arquitecte arquitectura planol
Cursos
Formació Online

CURS | ARQUITECTES MUNICIPALS DE PETITS MUNICIPIS - part 2

Compartir

L’objectiu d’aquest Curs és conèixer i aprofundir en les matèries pròpies de l’Administració local relacionades amb el desenvolupament de la funció de l’Arquitecte municipal.
L’activitat s’adreça als arquitectes municipals que presten els seus serveis en municipis petits o mitjans, que són la gran majoria de les comarques de Girona.
El Curs està organitzat per l’Escola Sert de la Demarcació de Girona i l’Agrupació d’Arquitectes al servei de l’administració pública del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Lloc: Demarcació de Girona del Coac - Pl. de la Catedral, 8 , Girona
Dates: -
Modalitat: Presencial i en línia
Direcció: Xavier Ludevid i Massana, arquitecte, president de l'Agrupació d'arquitectes al servei de l'administració pública (AASAP) del COAC.
Durada: 48 h.
Idioma: Català
Horaris: de 9:30 a 14:00 i de 15:30 a 17:30

ALGUNES ACLARACIONS


Horari
De 9.30 h a 14.00 h i de 15.30 h a 17.30 h.
Cada jornada tindrà un format d'una sessió de 2 hores, una pausa de descans i una sessió de
2 hores al matí; i una sessió de 2 hores a la tarda després de la pausa per dinar.

Lloc
El curs es realitzarà de forma presencial parcialment i telemàtica per videoconferència.
La Presentació del curs i algunes sessions es realitzaran de forma presencial, transmeses per videoconferència, a la Demarcació de Girona del COAC. Sala Rafael Masó.

Durada
42 hores, algunes presencials i totes per videoconferència.

2ona Part

Dates
La primera part serà es va fer la primavera de 2022 i es repetirà a la ytardor del 2023 i necessitarà una altra inscripció. Aquesta només és per la segona part.

Programa 2na part

SEGONA PART.

Jornada 8: L’execució del planejament. (6 hores). Dimecres 1 de febrer de 2023.

● 9,30: La gestió urbanística: Sistemes d’actuació i modalitats: Reparcel·lació i expropiació. Jordi Duatis Puigdollers.

● 12,00: Valoracions urbanístiques. Valoracions urbanístiques. Valoració i adquisició immobles. Jordi Duatis Puigdollers.

● 15,30: Sistemes d’informació del planejament, cartografia, cadastre i registre de la propietat. Tomàs de Castro Borregan.

Jornada 9: Les obres municipals. (6 hores). Dimecres 8 de febrer de 2023.

● 9,30: Les obres municipals ordinàries (1). Legislació, classificació i tramitació. Laura Corsunsky Zeitune.

● 12,00: Les obres municipals ordinàries (2). Documentació, informes, direcció d'obres, recepció, liquidació i termini de garantia. Marc Graupera González.

● 15,30: Els serveis urbans. L’aigua, l’electricitat, l’enllumenat públic, el gas, les telecomunicacions i la gestió de residus. Cristina López Herrero.

Jornada 10: La intervenció en el sòl, les edificacions i les activitats (1). (6 hores). Dimecres 15 de febrer de 2023.

● 9,30: Les llicències urbanístiques i les comunicacions prèvies. Ana Carmen Dominguez.

● 12,00: Règim de les llicències i comunicacions d’activitats. Nel·la Manzanares.

● 15,30: Recursos administratius i jurisprudència en les llicències i comunicacions d'obres i activitats. Trinitat Capdevila Fígols.

Jornada 11: La intervenció en el sòl, les edificacions i les activitats (2). (6 hores). Dimecres 22 de febrer de 2023.

● 9,30: L’informe de les llicències 1. Contingut mínim. Causes de denegació. L’habitabilitat. Particularitats de les edificacions existents, Els canvis d'ús dels locals. Interacció amb el codi tècnic. Joan Falgueras Font.

● 12,00: L’informe de les llicències 2. L'accessibilitat. La Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya (TAAC). Joan Falgueras Font.

● 15,30: L’informe de les llicències 3. La protecció contra incendis. La Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis (TINSCI). La legislació sectorial de comerç. Tipologies d'establiments, casuística i contradiccions amb la normativa urbanística. La TUC. Els establiments de venda a l'engròs. Joan Falgueras Font.

Jornada 12: La intervenció en el sòl, les edificacions i les activitats (3). (6 hores). Dimecres 1 de març de 2023.

● 9,30: Tècniques d’elaboració d’informes. Lluís Buch i Serra.

● 12,00: Els Volums disconformes. Laura Corsunky Zeitune i Joaquim Ginesta Rey.

● 15,30: El règim d'Usos i obres provisionals. Laura Corsunky Zeitune i Joaquim Ginesta Rey.

Jornada 13: La intervenció en el sòl, les edificacions i les activitats (4). (6 hores). Dimecres 8 de març de 2023.

● 9,30: El deure de conservació. Ordres d'execució, expedients de ruïna, execució subsidiària, expedients sancionadors. Trinitat Capdevila Fígols.

● 12,00: La protecció de la legalitat urbanística. Trinitat Capdevila Fígols.

● 15,30: La intervenció en el patrimoni. Catàlegs municipals. Informes preceptius de la Comissió Territorial de Patrimoni. La problemàtica arqueològica. Joan Falgueras Font.

Jornada 14: La intervenció en el sòl, les edificacions i les activitats (5). (6 hores). Dimecres 15 de març de 2023.

● 9,30: La Inspecció Tècnica d'edificis. L'exigència del manteniment, la conservació i la rehabilitació. Ramón Muñoz Jordán.

● 12,00: Ajuts a la rehabilitació 1. Elements comuns dels habitatges, accessibilitat, façanes, cobertes, i energies renovables. Tipus d'ajuts, bases i convocatòries, plecs, informes tècnics, seguiments i verificació, informes acreditació de la despesa.

● 15,30: Ajuts a la rehabilitació 2. Habitabilitat del parc d'habitatges obsolet. Borses de lloguer. Tipus d'ajuts, bases i convocatòries, plecs, informes tècnics, seguiments i verificació, informes acreditació de la despesa.

Jornada 15: Habitatge. (6 hores). Dimecres 22 de març de 2023 

● 9,30: Llei pel dret a l'Habitatge i el seu desenvolupament. M. Dolors Clavell i Nadal.

● 12,00: Pla territorial sectorial d'habitatge. Els Plans locals d'habitatge. Joan Badia Font i Maria Bonet i Esteve.

● 15,30: Promoció de l'habitatge assequible. Anna Vivas Barnola.

Preus i matrícula
Preu General
768 €
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
672 €
COAC Estudiant
720 €
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
576 €
socis de l'Agrupació AASAP
descompte del 25% sobre el preu general.

Indicar la teva opció de preu en el requadre ‘Observacions’ a l’hora de fer la inscripció.

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.

Gaudeix d'una beca si et fas delegat/da!

Exerceix de nexe entre l'escola, els docents i els teus companys i gaudeix d'una important beca per desenvolupar aquestes tasques.  

Finança la teva formació!

Si vols finançar la teva formació amb el Préstec formació Sert, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.

Amb la col·laboració de