Represetnació d'un projecte fet per un BIM Manager
Màsters i Postgraus

Postgrau | BIM Management

Curs 2024-2025
Compartir

Postgrau en BIM Management. Ens centrarem en la redacció dels projectes BIM, com treballar en col·laboració a través de models d’informació, com generar-los i com gestionar-los.

Aquest programa compta amb PLACES LIMITADES.

Recorda que si fas la teva matrícula abans del 30 de juliol (inclòs), pots beneficiar-te d'un 15% de descompte addicional als descomptes col·legials.

Lloc: Escola Sert | Carrer Arcs, 1-3. 08002. Barcelona
Dates: -
Modalitat: Presencial
Edició: 4a
Direcció: Maria Duran Sancho
Durada: 236 h
Idioma: Català i Castellà
Horaris: Dilluns i Dijous de 15:30 a 19:30
Presentació

La metodologia BIM és el nou paradigma de la redacció dels projectes d’arquitectura dels darrers anys.

Les paraules BIM, Revit, IFC comencen a ser paraules freqüents entre els requeriments de clients privats i d’administracions públiques.

Aquest postgrau en BIM Management té l’objectiu d’entendre i dominar aquesta metodologia, a través de l’eina Autodesk Revit i altres softwares diversos, passant per els fulls de càlcul, programes de renderització, programació visual, visors de models, aplicacions per a coordinar-se entre els diferents col·laboradors, fins als amidaments i el pressupost.

Arran de l’aparició d’una sèrie d’eines informàtiques, els projectes deixen d’explicar-se a base de simples dibuixos per passar a ser “construccions virtuals” dels nostres edificis. Aquestes construccions no contenen únicament la geometria dels objectes que componen el projecte, sinó que també en tindran la seva informació associada.

Aquestes construccions virtuals o “models” són bases de dades que haurem d’aprendre a gestionar de manera eficaç i eficient per millorar la qualitat documental dels projectes, on la mateixa eina de treball és capaç de proporcionar-nos una coordinació geomètrica i de dades que amb el cad tradicional requeia sobre el mateix projectista.

El domini d’aquesta metodologia de treball requereix l’ús de diferents programaris i de la mentalitat de l’aprenentatge continuat, on la col·laboració entre tots els agents passa a ser més necessària que mai per al correcte desenvolupament dels projectes.

Objectius

L’objectiu d'aquest postgrau és que l’alumne adquireixi les competències necessàries per a ser capaç de redactar projectes (en qualsevol de les seves fases) en metodologia BIM, amb el software Autodesk Revit. Aquesta competència ha d’aportar una gran millora en la qualitat del projecte quant a coherència documental, control i gestió dels canvis, així com poder explicar de manera més clara i comprensible el projecte al seu client, explotant els models tridimensionals i mostrant-ne la informació associada.

Ha de ser capaç d’entendre i complir els requisits que en matèria de BIM puguin demanar els clients (tant públics com privats), i ser capaç de gestionar i coordinar les diferents disciplines del projecte, amb la finalitat d’avançar-se a possibles errades de coordinació o interferències entre objectes que d’altra forma haurien estat detectats en fase d’obra.

Destinataris

Arquitectes i professionals del món de la construcció que vulguin adquirir els coneixements necessaris per a respondre a la cada vegada més freqüent demanda del sector de digitalització.

Els permetrà ser capaços de redactar projectes BIM , coordinar-se amb els col·laboradors de les diferents disciplines que intervenen en el projecte, tant en la geometria com en la informació dels elements. Podrà assolir els requeriments dels clients en aquesta matèria.

Sortides professionals

El postgrau en BIM MANAGEMENT explica de forma pràctica la metodologia BIM que et permetrà redactar projectes en BIM al teu despatx, també de forma coordinada amb altres tècnics o despatxos, i treballar com a especialista BIM en diferents sectors.

 • Redactor de projectes BIM
 • BIM Manager (en un despatx d'arquitectura o en una empresa del sector AEC)
 • Coordinador BIM
 • Especialista BIM
 • Modelador BIM
 • Consultor BIM

Metodologia

 • Format: presencial (s'ha d'assistir presencialment un mínim del 60% de les classes) i en línia (del 40% màxim de classes que es poden fer en línia, el 20% pot ser en diferit) 
 • Criteris d'exposició: exposició participativa i eminentment pràctica, on s’interpel·larà a l’alumne perquè intervingui en les sessions i pugui interpel·lar directament al professor o als seus companys.
 • Estructura de les sessions: les sessions constaran d’una part d’exposició per part del professor dels continguts teòrics i pràctics de la sessió i una part perquè l’alumne pugui posar en pràctica allò que s’ha exposat a classe.
 • Casos pràctics: es desenvoluparà un projecte amb metodologia BIM que s’anirà generant durant el curs, avançant en paral·lel al que es vagi exposant a les classes. Es tractarà d’un projecte real.
 • Sistema d'avaluació: Es farà una avaluació final que consistirà en l’exposició per part dels alumnes de la pràctica que s’haurà desenvolupat durant el curs.

