cte
Cursos

Curs |Tallers del Codi Tècnic - DB-HE I CEE

Compartir

Taller dirigit a arquitectes, nous col.legiats, estudiants d'arquitectura, delineants i altres interessats en refrescar i aprofundir en el coneixement del CTE i la resta de normatives vigents que són d'aplicació en els projectes d'arquitectura.

Lloc: Lleida - Sala d'Actes, carrer Canyeret, 2
Dates:
Modalitat: Presencial
Durada: 4 hores
Idioma: Català
Horaris: dijous 16:00 A 20:00H

L'objectiu d'aquestes càpsules és ajudar als projectistes a integrar i analitzar les diferents normatives d'aplicació en els projectes, per tal que aconsegueixin eines per discriminar i decidir quines els hi són d'aplicació i quines no, des del primer moment que es comença a gestar el projecte, evitant així, al màxim possible, les sorpreses d'última hora. Es vol ajudar a resoldre els dubtes normatius que es plantegen en els projectes.

En aquesta sessió centrada en el Document bàsic d’estalvi energètic —principalment HE0, HE1 i àmbits d’aplicació de les seccions restants— s’exposaran els conceptes previs necessaris per a una plena comprensió dels paràmetres regulats i per assolir una major seguretat en la justificació normativa. Es tractaran aspectes claus que intervenen en càlcul dels indicadors en els programes de certificació energètica amb casos pràctics i es presentaran documents d’ajuda i referència d’utilitat per a la pràctica professional.  

Direcció i Professorat
Preus i matrícula
nous Arquitectes COAC
32€
Arquitectes COAC
44€
General
64€
This form is not available