Equipo docente Escola Sert COAC

Gabino Carballo

Paisatgista i director de projectes. Tècnic de la Direcció de Conservació i Biodiversitat de Parcs i Jardins de Barcelona.

Qualificacions: Grau en Paisatgisme per la UCJC. Màster en Disseny del Paisatge per la Universitat de Sheffield, Regne Unit. Màster en Direcció de Projectes per la Business School de La Salle, Universitat Ramon Llull de Barcelona.