Sistema informació geogràfica
Formació Online

QGIS per a tècnics de l’administració pública

Compartir

Aquest curs vol oferir una formació en eines SIG -QGIS- dirigida al personal tècnic de l’administració pública per mostrar el potencial i promoure l’ús d’aquesta tecnologia per facilitar la gestió de la informació territorial mitjançant la resolució de casos pràctics.
La formació s’estructura en quatre sessions independents entre sí.

(Imatge: John A. Knouse - Llicència Creative Commons)

Lloc: Online
Dates: -
Modalitat: Online
Direcció: Gemma Boix Xamaní Directora , Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció de la UdG
Durada: 12 h.
Horaris: de 11:00 a 14:00

Metodologia

Les sessions es faran a través de la plataforma de videoconferència Zoom. A cada sessió es mostraran diferents eines, funcions i metodologies de treball amb el programa QGIS a través de casos pràctics aplicats a l’àmbit de l’urbanisme i la gestió municipal. Al final de cada sessió s’obrirà un torn de preguntes per resoldre dubtes i qüestions relacionades amb el temari.

Professorat

Ferran Orduña - Tècnic del Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona.

Lluis Vicens - Tècnic del Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona.

PROGRAMA

Programa del curs


La formació es realitzarà en format online a través de videoconferència. A cada sessió s’explicaran els continguts proposats al final de la qual s’obrirà un torn de preguntes.


Sessió 1: Creació i edició de capes amb eines d’edició avançada - dimecres 21 de setembre
 Fonts de dades: ICGC, Cadastre, LiDAR, OSM, imatges Sentinel.
 Serveis WMS: connexions a servidors de cartografia i ortofotos.
 Formats de capes vectorials: Shapefile, GeoJSON, GeoPackage i capes temporals.
 Sistemes de referencia de coordenades.
 Crear una capa d’edificis: Edificis adjacents, patis interiors, volumetria, acotacions, autoacoblament de geometries, traçador de geometries.
 Crear un carrerer: interseccions, passos elevats, invertir direccions carrers.
 Crear capa de localització de contenidors a partir de coordenades XY.


Sessió 2: Construcció de una base territorial municipal - dimecres 28 de setembre
 Complements de QGIS: Spanish Inspire Cadastral Downloader, Cadastral Classifier, OpenICGC.
 Crear una base de dades GeoPackage.
 Unió de taules.
 Simbolització avançada de capes.
 Etiquetatge de capes.
 Assignar numero de portal del cadastre, a una parcel·la


Sessió 3: Eines de geoprocessament, anàlisi i tractament de dades - dimecres 5 d'octubre
 Selecció d’entitats
 Calculadora de camps

 Tallar capes
 Unir capes per atribut comú.
 Unir capes per proximitat.
 Dissoldre geometries adjacents
 Superposició de capes
 Intersecar capes
 Buffers o àrees d’influència
 Calcular centroides
 Recompte de punts en polígons


Sessió 4: Elaboració d’una sèrie cartogràfica. Recollida de dades a camp  - dimecres 19 d'octubre
 Crear una composició amb diferents mapes.
 Generar mapa de situació.
 Inserir esquema d’una sèrie de mapes.
 Crear un caixetí de mapa.
 Introduir títols i texts variables, Numeració automàtica.
 Exportar mapa a imatge i pdf.
 Publicació de mapes online.
 Introducció a la preparació de dades i formularis per la recollida de dades de camp amb l’aplicació QField.

Preus i matrícula
Preu General
192 €
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
168 €
COAC Estudiant
180 €
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
144 €

Indicar la teva opció de preu en el requadre ‘Observacions’ a l’hora de fer la inscripció.

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.

Fes-nos la teva consulta
This form is not available