Curs girona
Cursos
Formació Online

Curs I La rehabilitació i la millora urbana (M4 del Postgrau en Polítiques d'habitatge)

Compartir

Aquest curs segueix el Postgrau en Polítiques d'Habitatge encetat la tardor del 2019 a la Demarcació de Girona i et permetrà adquirir coneixements teòrics i pràctics que et convertiran en un tècnic expert en aquest tema.

Lloc: Online
Dates: -
Modalitat: Online
Direcció: Jordi Bosch | Josep Casas
Durada: 28 h.
Idioma: Català
Horaris: de 10:00 a 14:00 h.

Presentació

Aquest quart mòdul del Postgrau en Polítiques d'Habitatge et permetrà adquirir coneixements teòrics i pràctics que et convertiran en un tècnic expert en polítiques d’habitatge. Al llarg dels altres quatre mòduls, es repassaran totes les fases d’elaboració de les polítiques, des de la planificació fins a l’avaluació, així com els actors que hi intervenen i els mètodes de finançament.

Es planteja des d’un enfocament multidisciplinar i global, tant els aspectes arquitectònics com els urbanístics, els socials, els jurídics, els tècnics i els econòmics.

Competències

El principal objectiu del curs és adquirir els coneixements teòrics i pràctics, i les competències necessàries per convertir-se en tècnic expert en polítiques d’habitatge.

Atesa la naturalesa complexa del fet residencial i de les polítiques públiques relacionades, aquesta especialització engloba les diferents fases del procés d’elaboració, execució i avaluació de les polítiques d’habitatge i es planteja des d’un enfocament multidisciplinar que engloba tant els aspectes arquitectònics com els urbanístics, els socials, els jurídics, els tècnics i els econòmics.

Objectius

La qualitat dels habitatges i de l’entorn urbà on es troben són aspectes claus a tenir en consideració en l’acció pública per fer efectiu el dret a un habitatge digne i adequat. En un context de contenció i revisió de les noves extensions urbanes, cal posar l’atenció en la ciutat construïda i en les seves mancances i deficiències així com també en les seves oportunitats. L’objectiu d’aquest mòdul és analitzar els instruments de rehabilitació i millora urbana amb els quals poder aconseguir que aquest entorn urbà gaudeixi dels estàndards mediambientals, funcionals i constructius adequats per a garantir la qualitat de vida de la població.

Programa

Programa

• El Dret a l’Habitatge i el Dret a la Ciutat.
• La Nova Agenda Urbana.
• El Pla de rehabilitació de Santa Coloma de Gramenet.
• Les polítiques de rehabilitació de la Generalitat de Catalunya.
• L’ecodisseny i l’Economia circular a la rehabilitació d’habitatges.
• El tractament de dades en la rehabilitació dels habitatges.
• Adaptabilitat i funcionalitat en la rehabilitació d’habitatges.
• La gestió de les obres de rehabilitació del parc privat d’habitatges.
• Les actuacions de remodelació de barris.
• La llei de barris de Catalunya.
• L’accessibilitat dels habitatges.
• Innovació tecnològica en la rehabilitació dels habitatges.
• Les polítiques de rehabilitació de l’ajuntament de Barcelona.

Direcció i Professorat
Amb la col.laboració de:
Preus i matrícula
Preu general
448 €
COAC Estudiant
420 €
Quota col·legial | Entitats amb conveni
392 €
COAC quota complementària
336 €

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.