Curs d'amidaments, pressupostos i certificacions. ITeC
Cursos
Formació Online

Curs | Amidaments, pressupostos i certificacions. ITeC

Compartir

Un curs dirigit a professionals del sector de la construcció, tant de l’àmbit privat com del sector públic, que volen aprendre a elaborar o gestionar pressupostos a partir de les medicions d’un projecte arquitectònic amb software de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya – ITeC.

Lloc: Online. Demarcació de Tarragona del COAC
Dates: -
Modalitat: Online
Direcció: ITeC
Durada: 8 h
Idioma: Català
Horaris: De 10:00 a 14:00 h
Presentació

Un curs dirigit a professionals del sector de la construcció, tant de l’àmbit privat com del sector públic, que volen aprendre a elaborar o gestionar pressupostos a partir de les medicions d’un projecte arquitectònic amb software de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya – ITeC.

L'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya – ITeC, és una fundació privada sense ànim de lucre. Des de 1978 duen a terme activitats de recerca, disseny i desenvolupament de productes i serveis de base tecnològica per al sector de la construcció.

Per assistir i aprofitar el curs no és necessari tenir cap coneixement previ, tot i que és recomanable disposar d’uns coneixements bàsics de Windows a nivell d’usuari i estar familiaritzat amb pressupostos de construcció.

Apunta't a aquest curs que s'impartirà els dijous, 27 d'abril i 4 de maig de 2023, en horari de matí, de 10 a 14h.

Cada sessió tindrà una durada de 4 hores (total 8 hores).

Competències

Els alumnes que realitzin aquest curs obtindran coneixements i eines avançades per a la gestió i la planificació económica del projecte de construcció. Adquirint els coneixements necessaris per a navegar amb desimboltura, buscar i trobar informació concreta, ser capaç d’importar, edita i crear pressupostos de construcció amb amidaments, ajustar preus i imports, elaborar les certificacions d’obra i imprimir i exportar informació en els formats més habituals.

Es donaran llicències temporals de Pressupostos, Certificacions i el BEDEC Projecte i Obra.

Sistema d'avaluació

Per superar el curs i, per tant, poder accedir a la certificació corresponent, s'haurà d'assistir a un mínim del 80% de les sessions.

Programa

Sessió 1

Amidaments i pressupostos

 • Aspectes generals de TCQ
 • Obrir la obra
 • Estructura del pressupost
 • Creació de nivells de pressupost
 • El Banc de Preus i Plecs del ITeC
 • Incorporació d’elements constructius en el pressupost
 • Modificació d’elements constructius/partides/elements
 • Creació de nous elements constructius/partides/elements. Partides d’obra amb i sense justificació, partides d’alçada
 • Amidaments directes i detallats
 • Pressupostos paramètrics
 • Amidaments vinculats
 • Cost Indirecte
 • Últim Full de Pressupost
 • Signatura
 • Impressió de llistats, pressupost, justificació, etc
 • Impressió del plec de condicions tècniques
 • Modificació de preus. Recàlcul imports de nivells, coeficients
 • Còpies d’Obres, còpia amb preus zero
 • Adaptar preus

Sessió 2

Amidaments i pressupostos

 • Afegir logos
 • Exportació a Excel i al format FIEBDC-3
 • Comparació de bancs i pressupostos
 • Exportació i importació a TCQi


Certificacions

 • Inicialització de les dades de seguiment econòmic de l’obra
 • Certificació de línies de pressupost per amidament, import i/o percentatge
 • Certificació d’elements no presents al pressupost. Ordres de canvi
 • Les desviacions pressupostàries. Confirmació/desconfirmació d’amidaments finals
 • Full de facturació
 • Tancament d’un període de seguiment
 • Ordres de canvi
 • Utilitats del mòdul de seguiment econòmic
 • Impressió de llistats
Preus i matrícula
Preu General
128€
Quota bàsica
112€
Preu COAC JOVE
112€
Entitats conveniades
112€
Tram complementari
96€
Serveis TGN
64€

*Per poder gaudir del descompte dels Serveis TGN s'ha d'estar inscrit un mínim de 2 anys als serveis de la Demarcació de Tarragona. 

*L’organització es reserva la possibilitat de modificar el contingut d’aquest programa.

Amb el suport
Amb la col·laboració