Curs de generació d'arxius GML Inspire [2a Edició]
Cursos
Formació Online

Curs-Taller | Generació d'arxius GML Inspire. Georeferenciació i coordinació entre cadastre i registre de la propietat [2a Edició]

Compartir

En aquest curs s'abordaran els casos generals de coordinació i els procediments tècnics necessaris per a escometre qualsevol assumpte relacionat amb la delimitació de la propietat. Es posaran en pràctica la generació d'arxius GML Inspire, la Certificació Cadastral Descriptiva i Gràfica (CCDG), l'elaboració d'informes de Representació Gràfica Alternativa (RGA), i l'elaboració d'Informes Cadastrals d'Ubicació de Construccions (ICUC).
El curs de formació actualitzat als últims canvis de la SEC 2023.

Lloc: Demarcació de Tarragona
Dates: -
Modalitat: Online
Direcció: Rafael Temes Córdovez
Durada: 9 h
Idioma: Castellà
Horaris: De 15:00 a 18:00 h
Presentació

Amb l'entrada en vigor de la Llei 13/2015, de 24 de juny el marc jurídic relacionat amb la delimitació de la propietat ha variat substancialment, per la qual cosa és necessari adaptar-se i conèixer els procediments tècnics i jurídics necessaris per a escometre qualsevol assumpte relacionat amb la delimitació de la propietat. Especial importància té aquest procediment per als tècnics competents que hauran d'assessorar el client en el procés de coordinació de la seva parcel·la cadastral.

En aquest curs s'abordaran els casos generals de coordinació i els procediments tècnics necessaris per a portar-los a la pràctica, amb la generació d'arxius GML Inspire, la Certificació Cadastral Descriptiva i Gràfica (CCDG), l'elaboració d'informes de Representació Gràfica Alternativa (RGA), i l'elaboració d'Informes Cadastrals d'Ubicació de Construccions (ICUC).

El curs de formació s'ha actualitzat incorporant aquestes novetats als processos i casos pràctics d'aplicació exposats.

Apunta't a aquest curs que s'impartirà els dijous 23 i 30 de novembre i 14 de desembre de 2023, en horari de tarda, de 15 a 18 h.

Cada sessió tindrà una durada de 3 hores (total 9 hores). La durada de cada tema és orientativa; igualment ho és l’ordre del temari.

Curs amb places limitades. Matrícules segons ordre de pagament fins a esgotar les places.

Requisits del curs

Els coneixements previs necessaris dels alumnes seran els propis d'un arquitecte o professional vinculat al sector immobiliari/construcció.
Serà necessari disposar d'un ordinador amb accés a internet des del primer dia. Així mateix, a l'alumne se li donaran instruccions perquè realitzi la instal·lació dels programes que se li indicaran abans de l'inici del curs. Tots els programes a instal·lar seran d'ús lliure. D'altra banda, atès que treballarem amb un Organisme Públic (Cadastre) des del qual haurem de descarregar-nos informació i pujar arxius per a la seva validació, és necessari que comptin amb CERTIFICAT DIGITAL. El certificat digital pot ser sol·licitat a través d'un dels 3 procediments que s'expliquen en el següent enllaç:
Certificat digital https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica
Per si algun alumne no compta amb aquest certificat es proporcionarà tota la informació necessària, inclosa les descàrregues des de la SEC (Seu Electrònica del Cadastre), si bé, per a poder dur a terme aquest tipus de treball en el futur, de manera professional, tot tècnic ha de comptar amb el Certificat Digital.

Sistema d'avaluació

Per superar el curs i, per tant, poder accedir a la certificació corresponent, s'haurà d'assistir o visualitzar un mínim del 80% de les sessions.

