Curs girona
Cursos
Formació Online

L'habitatge social (M2 del Postgrau en Polítiques d'Habitatge)

Compartir

Aquest curs segueix el Postgrau en Polítiques d'Habitatge encetat la tardor passada i et permetrà adquirir coneixements teòrics i pràctics que et convertiran en un tècnic expert en polítiques d'habitatge.

Lloc: Online
Dates: -
Modalitat: Online
Direcció: Jordi Bosch | Josep Casas
Durada: 28 h.
Idioma: Català
Horaris: de 10:00 a 14:00 h.

Presentació

Aquest segon mòdul del postgrau Postgrau en Polítiques d'Habitatge et permetrà adquirir coneixements teòrics i pràctics que et convertiran en un tècnic expert en polítiques d’habitatge. Al llarg dels altres quatre mòduls, es repassaran totes les fases d’elaboració de les polítiques, des de la planificació fins a l’avaluació, així com els actors que hi intervenen i els mètodes de finançament.

Es planteja des d’un enfocament multidisciplinar i global, tant els aspectes arquitectònics com els urbanístics, els socials, els jurídics, els tècnics i els econòmics.

Competències

El principal objectiu del curs és adquirir els coneixements teòrics i pràctics, i les competències necessàries per convertir-se en tècnic expert en polítiques d’habitatge.

Atesa la naturalesa complexa del fet residencial i de les polítiques públiques relacionades, aquesta especialització engloba les diferents fases del procés d’elaboració, execució i avaluació de les polítiques d’habitatge i es planteja des d’un enfocament multidisciplinar que engloba tant els aspectes arquitectònics com els urbanístics, els socials, els jurídics, els tècnics i els econòmics.

Objectiu

Aprofundir en el concepte d’habitatge social des d’un enfocament pluridisciplinari que engloba els aspectes urbans, arquitectònics, jurídics, socials, econòmics i teòrics que el caracteritzen. Aquesta especialització en matèria d’habitatge social implica examinar des d’una perspectiva històrica els conceptes d’habitatge protegit, d’habitatge destinat a polítiques socials i d’habitatge assequible.

Programa

Els sistemes residencials europeus. Els models europeus  d’habitatge social.

• L’habitatge social i l’habitatge protegit a Espanya i Catalunya.

• El règim jurídic, sistemes d’ajuts i tipus d’habitatges protegits.

• Aspectes arquitectònics i constructius de l’habitatge social.

• La gestió del parc públic de lloguer social.

• L’habitatge dotacional.

• L’habitatge cooperatiu.

• La promoció pública i privada d’habitatge assequible.

• El finançament de l’habitatge social.

• El paper de l’INCASOL i d’altres operadors públics, públic-privats i del Tercer Sector.

Direcció i Professorat
Amb la col.laboració de:
Preus i matrícula
Preu general
448 €
COAC quota bàsica | Entitats amb conveni
392 €
COAC Jove
420 €
COAC quota complementària
336 €

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.