seguretat i salut
Cursos

Curs | Seguretat i Salut: Estudi, Pla i Coordinació

Compartir

Amb aquest curs es vol donar la bases per saber realitzar un estudi de seguretat i salut, valorar un pla de seguretat o dur a terme una coordinació de seguretat i salut en fase de projecte i/o d’obra i el paper que, com a tècnics, prenem a l’obra en aquest camp.

Lloc: Demarcació de Lleida del COAC - C. Canyeret, 2
Dates: -
Direcció: Oriol Poch, arquitecte lliberal i responsable de l’Àrea de Seguretat i Salut a l'OCT del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Durada: 12 h
Idioma: Català
Horaris: De 16:00h a 20:00h
Presentació

Cada cop més els Arquitectes ens trobem amb la necessitat d’haver d’assumir la part de la Seguretat i Salut en algunes de les obres. Això és degut, per una banda, a la reducció  dels honoraris de la redacció i dirección tècnica d’aquestes i, per una altra, pel petit tamany de moltes de les obres actuals que fan innecessària  la presència d’altres tècnics.

Si no l’assumim, quines responsabilitats com a tècnics tenim?

Aquest curs vol donar la bases per saber realitzar un estudi de seguretat i salut, valorar un pla de seguretat i dur a terme una coordinació de seguretat i salut en fase d’obra.

Objectius

L'objectiu d'aquest curs és oferir els coneixements, les eines i els recursos indispensables per al desenvolupament integral de la redacció dels Estudis de Seguretat i Salut, l’aprovació del Pla i la Coordinació en la fase de l’obra.

Programa

Jornada 1  dijous 7 de març de 2024

  • On som? Els riscos.
  • El marc Legal
  • Del projecte a l'estudi de seguretat i salut.

 

Jornada 2 – dijous 14 de març de 2024

  • L'estudi de Seguretat i Salut
  • Documentació gràfica per l'elaboració d'un estudi

 

Jornada 3 – dijous 21 de març de 2024

  • De l'estudi a l'obra. El pla.
  • La coordinació de seguretat i salut en fase d'obra.

Per aquesta jornada es sol·licitarà dels assistents documentació gràfica o fotogràfica per comentar aspectes relacionats amb la seguretat, en cap cas hi haurà judicis de valor sobre la documentació aportada

 

Nota: S'ajustaran les sessions en funció de les necessitats i perfil dels assistents. Interrelació amb els assistents per tal de resoldre els problemes i manques de "seguretat".

Direcció i Professorat
Preus i matrícula
Preu General
192
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
168
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
144