Raul Medina

Raul Medina Santamaría

Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports i Catedràtic d'Enginyeria Hidráulica. Des de l'any 2011 ocupa el càrrec de director general de l'Institut d'Hidràulica Ambiental (IH Cantàbria). Ha publicat més de 200 publicacions científiques i ha dirigit 40 tesis doctorals. L'any 2013 va ocupar el 4t lloc del món en el rànquing d'autors amb major factor d'impacte en els darrers 5 anys a l'àrea d'Ocean Engineering. Ha estat coordinador de més de 150 projectes internacionals relacionats amb problemes d'enginyeria costanera i portuària, avaluació i gestió de riscos costaners, i gestió integrada de zones costaneres. En els últims 30 anys ha estat consultor per a diverses entitats multilaterals com el Banc Mundial, el Banc Interamericà de Desenvolupament o el PNUD en temes d'erosió, inundació i gestió de la costa.

Ha desenvolupat eines i metodologies que avui en dia són utilitzades en molts països de món, entre les quals destaca el Sistema de Modelatge Costaner, SMC, amb més de 580 empreses i institucions usuàries en 56 països. Ha estat cofundador d'una EBT dirigida a la investigació en energies renovables marines que compta amb 6 patents. Ha rebut en dues ocasions el Premi Nacional de Medi Ambient i la medalla al mèrit professional del Col·legi de Camins Canals i Ports (Enginyers civils).