Programa

Sessió 1

 • Introducció la Curs-Taller
 • Objectiu del Curs. Contextualització dels canvis
  • Breu introducció al procés de Coordinació
 • Qüestions bàsiques
  • Sobre la coordinació Registre-Cadastre
  • Sobre el procés de georeferenciació
  • Sobre els arxius GML
  • Sobre la Certificació Cadastral Descriptiva i Gràfica (CCDG)
  • Sobre la representació gràfica alternativa (RGA) i l'Informe de Validació (IVG)
  • Sobre els Informes cadastrals d'ubicació de construccions (ICUC)
 • Presentació de les Guies
  • Guies de Casos Pràctics
  • Guia Geo portal Registradors
  • Guia Gestió Cadastral
  • Guia SEC Cadastre
 • La Plataforma SEC del Cadastre i el Geo portal de Registradors de la Propietat
  • SEC. Cadastre. Difusió de dades cadastrals
  • SEC. Cadastre. Validacions Gràfiques
  • SEC. Cadastre. Cercador d'immobles i visor
  • Geo portal Registradors. Accés al Geo portal i guia d'inici
  • Geo portal Registradors. Interfície del Geoportal
  • Geo portal Registradors. Utilitats pràctiques del Geoportal
  • Geo portal Registradors. Funció de Limitacions Administratives
 • Procediment Tècnic
  • Casos d'estudi. Procediment de coordinació registral. Completar la descripció d'una finca registral mitjançant la incorporació de la Certificació Cadastral Descriptiva i Gràfica (CCDG) (Art. 10.2 LH i Art. 199).
   • Exemple de notificació a confrontant (Art. 199)
   • Com sol·licitem una Certificació Cadastral Descriptiva i Gràfica per finestreta?
   • Com sabem si un immoble ha estat coordinat?

Sessió 2

 • Procediment Tècnic (continuació)
  • Casos d'estudi. Procediment d'Immatriculació (Art. 203 LH. expedient de domini)
   • Cercador d'edictes i notificacions registrals i notarials
   • Procediments cadastrals
  • Casos d'estudi. Procediment genèric que realitzar pel propietari en la tramitació de l'alteració física d'un immoble (segregació, agregació, agregació i divisió)
   • Producció d'arxius GML amb l'ajuda de CAD+gmlweb.com
   • Producció d'arxius GML amb QGIS i el ATNL (Arxiu Topogràfic Nacional de Llindes)
   • Producció d'Informe de Validació Gràfica (IVG) amb l'ajuda del Visor de la SEC (Seu Electrònica del Cadastre) i la seva eina d'edició
   • Producció d'arxius GML amb l'ajuda de CAD+Generat GML
   • Què fer quan em donen audiència com a confrontant
  • Casos d'estudi. Procediment genèric a realitzar el propietari en la tramitació d'una esmena de discrepàncies físiques d'un immoble
  • Casos d'estudi. Reparcel·lació urbanística

Sessió 3

 • Procediment Tècnic (continuació)
  • Casos d'estudi. Procediment genèric a realitzar el propietari en la tramitació d'una esmena de discrepàncies físiques d'un immoble i/ o l'alteració física d'un immoble (segregació, agregació, agrupació i divisió) amb una parcel·la cadastral que alberga un altre immoble en el seu interior (multipolígon) 
  • Casos d'estudi. Procediment genèric per a realitzar en el cas d'inexactitud per desplaçament/gir en les coordenades de la parcel·la cadastral. 
  • Casos d'estudi. Procediment d'immatriculació de vials públics i informes de validació gràfica negatius en aquests casos que poden mantenir-se 
  • Casos d'estudi. Procediment de generació d'Informe Cadastral d'Ubicació de Construccions (ICUC) dins de parcel·la cadastral 
   • Ús de l'ajuda en línia gmlweb.com per a realitzar l'Informe d'Ubicació de Construccions (ICUC) 
   • Producción d'arxius GML per a ICUC amb l'ajuda de CAD+Generat GML
  • Casos d'estudi. Procediment de generació d'Informe Cadastral d'Ubicació de Construccions (ICUC) dins de parcel·la cadastral (Cas de múltiples recintes) 
   • Esquemes de procediments 
   • Precisió, exactitud i toleràncies de la Cartografia 
   • Identitat Gràfica 
   • Normativa important
Professorat

A càrrec de la direcció docent:

 • Rafael Temes Cordovez, dr. arquitecte
 • Alfonso Moya Fuero, topògraf-cartògraf
 • Ruth De León Rodríguez, arquitecta
Amb el suport:
Preus i matrícula
Preu General
144€
Quota bàsica
126€
Preu COAC JOVE
126€
Entitats conveniades
126€
Tram complementari
108€
Serveis TGN
72€

*Per poder gaudir del descompte dels Serveis TGN s'ha d'estar inscrit un mínim de 2 anys als serveis de la Demarcació de Tarragona. 

*L’organització es reserva la possibilitat de modificar el contingut d’aquest programa.