Herramientas gráficas para presentaciones Escola Sert
Formació Online
Jornades

Sessions Sert | Eines gràfiques per al desenvolupament de presentacions

Compartir

Aquest taller ofereix als arquitectes eines gràfiques pràctiques i àgils per generar documents gràfics d'arquitectura.

 

Dates:
Modalitat: Online
Direcció: Carlos Gonzalvo Salas
Durada: 2 horas
Idioma: Castellà
Horaris: 17:00 - 19:00h
Presentació

Aquest taller té com a objectiu dotar els arquitectes de mitjans gràfics pràctics i àgils per a realitzar presentacions. Aquestes presentacions han de poder expressar i transmetre una idea de projecte. Al seu torn, els documents generats han de ser llegibles a diferents escales i distàncies i entesos per persones de diferents disciplines, com jurats de concursos o promotors privats.

Aquest taller no pretén ser un curs de programes específics, sinó donar una idea global de les possibilitats que ofereixen els següents programes informàtics: Google Sketch Up, Autodesk Autocad, Adobe Photoshop i Adobe InDesign. 

La sessió està dividida en dues parts: producció de documents i maquetació.

A qui va dirigit?

Arquitectes joves i arquitectes interessats en l'aprenentatge d'eines per al desenvolupament de documents gràfics.

Programa

Objectius

Aquest taller té com a objectiu dotar els arquitectes de mitjans gràfics pràctics i àgils per a realitzar presentacions enfocades al desenvolupament de concursos i presentacions per a promotors.

Primera part

La primera part de la sessió abasta des de l'aixecament 3D de models senzills, tant interiors com exteriors, fins a la texturització i retoc de documents 2D, com plantes i seccions fugades, diagrames conceptuals i axonometries.

Segona part

La segona part permet adquirir coneixements de maquetació i lectura de documents. Aquesta part de la sessió permet ajuntar en un mateix document diferents elements prèviament elaborats. A més, inclou eines pràctiques per incloure textos, gràfics i imatges formant una composició.

Detalls

  • Aixecament d'un model 3D. 
  • Possibilitats gràfiques del model 3D realitzat: diagrames de concepte, planta i secció fugada, axonometria conceptual o tectònica. 
  • Exportar i editar documents en 2D. Incorporació d'activitat. 
  • Aplicació de textures. 
  • Maquetació de presentacions. 
  • Incorporació de textos, diagrames, esquemes, imatges i plànols. 
  • Valoració visual de la presentació realitzada. Lectura a diferents distàncies.
Preus i matrícula
Preu general
8 €
Col·legiats COAC | COAC Jove
0 €