Curso Revit básico Escola Sert COAC
Cursos

A.I. : Curs Autodesk® Revit® Architecure - Bàsic a Girona (12a Ed)

Compartir

Aquesta és una formació presencial dirigida a persones que vulguin introduir-se en el disseny BIM (Building Information Modeling).

Si les condicions sanitàries ho permeten, el curs es farà presencial. Si no ho permeten es farà online.

Lloc: Aula d'Informàtica, Edif. Pia Almoina, Girona, Pl. De la Catedral, 8
Dates: -
Modalitat: Presencial
Direcció: Pixel51
Durada: 24 h
Idioma: Català
Horaris: els divendres de 10:00 a 14:00 h.
Presentació

Durant el curs s'introduiran els conceptes i metodologies pròpies del disseny BIM i s'ensenyarà l'ús dels elements constructius bàsics que permetran a l'alumne crear estructures arquitectòniques. També s'ensenyarà a afegir superfícies topogràfiques i a com documentar el projecte, així com modelat amb masses i renderizat el que permetrà a l'alumne crear projectes arquitectònics. El curs inclou exercicis pràctics orientats a consolidar el domini d'aquest programari per part dels alumnes.

 • Possibilitat per a l'alumne d'aconseguir el Revit Certified Professional després de completar els dos nivells (és necessari superar un examen presencial)

Competències

Al final del curs l'alumne serà capaç de crear projectes arquitectònics amb el programari Autodesk Revit Architecture, utilitzant les eines bàsiques que li permetrà optimitzar el temps de redacció del projecte, millorar la coherència entre plànols, reduir considerablement el risc d'errors i agilitar tasques com el còmput de les superfícies i els amidaments.

 

 

PROGRAMA

SECCIÓ 1: REVIT BÀSIC: MODELAT

MÒDUL 1: PRESENTACIÓ REVIT

1.1 INTRODUCCIÓ AL BIM: Presentació de la metodologia BIM i el nou paradigma per a la realització de projectes arquitectònics.

1.2 INTRODUCCIÓ A AUTODESK® REVIT®: Explicació de les característiques de Revit i els seus principals objectius.

1.3 BIM VS. CAD: Comparació entre un projecte CAD i un projecte BIM i explicació dels avantatges i inconvenients del BIM.

1.4 ENTORN DE TREBALL: Introducció a l'entorn de treball en Revit: barres d'eines, navegació, àrea de dibuix, panells i propietats.

1.5 INTRODUCCIÓ A VISTES: Introducció als diferents tipus de vistes: plànols, alçats, secció, detall i vistes 3D. Creació i duplicació de vistes.

1.6 INTRODUCCIÓ A PLÀNOLS: Creació de plànols mitjançant la incorporació de vistes, taules i llegendes.

1.7 INTRODUCCIÓ A FAMÍLIES: Definició i classificació de famílies, tipus de famílies, importació de famílies des de biblioteques locals i online.

 

MÒDUL 2: INICI D'UN PROJECTE EN REVIT

2.1 ORGANITZACIÓ D'UN PROJECTE: Configuració inicial del projecte i assignació d'unitats de treball.

2.2 OPCIONS DE VISUALITZACIÓ: Utilització de la barra de controls de vista: escales, estils visuals, ombres, renderizat, regió de retallada i ocultar /

mostrar elements.

2.3 VINCULACIÓ D'ARXIUS: Interrelació amb arxius externs.

2.4 INSERTAR / EXPORTAR: Inclusió d'arxius externs al nostre arxiu base i generació d'arxius a partir del nostre projecte.

2.5 EXPORTACIÓ AVANÇADA: Consideracions a tenir en compte en inserir i exportar arxius.

2.6 EMPLAÇAMENT I UBICACIÓ: Situació del projecte per coordenades geogràfiques, orientació i rotació del nord de projecte i nord real.

 

MÒDUL 3: CREACIÓ I EDICIÓ D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS (I)

3.1 NIVELLS I GRAELLES: Creació de referències visuals per proporcionar context i directrius en el modelatge.

3.2 FORJATS: Creació i edició de forjats, vores de llosa, sòls amb pendents i amb elevacions.

3.3 MURS: Creació i edició de murs, unions, desplaçaments, murs apilats i consells pràctics.

3.4 ESTRUCTURA: Ubicació de pilars, jàsseres i sistemes de biguetes.

3.5 FONAMENTACIÓ: Col·locació de lloses, sabates corregudes i aïllades.

 

MÒDUL 4: CREACIÓ I EDICIÓ D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS (II)

