Jornada autoconsumo fotovoltaicas
Jornades
Formació Gratuïta

Sessió Sert: Energies renovables i autoconsum amb plaques fotovoltaiques

Compartir

Una Jornada a l'Escola Sert on tractarem la reducció de les emissions de CO2 i la pol·lució. És un tema clau als nostres dies. Una de les vies per a trobar una solució a aquesta qüestió és la promoció de l'autoconsum a través de les plaques fotovoltaiques.

Dates:
Modalitat: Online
Direcció: Joan Carles Reviejo
Durada: 2 h
Idioma: Català
Horaris: Dilluns de 17.00 a 19.00 h
Presentació

Reduir les emissions de CO2 i els nivells de contaminació a les nostres viles i ciutats son necessitats inexcusables. Substituir paulatinament els sistemes de producció y distribució d’energia elèctrica clàssics, basats en combustibles fòssils, és necessari. L’autoconsum, basat en plaques fotovoltaiques, permet produir, consumir, compartir i emmagatzemar energia de forma més eficient, sostenible i responsable.

Objectius

  1. Durant la sessió s’introduiran els següents conceptes:
    • Sistemes de producció i distribució d’energia elèctrica. Corrent continu y corrent altern.
    • Fonts d’energia renovable. Producció, transport i sistemes d’emmagatzematge de l’energia.
  2. S’explicarà en què consisteix l’autoconsum, en especial el basat en placa fotovoltaica. Funcionament i elements que conformen el sistema.
  3. Es resumiran els aspectes a tenir en compte per la seva implantació en els nostres edificis.

Destinataris

Arquitectes, arquitectes tècnics, promotors immobiliaris, gestors i tota mena de professionals interessats en dissenyar i construir edificis més sostenibles i eficients energèticament.

Direcció i Professorat
Preus i matrícula
No col·legiats
10 €
Col·legiats
Gratis
Fes-nos la teva consulta
This form is not available