Curso concentracion Radon Escola Sert
Jornades
Formació Gratuïta

Sessió Sert: Protecció davant l'exposició al radó. CTE 2019 i sistemes de protecció

Compartir

Què és el gas radó? Revisarem com el codi tècnic de l’edificació de 2019 estableix quan s’ha d’actuar per protegir els edificis de l’acumulació de gas radó al seu interior.

Dates:
Modalitat: Online
Horaris: Dilluns de 17.00 a 19.00 h
Presentació

El radó és un gas radioactiu natural procedent de la cadena de desintegració de l’urani 238. Quan està present a l’escorça terrestre, la seva generació és continuada. Al tractar-se d’un gas incolor, inodor i insípid, només prenent mesures es pot detectar la seva presencia.

Si s’acumula en els interiors dels edificis, es pot inhalar i depositar en el tracte broncopulmonar, essent la principal font d’exposició a la radiació natural per als humans. Malauradament, el radó és la segona causa de càncer de pulmó, després del consum de tabac.

El codi tècnic de l’edificació 2019, en el nou document bàsic sobre salubritat HS6, estableix en quines zones i quines mesures hem d’establir per millorar la protecció enfront del radó.

Objectius

  1. Entendre què és el radó, quines són les seves característiques.
  2. Conèixer la normativa vigent.
  3. Distingir quan s’han d’aplicar mesures de protecció.
  4. Identificar quines mesures cal aplicar.

Destinataris

Persones implicades en el procés de disseny i construcció dels edificis i les rehabilitacions: equips d’arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeries, enginyeries tècniques...

Direcció i Professorat
Preus i matrícula
Preu no colegiats
10 €
Preu colegiats
Gratis
Fes-nos la teva consulta
This form is not available