiu conèixer en profunditat el ventall de sensacions corporals que defineixen l'experiència sensorial en espais construïts, entenent com dissenyar espais tenint-los en compte.

El programa està composat per 12 sessions de 2,5 hores. A totes les sessions hi haurà, almenys, una activitat. Algunes seran senzilles i ràpides, d'altres es podran iniciar durant la classe i, si l'estudiant ho desitja, es pot incorporar a la seva activitat professional.

Objectius

 1. 1. Entendre conceptes relacionats amb el costat intangible de l'arquitectura: com ara neuroarquitectura, sensació, percepció, emoció, sentiment, fenomenologia i wayfinding.
 2. 2. Conèixer les implicacions dels sentits en el projecte d'arquitectura a través d'evidències científiques publicades en els darrers anys.
 3. 3. Entendre les diferències entre l'olfacte i el gust.
 4. 4. Entendre les relacions entre visió i audició.
 5. 5. Entendre les implicacions del moviment al projecte d'arquitectura.
 6. 6. Podeu explicar i exposar, tant gràfica com verbalment, les bondats multisensorials del projecte d'arquitectura. Utilitzar justificacions amb arguments coherents i basats en evidències.

Destinataris

Professionals interessats en les reaccions neurofisiològiques de l'ésser humà en la interacció amb l'espai natural i construït, com ara arquitectes, gestors d'espai, dissenyadors d'UX, interioristes, decoradors, sociòlegs, antropòlegs o psicòlegs. Especial interès a persones que hagin cursat el Postgrau d'Espais Saludables (dirigit per Sonia Hernández) o el Curs d'Accessibilitat. Especial interès per a persones que treballin amb usuaris PAS, TEA o amb algun tipus de sensibilitat als estímuls de l'espai (fotofòbia o similars)

S'aconsella haver realitzat prèviament:

Metodologia

 • Format: on-line
 • Criteris d'exposició: Les classes duraran 2,5 hores i aniran alternant sessions teòriques tipus masterclass (magistral) de 20-30 minuts, exercicis pràctics de 5-10 minuts (com a elaboració d'esquemes, mapes mentals, definicions o llegendes gràfiques). En algunes sessions es faran petits debats per despertar l'esperit crític (especialment quan es parlin de les aplicacions que la investigació té en el disseny). Els estudiants podran preguntar en qualsevol moment i es resoldran els dubtes amb una concreció més gran i veracitat possible. Sempre que sigui possible es facilitarà la font original i es compartirà la informació de manera objectiva evitant biaixos. Al llarg del curs es faran servir referències d'obres construïdes per analitzar les sensacions produïdes per l'espai construït a la seva obra. S'avisarà els estudiants amb antelació perquè tinguin preparat el material de treball abans de les sessions pràctiques.
 • Estructura de les sessions: 8 sessions de 2,5 hores, 20 hores en total. Aproximadament 15h de teoria 5h de pràctica.
 • Casos pràctics: Representació fenomenològica dels aspectes intangibles de Can Lis, obra de Jorn Utzon. Els estudiants que ho desitgin podran utilitzar projectes propis.
 • Visites previstes: Per la durada i el format del curs no hi ha cap visita prevista per a aquest curs per la seva curta durada.
 • Sistema d'avaluació: En finalitzar el curs hauran de lliurar un dossier amb els dibuixos realitzats a les sessions pràctiques, utilitzant, preferiblement, sempre la mateixa obra (Can Lis, o qualsevol altra decisió de l'estudiant). A la darrera sessió es farà un comentari dels resultats i els estudiants que ho desitgin podran presentar els seus resultats.

Competències

 • 1/ Reconèixer les diferències entre les modalitats sensorials proposades per Aristòtil i les propostes per Steve Drapper.
 • 2/ Conèixer i aplicar la representació gràfica de, almenys, 7 modalitats sensorials.
 • 3/ Conèixer les diferències entre els processos de sensació i percepció. Així com els processos sensorials que precedeixen les emocions o els sentiments.
 • 4/ Relacionar estímuls sensorials amb disposicions a l'espai, materials, formes i/o colors. Entenent el projecte d’arquitectura com una experiència que és un tot indivisible.
Programa

Sessió 1: Introducció a la Percepció Sensorial i el Disseny (2.5 hores) - 5 de març

 • 1.1 Definició de percepció sensorial
 • 1.2 Importància de la percepció en disseny
 • 1.3 Breu història de la consideració sensorial en el disseny
 • 1.4 Activitat: Anàlisi d'un espai i una discussió de les percepcions inicials (Exemple pràctic, Can Lis de Jørn Utzon)
   

