Curs el projecte de reparcel·lació
Cursos

Curs | El projecte de reparcel·lació

Compartir

En aquest curs ens centrarem en el Projecte de Reparcel·lació urbanística.

Lloc: Lleida - Sala Formació 1a planta, carrer Canyeret, 2
Dates: -
Modalitat: Presencial
Direcció: Ana Romeo Rech
Durada: 7,5 h
Horaris: Dijous de 16:00 a 18:30 h
Presentació

El procés de transformació del sòl és complex i dilatat en el temps. Requereix no solament de l’aprovació del planejament i l’execució de les obres d’urbanització corresponents, sinó que també cal seguir el procés de gestió tècnic i jurídic per transformar les finques rústiques en finques urbanes.

Aquest procés es porta a terme mitjançant el projecte de reparcel·lació i al voltant d’aquest es planteja aquest curs.

Apunta't a aquest curs que s'impartirà els dijous 1, 8 i 15 de febrer de 2024, en horari de tarda, de 16 a 18:30 h.

Cada sessió tindrà una durada de 2,5 hores (total 7,5 hores). La durada de cada tema és orientativa; igualment ho és l’ordre del temari.

A qui va dirigit

Adreçat als arquitectes i altres tècnics, treballin en l’àmbit públic o privat, que vulguin aprofundir en la seva formació en gestió urbanística.

Sistema d'avaluació

Per superar el curs i, per tant, poder accedir a la certificació corresponent, s'haurà d'assistir un mínim del 80% de les sessions.

Programa

  •  L’execució del planejament urbanístic. Els sistemes d’actuació urbanística. El sistema de reparcel·lació.
  • Objecte del projecte de parcel·lació. Mecànica del projecte de reparcel·lació. Delimitació de la unitat reparcel·lable. Definició de les finques aportades i resultants. Criteris del projecte de reparcel·lació i adjudicació. Indemnitzacions de vols incompatibles. Desenvolupament dels càlculs. Compte de liquidació provisional.
  • Tramitació del projecte de reparcel·lació, impugnació indirecta del planejament, efectes de la seva aprovació definitiva. Gir de quotes urbanístiques. Dació en pagament. Inscripció registral i efectes.
  • Importància del compte de liquidació definitiva. Contingut i tramitació.

(Es plantejaran casos pràctics i concrets en paral·lel al contingut del curs)

Professorat

Joaquim Romano, arquitecte de l’Institut Català del Sòl.

Maria Jesús del Carmen, lletrada de l’Institut Català del Sòl.

Coordinació i direcció docent a càrrec d’Ana Romeo Rech, arquitecta.

Preus i matrícula
Preu General
120
Col·legiats/des tram bàsic i entitats col·laboradores
105
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
90

*L’organització es reserva la possibilitat de modificar el contingut d’aquest programa.