pla territorial tgn
Cursos

Curs | Planejament urbanístic

Compartir

Els objectius del curs són donar una visió global del planejament urbanístic i analitzar amb més detall aquelles figures de planejament que redactem amb més freqüència en el desenvolupament de la nostra professió com arquitectes:  planejament derivat i modificacions del PGO i estudis d’impacte i integració paisatgística.

 

Lloc: Carrer de Sant Llorenç 20-22 | Tarragona
Dates: -
Modalitat: Presencial
Direcció: Ana Romeo Rech
Durada: 28 h
Idioma: Català
Horaris: Dimarts de 15:30 a 19:30 i Dissabte 13 de novembre de 15:30 a 19:30
DATES

El curs s’estructura en 7 sessions. 6 sessions els dimarts per la tarda, de 4 h de durada cadascuna (de 15:30 h a 19:30 h) i la darrera sessió de cloenda dissabte al matí.

28 de setembre del 2021, 5, 19, 26 d'octubre de 2021 i 2, 9 i 13 de novembre de 2021. 

Programa

PLANEJAMENT TERRITORIAL I PLANEJAMENT URBANISTIC D’ÀMBIT SUPRAMUNICIPAL

28 de setembre del 2021

 

PRESENTACIÓ  Objectius del Curs

Ana Romeo Rech

 

Objecte i determinacions

Xavier Rehues i Estivill

 

Exemples:

 •  PLA TERRITORIAL PARCIAL DEL CAMP DE TARRAGONA

          Xavier Rehues i Estivill

 • PLA DIRECTOR URBANÍSITC DE LES ACTIVITAS DE CÀMPING

          Rosa Vilella Gassiot

PLANEJAMENT GENERAL

5 d'octubre del 2021

Objectius. Determinacions. Documentació. Tramitació

Ana Romeo Rech  / Anna Magnet Planas

 

Exemples: 

 • POUM DE TARRAGONA /NORMES URBANÍSTIQUES

          Imma Merino Audí / Montse Pallejà Garraiga

 • REVISO DEL PLA GENERAL DE REUS, AVANÇ POUM

          Pilar Carbassa i Torres

MODIFICACIONS DE PGO o POUM

19 d'octubre del 2021

Objectius. Determinacions. Documentació. Tramitació

Joan Llort i Corbella / Anna Magnet Planas

 

Exemples:

 • MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE DE RECERCA BIOMÈDICA, SITUAT AL CARRER ISAAC NEWTON DEL TERME MUNICIPAL DE BARCELONA.

          Joan Llort Corbella

 • MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE VILA-SECA EN DOS ÀMBITS DEL NUCLI URBÀ, PER A L’OBTENCIÓ DE SISTEMES MITJANÇANT EXPROPIACIÓ URBANÍSTICA

         Josep Maria Castells Cabré / Oriol Llauradó March

 • MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICPAL DE SALOU NUM 104 REFERENT A LA NOVA ORDENACIÓ DE L’ÀMBIT DE L’HOTEL CALA VINYA

         Meritxell Solé i Figueras

PLANEJAMENT DERIVAT I PLANS PARCIALS/ PLANS DE MILLORA URBANA/PLANS ESPECIALS

26 d'octubre del 2021

Objectius. Determinacions. Documentació. Tramitació

Marta Garcia Anduiza / Anna Magnet Planas

 

Exemples:

 • PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA CIUTAT VELLA DE REUS

  Marta Garcia Anduiza

 • PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR 01 SALOU

  Lluís Serra Solé – Teresa Maria Gras Magriñà- Josep M Ferran Mercadé

 • PMU  PER A LA REODENACIÓ DELS SÒLS URBANS PENDENTS DE DESENVOLUPAR DEL POLÍGON 2 DEL PP DEL SECTOR K DE MAS MEL CALAFELL

  Batlle i Roig arquitectura SLP

 

PLANEJAMENT DERIVAT II PLANS ESPECIALS

2 de novembre del 2021

Objectius. Determinacions. Documentació. Tramitació

Marta Rofes Gibert / Anna Magnet Planas

Exemples:

 • PLA ESPECIAL DE LA ZAL DEL PORT DE TARRAGONA

Grup de recerca Càtedra d’Urbanística ETSAV-UPC Lorena Maristany /Sílvia Mas

 • PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PROTECCIÓ DE LA INFRAESTRUTURA DE LA PORTADA D’AIGÜES DE L’EBRE A LES COMARQUES DE TARRAGONA

Josep-Xavier Pujol Mestre

 • PLA ESPECIAL URBANÍSITC CATÀLEG DE MASOS EN SÒL NO URBANITZABLE VALLS

Sònia Roca Domingo

EL PAISATGE COM A MARC

09 de novembre del 2021

Catàlegs de Paisatge, estudis d’impacte i integració paisatgística

Fina Royo i Abelló

 

Exemples:

 • POUM de MARGALEF
 • PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA ZONA D’ESTACIONAMENT REGULAT I ÀREA DE DESCANS PER A LA MILLORA DE LA MOBILITAT AL NUCLI DE SIURANA

          Aleix Cama Torrell / Pauline Solviche

Amb el suport
Preus i matrícula
Preu general
448,00 €
COAC Jove
392,00 €
Quota bàsica
392,00 €
Entitats amb conveni
392,00 €
Tram complementari
336,00 €
Serveis TGN
56,00 €

*Per poder gaudir del descompte dels Serveis TGN s'ha d'estar inscrit un mínim de 2 anys als serveis de la Demarcació de Tarragona. 

*L’organització es reserva lo possibilitat de modificar el contingut d’aquest programa.