arquitecte arquitectura planol
Cursos

Arquitectes municipals per a petits municipis. Funcions relacionades amb els bens del patrimoni municipal

Compartir

Per a poder assolir els coneixements relacionats amb tècniques i procediments concrets vinculats a la feina dels arquitectes i tècnics municipals .

Lloc: Lleida - Sala d'Actes, carrer Canyeret, 2
Dates: -
Modalitat: Presencial
Direcció: Anna Baldó, arquitecta, cap de l'àrea d'Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Durada: 8 hores
Idioma: Català
Horaris: de 16:00 a 20:00 h
Presentació

L'objectiu d'aquest curs és conèixer les matèries pròpies de l'Administració Local relacionades amb el desenvolupament de la funció de l'arquitecte municipals i aprofundir-hi.

L'activitat s'adreça als arquitectes municipals que presten serveis a municipis petits o mitjans, que són els majoritaris de les comarques de Lleida.

Competències

Aquest curs va dirigit a arquitectes, estudiants d'arquitectura i personal de l'administració.

Programa

Programa

Sessió 2.1. Dimarts 19 de novembre del 2019

  • Patrimoni dels ens local, marc normatiu.

Classes de béns del patrimoni dels ens locals, règim jurídic i les seves característiques.

Inventari i registre.

Tràfic jurídic dels béns locals.

Utilització i aprofitament dels béns locals

  • Patrimoni públic de sòl i habitatge

Ponent: Victoriano Sánchez, secretari de l'ajuntament de Santa Coloma de Farners

 

Sessió 2.2. Dimarts 26 de novembre del 2019

  • Elaboració d’informes tècnics vinculats als expedients de contractació, control, conservació i explotació del béns i drets que integren o puguin integrar el patrimoni dels ens locals.
  • Camins locals. Catàleg de camins municipals. Investigació de la titularitat del catàleg de camins municipals. Ordenances per la gestió dels camins municipals.

 

Notes

Aquest mòdul forma part del curs CURS D’ARQUITECTES MUNICIPALS PER A PETITS MUNICIPIS format per aquests mòduls:

 BLOC 0. L'ARQUITECTE MUNICIPAL DE PETITS MUNICIPIS (8hores)

 BLOC 1. FUNCIONS RELACIONADES AMB L'URBANISME (16hores)

 BLOC 2. FUNCIONS RELACIONADES AMB ELS BÉNS DEL PATRIMONI MUNICIPAL (8hores)

 BLOC 3. FUNCIONS RELACIONADES AMB OBRES LOCALS (8hores)

 BLOC 4. FUNCIONS RELACIONADES AMB EL MANTENIMENT DE LA CARTOGRAFIA LOCAL (4 hores)

 BLOC 5. FUNCIONS RELACIONADES AMB HABITATGE (4 hores)

Preus i matrícula
Preu general
128 €
COAC quota bàsica | Entitats amb conveni
112 €
COAC quota complementària
96 €

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació a for.lle@coac.net

Demana informació
This form is not available
Entitats col.laboradores