Eines OCT Escola Sert
Jornades
Formació Gratuïta

Sessions Sert | Guies documentals, direcció d'obra i instal.lacionss amb energies renovables

Compartir

Guies de suport: Direcció d’obra i Energies renovables

Lloc: Lleida| Carrer Canyeret 2
Dates:
Modalitat: Presencial
Direcció: Montserrat Vilardaga
Durada: 2h
Idioma: Català
Horaris: 16:00-18:00h
Presentació

Eines pràctiques disponibles al web de l’OCT. Presentació dels darrers documents de suport realitzats des de l’OCT. Presentació dels darrers documents de suport realitzats des de l’OCT.

Les eines de consulta que es presentaran s’han elaborat per tal de donar informació que faciliti l'exercici del dia a dia de la professió, així com difondre coneixement en les línies de treball estratègiques i per a les quals s’ha detectat una major demanda o necessitat.

Docents

Eva Ginesta

Oriol Poch

Montserrat Vilardaga

Programa

Introducció

Breu presentació de l’estructura de la jornada i objectius generals dels documents de suport de l’OCT.

Presentació de les Eines pràctiques OCT

Recorregut pels continguts disponibles del web de l’oct.
Es destacarà els que poden tenir una aplicació més directa per l’elaboració dels projectes.

Guia documental de la direcció d’obra

Donar informació sobre els documents, procediments i tràmits que cal desenvolupar al llarg del procés de construcció d’un edifici, així com posar en relleu les responsabilitats i obligacions dels diferents agents intervinents.

Explicació del contingut de la guia: parts en què s’estructura i informació a la qual dona accés.

Funcionament de l’eina i aplicació pràctica.

Guies d’instal·lacions d’energies renovables

Davant la creixent necessitat d’incorporar aquestes tecnologies en el projectes i per tal de facilitar l'exercici de la professió, es vol donar a conèixer els aspectes més rellevants d’aquestes instal·lacions, així com les bases per al seu predimensionat.

Explicació dels continguts
Relació dels diferents continguts que conformen el conjunt d’aquestes guies d’Instal·lació d’energies renovables i explicació de la primera que s’ha publicat, centrada en les instal·lacions solars per a producció d’aigua calenta sanitària, amb els continguts següents:

- Procediment per predimensionar la instal·lació solar tèrmica
- Esquemes amb les principals configuracions
- Com estimar les pèrdues d’irradiació solar sobre els captadors
- Pautes per justificar la substitució d'una instal·lació solar tèrmica per
  una altra amb energia renovable. Càlcul de les emissions de CO2

Preus i matrícula
Preu General
8€
Col·legiats COAC | COAC jove
0€