Curso sobre el código téncico de edificación en la Escola Sert
Formació Online

Curs | Codi tècnic de l’edificació 2019: Estalvi energètic i Protecció en front el radó

Compartir

Com són els edificis de consum d’energia gairebé zero? Les modificacions del document bàsic d’estalvi d’energia del Codi tècnic de la edificació impliquen canvis importants en obra nova i rehabilitació.

Dates: -
Modalitat: Online
Direcció: Ainhoa Mata Pérez
Durada: 16 h
Idioma: Català
Horaris: De 15:00 a 19:00 h
Presentació

Els edificis consumeixen el 27 % de l’energia de Catalunya, percentatge que s’eleva al 40 % a Europa. El nostre paper com a professionals dels sector de la construcció és fonamental per poder disminuir el consum energètic als edificis, i ajudar a revertir la situació d’emergència climàtica en que ens trobem. El document bàsic d’estalvi d’energia del codi tècnic de l’edificació contribueix a aquesta reducció de consum d’energia, establint els paràmetres que han de complir els edificis d’energia gairebé zero, les transmitàncies màximes dels tancaments, la contribució d’energia renovable mínima han de tenir els edificis...

El 60 % dels edificis destinats principalment a habitatge a Catalunya és anterior a 1980, i per tant, a falta de rehabilitació, no disposa d’aïllament tèrmic. Aconseguir que la rehabilitació energètica deixi de ser una excepció i sigui una realitat generalitzada és el gran repte del sector de la construcció. Per assolir-lo és necessari l’impuls de l’administració, la implicació del sector privat i la conscienciació de la ciutadania.

Objectius

 1. Entendre el context normatiu europeu sobre eficiència energètica als edificis.
 2. Conèixer l’àmbit d’aplicació i el els requeriments del document bàsic d’estalvi d’energia (DB HE del CTE).
 3. Consolidar dels conceptes bàsics implicats en matèria d’eficiència energètica.
 4. Verificar el compliment d’aquesta normativa en casos pràctics.
 5. Conèixer l’àmbit d’aplicació i el els requeriments del document bàsic HS 6 Protecció en front a l’exposició al radó

A qui va adreçat?

Persones implicades en el procés de disseny i construcció dels edificis i les rehabilitacions: equips d’arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeries, enginyeries tècniques...

Format

Les sessions podran seguir-se via streaming. L'aula virtual permet realitzar consultes via xat en directe i les sessions queden gravades per a poder visualitzar-les a posteriori.

Criteris d'exposició

Les sessions s'impartiran en format ponència, on el docent exposarà els continguts de la seva sessió, interactuant amb els alumnes i resolent dubtes. S'aniran alternant casos més pràctics, on els alumnes exposaran les seves reflexions i solucions a problemes plantejats prèviament, amb l'objectiu de potenciar la metodologia “learning by doing”, on l'alumne aprèn a força d'enfrontar-se a problemes reals.

Estructura de les sessions

El programa s'estructura en 4 mòduls seqüencials. Els alumnes disposaran d'una plataforma e-learning que està oberta permanentment, a través de la qual poden descarregar-se les anotacions del curs, realitzar consultes fora de l'horari de classe, participar en els fòrums, contactar amb professors i companys, etc.

Casos pràctics

Es realitzaran casos pràctics sobre diferents usos d’edificis i utilitzant vàries eines de certificació energètica.

Competències

Al finalitzar el curs es disposarà d’eines per verificar el compliment del document bàsic d’estalvi d’energia del codi tècnic de l’edificació, en diferent usos d’edificis.

Programa

Sessió 1. CTE DB HE0 LIMITACIÓ DEL CONSUM D’ENERGIA

 • Context normatiu europeu
 • Conceptes sobre tipus d’energia, consums a Catalunya.
 • HE0 Limitació del consum energètic
 • Exemples

 

Sessió 2. HE1 CONTROL DE LA DEMANDA I HE3 ENLLUMENAT

 • Conceptes sobre demanda i consum.
 • HE1 Condicions per al control de la demanda energètica
 • Conceptes sobre enllumenat.
 • HE3 Condicions de les instal·lacions d'il·luminació
 • Exemples

 

 

Sessió 3. HE4 CONTRIBUCIÓ RENOVABLE A L’ACS I HE5 GENERACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA

 • Conceptes sobre energies renovables. Factors de pas.
 • HE4 Contribució mínima d'energia renovable per a cobrir la demanda d'aigua calenta sanitària
 • HE5 Generació mínima d'energia elèctrica
 • Exemples

 

 

Sessió 4.CASOS PRÀCTICS I DB HS 6 PROTECCIÓ EN FRONT A L’EXPOSICIÓ AL RADÓ

 • Casos pràctics utilitzant les eines de certificació energètica HULC i CE3X.
 • DB HS 6 Protecció en front a l’exposició al radó

 

Direcció i Professorat
Professorat
Preus i matrícula
Preu general
272 €
Quota complementària
204 €
Quota básica | Entitats amb conveni
238 €
COAC Jove
255,68 €