estany
Cursos

Curs d'aprofitament d'aigua grisa i pluvial

Compartir

L’aigua potable no és energia però, com aquesta, és un bé escàs, imprescindible per a la vida i per a que els edificis siguin habitables. En entorns edificats és habitual – com l’energia – que arribi canalitzada i en condicions de consum, però en altres situacions això no es dona: cal fer servir la del entorn i per això cal acumular-la, conduir-la, etc. I, en qualsevol cas, com tots els recursos escassos, disminuir-ne la dependència és sempre una bona idea.

Lloc: Lleida - Sala d'Actes, carrer Canyeret, 2
Dates: -
Modalitat: Presencial
Durada: 8 horas
Idioma: Català
Horaris: 16:00 a 20:00h - dimarts 22 i 29 nov

Objectius

- Assolir una visió global del cicle de l’aigua als entorns construïts i dels tipus d’aigua a
l’abast.
- Assolir els coneixements bàsics sobre les seves característiques. Anàlisi FODA
(fortaleses, oportunitats, debilitats, amenaces).
- Assolir coneixements concrets sobre aquells sistemes que en l’actualitat son de més
aplicació en els entorns construïts, arribant al disseny i càlcul o pre càlcul dels
sistemes.
- Coneixement del marc normatiu.

Organització

Es plantegen dues jornades, cada una de les quals tindrà una durada de 4 hores, en horari i calendari a definir, amb aquesta organització:

Temari

1.- VISIÓ GLOBAL (1h)
- Cicle de l’aigua de consum humà
- Aigües disponibles. Qualitat
- Anàlisi FODA
- Marc normatiu

2.- APROFITAMENT D’AIGUA PLUVIAL I DE POU (disseny, pre-càlcul, exemples) (1.5h)
- Conceptes bàsics
- Xarxes i materials

3.- APROFITAMENT D’AIGUA GRISA (disseny, pre-càlcul, exemples) (1.5h)
- Conceptes bàsics
- Xarxes i materials

4.- BALANÇ HÍDRIC (2h)
- Concepte i utilitat
- Els tres factors: aportació, acumulació, consum
- Càlcul. Eina informàtica

5.- SISTEMES D’ESTALVI (1h)
- Control de la demanda
- Control de cabal
- Control de pressió

6.- TRACTAMENTS (1h)
- Específics d'aigua de pluja
- Específics d'aigües grises

Amb la col·laboració de:
Preus i matrícula
Preu general
128
Col·legiats/des
112
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
96
Fes-nos la teva consulta
This form is not available