4.1 PORTES: Col·locació i edició de portes, portes en murs cortina, paràmetres i particularitats.

4.2 FINESTRES: Col·locació i dimensionament de finestres, paràmetres i particularitats.

4.3 BUITS: Creació i edició de buits en murs i forjats.

4.4 ESCALES I BARANES: Sistemes de creació d'escales (per esbós o per component), paràmetres, creació de baranes.

4.5 COBERTES: Mètodes de creació de cobertes (per perímetre, per extrusió i per cara), estructura.

 


 

MÒDUL 5: DOCUMENTACIÓ D'UN PROJECTE EN REVIT

5.1 CÀLCUL I GESTIÓ DE SUPERFÍCIES: Etiquetatge d'habitacions i superfícies. Creació d'esquemes de color.

5.2 TAULES DE PLANIFICACIÓ PER A AMIDAMENTS: Creació de taules per a l'extracció de dades i la seva exportació.

5.3 CREACIÓ DE DETALLS CONSTRUCTIUS: Creació de crides i vistes de detall.

5.4 ANOTACIÓ, ETIQUETES I LLEGENDES: Incorporació de notes, creació d'etiquetes, càrrega de famílies d'etiquetes, edició d'estils de text.

5.5 PREPARACIÓ DE PLÀNOLS I CAIXETINS: Inclusió d'elements: imatges, textos, vistes, llegendes i taules de planificació. Introducció a la

representació gràfica amb grossors i tipus de línia.

 

SECCIÓ 2: REVIT INTERMIG: MODELAT I DOCUMENTACIÓ

MÒDUL 6: TOPOGRAFIA I PLATAFORMES

6.1 TOPOGRAFIA: Creació i edició de superfícies topogràfiques: per punts o importació des de CAD. Taules de planificació topogràfica.

6.2 PLATAFORMES: Creació de plataformes, subregions i línies de propietat.

6.3 ANOTACIÓ: Incorporació de cotes de nivell, de pendents i de coordenades en plànols topogràfics.

 

MÒDUL 7: MODELAT AMB MASSES

7.1 MASSES CONCEPTUALS: Creació de formes sòlides i buides per línies de referència i línies de model. Afegir i treballar amb masses conceptuals.

7.2 MASSES IN SITU: Creació de masses dins del projecte.

 

MÒDUL 8: RENDERITZAT

8.1 EDICIÓ DE MATERIALS: Canvi de patrons i colors, ús de fotos i relleus.

8.2 LLUMS: Il·luminació i col·locació de llums.

8.3 CÀMERES: Creació de càmeres i configuració de vistes, altures, camp visual. Secció escapolida a partir d'una càmera.

8.4 RECORREGUTS: Realització d'un recorregut en una edificació.

8.5 RENDERITZAT: Mètodes de renderizat, exportació d'imatges i vídeos. Render in Cloud.

Professorat

 Quim Gallart, arquitecte formador de REVIT

Entitats col·laboradores
Preus i matrícula
Preu general
384€
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
336€
COAC Jove
360€
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
288€

Indicar la teva opció de preu en el requadre ‘Observacions’ a l’hora de fer la inscripció.

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.

Si vols financiar la teva formació amb el PRÈSTEC FORMACIÓ SERT, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.

NOTA:

 1. L'alumnat ha de portar un ordinador portàtil en el qual s'hi pugui instal•lar el programa Revit.

 Les característiques mínimes de l'ordinador han de ser:


 • Els alumnes hauran de disposar d'un ordinador amb el programa Revit instal·lat per seguir el curs. Si el curs es realitza de manera presencial, hauran de portar cada dia a classe el seu ordinador portàtil.
 • Les característiques mínimes de l'ordinador han de ser:
 • - Sistema operatiu: Windows®7 SP1 64-bit Enterprise, Ultimate, Professional o Home Premium.
 • - Processador: Intel: Single- o Multi-Core Intel® Pentium®, Xenon® o i-Series. AMD: equivalent a l'Intel amb tecnología SSE2.
 • - RAM: 4 GB (recomanables 8 GB).
 • - Disc dur: 5 GB d'espai lliure.
 • - Monitor: 1280 x 1024 amb true color.
 • - Targeta gràfica: 256 MB.

 

 1. Aquestes son les característiques de la formació:
 • Tots els professors són Autodesk Revit Certified Instructors
 • Els cursos sempre es fan sobre l'última versió disponible del software.
 • Llicencia Estudiant (100% funcional) de Autodesk vàlida per 3 anys pels assistents.
 • Instruccions de descarrega, instal·lació.
 • Documentació en pdf.
 • Certificat oficial de Autodesk per a l'alumne en finalitzar el curs
 • Vídeos online per a la recuperació de sessions a alumnes que no puguin assistir a classes.