DB-HE.jpg
Cursos
Formació Online

Curs pràctic sobre el document bàsic d'estalvi d'energia del CTE 2019

Compartir

Com són els edificis de consum d’energia gairebé zero? Casos pràctics per aplicar el document bàsic d’estalvi d’energia del Codi tècnic de la edificació en el disseny dels edificis.

Lloc: Online
Dates: -
Modalitat: Online
Direcció: Ainhoa Mata, César de Cara, Alícia Marcillas
Durada: 12 hores
Horaris: els dimarts i dijous 13, 15, 20 i 22 d'abril de 15:30 a 18:30

Presentació

Els edificis consumeixen el 27 % de l’energia de Catalunya, percentatge que s’eleva al 40 % a Europa. El nostre paper com a professionals dels sector de la construcció és fonamental per poder disminuir el consum energètic als edificis, i ajudar a revertir la situació d’emergència climàtica en que ens trobem. El document bàsic d’estalvi d’energia del codi tècnic de l’edificació contribueix a aquesta reducció de consum d’energia, establint els paràmetres que han de complir els edificis d’energia gairebé zero, les transmitàncies màximes dels tancaments, la contribució d’energia renovable mínima han de tenir els edificis...

El 60 % dels edificis a Catalunya és anterior a 1980, i per tant, a falta de rehabilitació, no disposa d’aïllament tèrmic. Aconseguir que la rehabilitació energètica deixi de ser una excepció i sigui una realitat generalitzada és el gran repte del sector de la construcció. Per assolir-lo és necessari l’impuls de l’administració, la implicació del sector privat i la conscienciació de la ciutadania.

Aquest curs ens ajudarà a aplicar el document bàsic d’estalvi d’energia als nostres projectes de rehabilitació i obra nova, contribuint a que el parc dels edificis arribi a ser més sostenible energèticament.

Objectius

1. Entendre el context normatiu europeu sobre eficiència energètica als edificis.

2. Conèixer l’àmbit d’aplicació i el els requeriments del document bàsic d’estalvi d’energia (DB HE del CTE).

3. Consolidar dels conceptes bàsics implicats en matèria d’eficiència energètica.

4. Verificar el compliment d’aquesta normativa en casos pràctics.

 

Part pràctica:

Conèixer les diferències en els Documents Bàsics HE 0 i HE1 vigents respecte la seva versió anterior, des del punt de vista pràctic i per mitjà dels programes informàtics reconeguts HULC i CE3X, que s’utilitzaran per part dels alumnes durant el curs. Dotar els alumnes d’eines per que els seus edificis puguin assolir les exigències actuals d’estalvi energètic, per mitjà de millores passives i actives.

 

Els primers dos mòduls seran teòrics i els dos darrers seran pràctics.

La part pràctica serà un habitatge unifamiliar, un edifici plurifamiliar d’habitatges i una remunta. Calculats amb els programes HULC i CE3X.

Destinataris

Persones implicades en el procés de disseny i construcció dels edificis i les rehabilitacions: equips d’arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeries, enginyeries tècniques...

Els alumnes hauran de tenir coneixements previs de l’ús dels programes HULC i CE3X. El curs es centrarà en explicar les diferències respecte el CTE anterior i en les estratègies per complir els nous requeriments.

Programa

Programa

Sessió 1. CTE 2019. DB HE0 i HE1

HE0 Limitació del consum energètic:

Consum d’energia primària total i consum  d’energia primària no renovable.

HE1 Condicions per al control de la demanda energètica:

Transmitància tèrmica, control solar, permeabilitat i limitació de condensacions.

Dos exemples de verificació HE amb HULC.

Exemple de verificació HE amb CE3X.

Sessió 2. CTE 2019. DB HE3, HE4 i HE5.

Novetats i aplicacions

HE3, HE4 i HE5 + Proposta modificació

HE0. Factors de Pas i Energia Primària

Eines de simulació HULC, CYPE i CE3X

Introducció variables

Verificació compliment CTE

Errors freqüents.

Annexos

Sessió 3. Casos pràctics

Novetats del DB-HE 2019 respecte al DB-HE 2013

Conceptes clau per al compliment del nou DB-HE 2019: HE0, HE1, HE4

Sessió 4. Casos pràctics

Particularitats dels programes de simulació HULC i CE3X

Exemples de simulació amb HULC (versió 16 d’octubre del 2020)

Exemples de simulació amb CE3X (complement ISOVER versió 2020)

Altres eines i documents d’interès

Amb la col·laboració de:
Preus i matrícula
Preu general
192 €
Quota col·legial | Entitats amb conveni
168 €
COAC Estudiant
180 €
COAC quota complementària
144 €

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.