Competències

L’alumne serà capaç de redactar un projecte amb metodologia BIM amb l’eina Autodesk Revit, en totes les seves fases, des dels estudis previs fins a la finalització de l’obra. Serà capaç de modelar-ne l’arquitectura, l’estructura i les instal·lacions, i generar la documentació gràfica necessària per explicar el projecte, tant en format de plànols com d’infografies i vídeos-recorreguts.

També serà capaç de revisar i coordinar el seu model (o el d’un col·laborador)  per tal de verificar les col·lisions, i extreure’n la informació associada desitjada.

Entendrà el format IFC i serà capaç de configurar-lo per assolir les demandes del client, garantir la coordinació dels diferents models entre ells, i la coherència de les seves dades. Entendrà i sabrà generar els BEP (Building execution plan) dels seus projectes.

Equip informàtic necessari

Característiques bàsiques dels equips

Mínimes                                                                                                       

 • CPU: Mínim Intel Core i5 @3.4 GHz
 • RAM: 16GB
 • Targeta gràfica: 4GB
 • Disc Dur: 70 GB mínim de disc dur lliures. Disc sòlid (SSD)
 • Sistema Operatiu: Windows 10 64-bit

 

Recomanables (sobretot si s’ha de comprar una màquina nova)

 • CPU: Mínim Intel Core i7 @3.6 GHz
 • RAM: 32GB
 • Targeta gràfica: 8GB (necessària sobretot pel software de renderitzat, el Revit no en necessita tanta)
 • Disc Dur: 70 GB mínim de disc dur lliures. Disc sòlid (SSD)
 • Sistema Operatiu: Windows 10 64-bit
Programa

M1: Gestió de models pel projecte (152 hores)

Dies: 6/11/23 - 15/4/24

Introducció al BIM i al software de modelat Autodesk Revit

Què és el BIM?, en què pot millorar els nostres projectes? Com funciona el software per generar models? Quins són el fluxos de treball idonis?

 

Modelat d’estructures, arquitectura i instal·lacions

La definició del projecte: com estructurar els models i la informació que aquests contenen. Com coordinar-nos amb la resta de col·laboradors.

 

Generació de documentació gràfica

Generar plànols, vistes o vídeos a partir dels models, exposar la informació que aquests contenen i controlar el grafisme del nostre projecte BIM.

 

M2: Interoperabilitat i coordinació de models (32 hores)

Dies: 17/4 -15/5

Com treballem amb col·laboradors que fan servir diferents software BIM? Què és el format IFC, com gestionar-lo i com exportar els nostres models a aquest format. Coordinació i detecció de col·lisions entre models. 

M3: Productivitat i gestió de dades (32 hores)

Dies: 22/5 - 12/6

Com gestionar les dades dels nostres models i com exportar-les a fulls de càlcul per analitzar-les, manipular-les i poder re-introduir-les als nostres models. Millora de la productivitat a través d’automatitzacions per a accions repetitives i per a la generació de geometria.

M4: La vinculació amb el pressupost (8 hores)

Dies: 17/6 - 19/6

Com aprofitar la informació geomètrica dels objectes per generar els amidaments dels pressupost i poder visualitzar els objectes associats a cada una de les partides amb el programa TCQ.

M5: Documents i requeriments BIM (8 hores)

Dies: 26/6 - 1/7

Entendre els documents BIM, quins són i per a què serveixen. Què ens pot demanar el nostre client, tant privat com públic? 

M6: Presentació d’Exercicis (4 hores)

Data: 3/7

Preus i matrícula
Preu General
3.540 €
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
3.097,5 €
COAC Estudiant
3.097,5 €
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
2.655 €

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.

BENEFICIS PAGAMENT AVANÇAT

- Si es fa el pagament abans del 30 de juliol (inclòs), pots beneficiar-te d'un 15% de descompte addicional als descomptes col·legials.
- Si es fa el pagament de la formació fins a dos (2) mesos abans (28 d'agost) que comenci el postgrau, es farà un descompte d'un 10% (a sumar als descomptes de col·legiació).
- Si es fa el pagament de la formació fins a un (1) mes abans (28 de setembre) que comenci el postgrau, es farà un descompte d'un 5% (a sumar als descomptes de col·legiació).

 

Gaudeix d'una beca si et fas delegat/da!

Exerceix de nexe entre l'escola, els docents i els teus companys i gaudeix d'una important beca per desenvolupar aquestes tasques.  

Finança la teva formació!

Si vols finançar la teva formació amb el Préstec formació Sert, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.

Col·labora
Testimonis