Sessió 2: La Visió i el Disseny d'Espais (2.5 hores) - 7 de març

 • 2.1 Anatomia i fisiologia del sistema visual
 • 2.2 Psicologia de la percepció visual
 • 2.3 Efectes de la llum i el color a la percepció espacial
 • 2.4 Activitat dexpressió gràfica de la visió
   

Sessió 3: L'Audició i el Disseny Acústic (2.5 hores) - 12 de març

 • 3.1 Anatomia i fisiologia del sistema auditiu
 • 3.2 Psicologia de la percepció auditiva
 • 3.3 Disseny acústic en espais interiors i exteriors
 • 3.4 Cas pràctic: Avaluació i millora de l'acústica en un espai
 • 3.5 Activitat d'expressió gràfica de l'audició
   

Sessió 4: Dimensions del tacte al Disseny (2.5 hores) - 14 de març

 • 4.1 Anatomia i fisiologia del sentit del tacte
 • 4.2 Rellevància de la percepció hàptica en el disseny
 • 4.3 Activitat: Anàlisi del llibre Els ulls de la pell , de Juhani Pallasmaa
 • 4.4 L'hapitca a l'arquitectura i el disseny d'interiors
 • 4.5 Activitat dexpressió gràfica del tacte
   

Sessió 5: L'Olfat i el Disseny d'Espais Aromàtics (2.5 hores) - 19 de març

 • 5.1 Anatomia i fisiologia del sistema olfactiu
 • 5.2 La influència de les olors a la percepció de l'espai
 • 5.3 Ús de fragàncies i aromes en el disseny
 • 5.4 Activitat d'expressió gràfica de l'olfacte
   

Sessió 6: La Somàtica i el Moviment en el Disseny (2.5 hores) - 21 de març

 • 6.1 Definició de somàtica
 • 6.2 Importància del moviment i lorientació en el disseny
 • 6.3 El cos com a part activa de lexperiència arquitectònica
 • 6.4 Activitat dexpressió gràfica del moviment
   

Sessió 7: Meditació i Percepció (2.5 hores) - 9 d'abril

 • 7.1 Introducció a la meditació i els seus beneficis per a la percepció sensorial
 • 7.2 Activitat: Exercici pràctic: Meditació Guiada per a la Percepció Sensorial
 • 7.3 Bases neuronals de la meditació
 • 7.4 Calma i Bellesa al projecte d'Arquitectura
   

Sessió 8: Disseny Multisensorial i Presentació d'Activitats (2.5 hores) - 11 d'abril

 • 8.1 Presentació de treballs realitzats durant el curs
 • 8.2 Introducció a la crosmodalitat sensorial
 • 8.3 Reflexió sobre l'aplicació de la percepció sensorial al disseny
 • 8.4 Conclusions sobre el laboratori de representació fenomenològica
   

Sessió 9: Biaixos Cognitius a l'Arquitectura (2.5h) - 16 d'abril

 • 9.1 Introducció sobre els biaixos cognitius i les seves aplicacions
 • 9.2 Classificació i exemples dels biaixos més comuns
 • 9.3 Extrapolació dels biaixos al món de l'art, l'arquitectura i el disseny
   

Sessió 10: Reaccions als Processos Sensorials: Moviment i Mapes mentals (2.5h) - 19 d'abril

 • 10.1 Introducció, el viatge neuronal de la sensació al sentiment
 • 10.2 El cos com a vehicle d'exploració de les emocions
 • 10.3 El disseny com a eina per a l'estimulació sensorial
   

Sessió 11: Reaccions als Processos Sensorials: Memòria i Significat (2.5h) - 23 d'abril

 • 11.1 Introducció al wayfinding
 • 11.2 Disseny de flux i comunicació
 • 11.3 Espais per orientar
 • 11.4 Rellevància del moviment en l'ús de l'espai
   

Sessió 12: Presentació resultats del taller i sessió de tancament (2.5h) - 25 d'abril

 • 12.1 Introducció a les bases neuronals de la memòria
 • 12.2 Relació memòria i espai construït
 • 12.3 Valor del significat i la cultura a l'entorn que habitem
 • 12.4 Arquitectura, memòria i significat a través del cos. Activitat de tancament del curs
   
Preus i matrícula
Preu General
576 €
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
504 €
COAC Estudiant
504 €
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
432 €

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.

Gaudeix d'una beca si et fas delegat/da!

Exerceix de nexe entre l'escola, els docents i els teus companys i gaudeix d'una important beca per desenvolupar aquestes tasques.  

Finança la teva formació!

Si vols finançar la teva formació amb el Préstec formació Sert, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.