Curs projectes d'impacte paisatgístic
Cursos
Formació Online

Curs| Projectes d'impacte paisatgístic

Compartir

Curs per assolir coneixements sobre la redacció d’estudis d’integració paisatgística i disseny, redacció i execució de projectes integrats amb el seu entorn.

Lloc: Online i aula de formació de la Demarcació de Tarragona del COAC. Carrer de Sant Llorenç 20-22 | Tarragona
Dates: -
Modalitat: Presencial i en línia
Direcció: Agata Buscemi i Jordi Bellmunt
Durada: 20 h
Idioma: Català
Presentació

Curs amb l'objectiu de capacitar per la redacció d’estudis d’integració paisatgística i el disseny, la redacció i l’execució de projectes integrats amb el seu entorn, assolint nocions bàsiques i coneixements pràctics de projectació urbana/arquitectònica/paisatgística, buscant solucions de compatibilitat, sostenibilitat i equilibri.

A qui va dirigit

Arquitectes i altres professionals que tinguin interès en conèixer aspectes d’integració paisatgística aplicables a diferents escales i contextos d’intervenció, tant en l’entorn natural com en l’urbà.

Apunta't a aquest curs que s'impartirà els dimarts 2, 9, 16 i 30 d'abril i 7 de maig de 2024, en horari de matí, de 10 a 14h.

Cada sessió tindrà una durada de 4 hores (total 20 hores). La durada de cada tema és orientativa; igualment ho és l’ordre del temari.

Sistema d'avaluació

Per superar el curs i, per tant, poder accedir a la certificació corresponent, s'haurà d'assistir a un mínim del 80% de les sessions.

Programa

Sessió 1 - El paisatge com a sistema complex estructurant del projecte

Introducció als continguts del projecte d’integració paisatgística i a la comprensió del paisatge com a sistema estructurant, condicionant en els processos i en les dinàmiques de transformació antròpica.

  • Comprensió del medi, valors i fragilitats del lloc
  • Criteris i mesures d’integració paisatgística a adoptar segon el cas

Sessió 2 - Continguts de l'estudi d'impacte i integració paisatgística. Marc legal. Sostenibilitat. Ecologia

La legislació sobre paisatge i la legislació urbanística i territorial estableixen les finalitats del document d0impacte e integració paisatgística. 
 

Sessió 3 - Estructura del document. Casos d’estudis i projectes

Es presentaran casos d’estudis i projectes amb diferents condicionants, tant a escala territorial com a escala urbana.

Sessió 4 - Continguts avantprojectes i projectes executius. Casos d’estudis i projectes 

Es presentaran casos d’estudis i projectes amb diferents condicionants, tant d’entorns naturals com urbans.

Sessió 5 - Referencies a nivell internacional

Possibles aproximacions al projecte segons el context

Professorat

A càrrec de la direcció docent dels arquitectes:

  • Agata Buscemi
  • Jordi Bellmunt
Amb el suport
Preus i matrícula
Preu General
320€
Quota bàsica
280€
Preu COAC JOVE
280€
Entitats conveniades
280€
Tram complementari
240€
Serveis TGN
160€

*Per poder gaudir del descompte dels Serveis TGN s'ha d'estar inscrit un mínim de 2 anys als serveis de la Demarcació de Tarragona. 

*L’organització es reserva la possibilitat de modificar el contingut d’aquest programa.