Curso sobre el código téncico de edificación en la Escola Sert
Jornades
Formació Gratuïta

Sessió Sert: Canvis i aportacions del nou CTE 2019

Compartir

Les modificacions del Codi tècnic de l’edificació afecten als documents bàsics d’estalvi d’energia i de Seguretat en cas d'incendi i  s’ha introduït una  nova exigència bàsica de "Protecció davant el gas radó".

Dates:
Modalitat: Online
Direcció: Ainhoa Mata
Durada: 2 h
Idioma: Català
Horaris: Dilluns de 17.00 a 19.00 h

A partir del 24 de setembre de 2020 s’ha d’aplicar de forma obligatòria el Reial Decret 732/2019 de modificació de el Codi Tècnic de l'Edificació, en totes aquelles obres que sol·licitin llicència municipal.

S’han modificat totes les exigències del document bàsic d’estalvi d’energia (DB-HE),  s’ha introduït una  nova exigència bàsica de "Protecció davant el gas radó" (HS6) i en relació al DB-SI "Seguretat en cas d'incendi",  s’ha modificat la regulació relativa a la propagació exterior d’incendi.

Objectius

  • Aclarir els conceptes clau relacionats amb l’eficiència energètica de l’edifici.
  • Explicar l’àmbit d’aplicació de les diferents seccions del codi tècnic de l’edificació.
  • Revisar els paràmetres que cal aplicar en les seccions del CTE.

A qui va dirigit

Persones involucrades en el disseny, construcció i gestió dels edificis (despatxos de arquitectura i arquitectura tècnica, enginyeria, empreses constructores, administracions de finques…)  Persones de l’administració pública relacionades amb la concessió de llicències d’obres.

Direcció i Professorat
Preus i matrícula
No col·legiats
10 €
Col·legiats
Gratis
Fes-nos la teva consulta
This form is not available