Notícia |
Articles

Disseny acústic d’espais arquitectònics

Compartir

L'art de dominar el so o l'art de minimitzar el soroll? Espanya va declarar fa quinze anys la guerra al soroll amb l’entrada en vigor del Codi Tècnic d’Edificació DB-HR, un document bàsic que ha generat diverses consultes professionals al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Ara s'ha creat un curs específic per formar els professionals sobre la seva aplicació.

Protecció davant del soroll. Document bàsic HR

La modificació del Codi Tècnic d'Edificació (CTE) modifica el Document Bàsic (DB) que fa referència a la Protecció davant del soroll (HR) i que és “d'aplicació obligada a obra nova per obtenir la llicència de primera ocupació”, explica l’Ana Batlle Coderch, directora de Coderch Acústica i responsable del nou curs que comença al novembre a l'Escola Sert, Disseny acústic d'habitatges plurifamiliars. Aplicació del CTE DB-HR.

Els habitatges plurifamiliars no en són una excepció. Batlle diferencia la seva aplicació a nous edificis i aquells que s'han rehabilitat integralment amb altres vinculats al parc patrimonial on “es rebaixen les expectatives”. Això és degut, explica la docent, que l'obligatorietat de mantenir certs elements fa que no es compleixi el 100%. En aquests casos, “executar el CTE amb més o menys rigorositat depèn dels promotors”.

Representacion de una onda acústica

Representació d'una ona acústica. (Unsplash)

Idealment, un especialista en acústica hauria d'intervenir a l'inici del projecte

Acústica als diferents espais d'un habitatge

Dins d'un edifici d'habitatges hi ha tres tipus d'espais divisoris que reben un tractament acústic diferenciat.

  • Protegits: dormitoris i sales d'estar.
  • Habitables: cuina, lavabo o passadissos.
  • Sorollosos: sales de màquines, garatges i locals comercials

"Aquests darrer, els sorollosos, tenen objectius d'aïllament acústic més elevats i són més crítics si estan en contacte amb els anomenats protegits", adverteix l'enginyera.

Idealment, un especialista en acústica hauria d'intervenir a l'inici del projecte quan es decideix la distribució. “Poder participar en aquesta fase permetria una intervenció menor en el disseny i per tant un estalvi econòmic més gran”, afirma.

Perro con grandes orejas

Cada edificació requereix els seus propis usos i nivells sonors. (Unsplash)

Aïllament acústic

“L'objectiu és el mateix a totes les tipologies edificatòries. El CTE parla d´aïllament acústic. La diferència, potser, entre un habitatge i un auditori és que en aquest darrer es treballen diferents usos i nivells sonors. Cal aïllar cap a dins i cap a fora perquè espais com el foyer o els lavabos no molestin l'activitat de l'auditori”, aclareix Batlle.

Un enginyer acústic també intervé, en aquest exemple, en acabats, formes i materials finals perquè influeixen en el temps de reverberació, en el confort interior. “En un habitatge, això se soluciona col·locant elements com moquetes, però és una decisió en què els professionals especialitzats no entrem”, comparteix.

Medición de sonido

L'obtenció d'informació és clau per a una bona estratègia de disseny acústic. (Ana Batlle)

L'acústica va més enllà d'aïllar el so

Especialista en acústica

Un cop dividit l'habitatge, l'especialista en acústica fa una revisió completa del projecte. En termes acústics no és el mateix fer servir un material com el pladur que la ceràmica.

Ana Batlle destaca dues metodologies:

  • Unes taules on se segueixen els passos estipulats al CTE (opció simplificada)
  • Programes informàtics de simulació que fan càlculs més acotats (opció general). "Aquesta eina és més habitual entre els enginyers i encara que donarem unes pinzellades al curs requereix una formació més profunda", aclareix.

Un cop revisades aquestes divisòries, es validen mitjançant aquestes taules o simulació i s'executen els canvis pertinents, punt per punt, fins que tots els elements de l'habitatge encaixen i compleixen els paràmetres acústics estipulats.

Què fa un especialista en acústica a peu?

Batlle explica que el paper dels especialistes en acústica a peu d'obra es limita a l'assessorament o establir pautes, però no al seguiment del projecte. Per això considera que és molt important que els arquitectes adquireixin certes nocions sobre aquest camp, ja que s'evitaran situacions “bastant comunes” relacionades amb una execució que de vegades no s'ajusten a allò estipulat. “Cal estar força a sobre dels instal·ladors perquè no es generin ponts acústics perquè s'han oblidat de col·locar la llana o les làmines elàstiques”, exemplifica.

Batlle explica que un punt força important en la formació de disseny acústic és l'obtenció d'informació. "Tenim eines, programes de càlculs, catàlegs d'elements constructius, però tot i així sorgeixen dubtes perquè potser no hem provat aquella solució concreta o cada fabricant em dóna informació diferent", explica.

I després hi ha les casuístiques que defineixen els detalls i els conceptes d'execució relatius a casos concrets, perquè, com diu Batlle, “cada projecte és un món”.

Obra donde se realizan trabajos de acústica

El paper dels especialistes en acústica a peu d'obra es limita a l'assessorament o a establir unes pautes. (Unsplash)

L’acústica, més enllà d'aïllar el so

Comptar amb un especialista en acústica o un arquitecte amb nocions bàsiques sobre la seva aplicació és fonamental per a un despatx. “Des que la normativa ha entrat en vigor, la demanda per aquests professionals ha crescut”. Disposar d‟un integrant que pugui dur a terme aquestes anàlisis permet complir amb el CTE i executar el seguiment d’obra de manera més eficient”, afirma.

L'enginyera assenyala també que el camp de l’acústica va més enllà d’aïllar el so. Com passa amb la música, el so és ple de matisos. I, de vegades, el matís és al volum.

 

Lucía Burbano
Redacció Escola Sert

Curs: Disseny acústic d’habitatges plurifamiliars. Aplicació del CTE DB-HR.

Aquest programa et prepararà per a conèixer el disseny acústic en edificacions com els habitatges plurifamiliars. També et permetrà conèixer el CTE DB-HR per a realitzar un projecte acústic correcte a nivell de disseny i un bon seguiment de l'obra.

Comparteix el teu comentari i participa a la conversa

Les teves dades es mantenen privades i no es mostren públicament.
CAPTCHA
L'enviament de comentaris es modera, de manera que no apareixen immediatament.