Profesorado sert

Pere González Nebreda

 • Arquitecte ETSAB UPC.
 • Diplomat Universitari en Arquitectura Legal i Forense per la Universitat Pompeu Fabra (DALF).
 • Director curs de valoracions urbanístiques de l'Escola d’Administració Pública de Catalunya.
 • Coordinador Màster de Derecho Urbanístic i de l'Edificació de la Universidad Pompeu Fabra.
 • Director curs de valoracions urbanístiques de l'“Institut d’Educació Continua de Catalunya” (IDEC) y de “Barcelona School of Manegament” UPF).
 • Director curs d'anàlisi i optimització d'actius immobiliaris, Optymia.
 • Coautor llibre “La valoración inmobiliaria. Teoría y práctica” editorial  Wolters - Kluwer La Ley.

 

Urbanisme:

Planejament i gestió urbanística: plans urbanístics, plans especials, projectes de reparcel·lació, compensació i estudis de viabilitat econòmica.


Activitat professional com a perit especialista en urbanisme i valoracions:

 • Des de 1989, Arquitecte perit forense en la  llista oficial de la SCA del TSJC i dels JCA.
 • Més de 900 dictàmens pericials davant les jurisdiccions civil, mercantil, contenciós-administrativa i penal.
 • 1992-2008 Conseller delegat *Arquitasa societat de taxacions dels col·legis d'arquitectes d'Espanya
 • Recentment: Director i ponent principal en cursos de viabilitat econòmica i sostenibilitat econòmica (Diputació de Barcelona, Ajuntament de Tarragona i altres).

 

Publicacions:

 • Valoraciones a los efectos de la Contribución Territorial Urbana. Publicat pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. 1987.
 • La valoración inmobiliaria , conceptos, objetos y finalidades, Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, Monografías 4. 1998.
 • Técnicas de valoración inmobiliaria, La Notaria, Colegio de Notarios de Cataluña, núm. 6, 2001.
 • La Ley de Urbanismo de Catalunya, vista por cuatro arquitectos, Revista de Derecho Urbanístico. 2005.
 • Aplicación a la Justicia de las nuevas técnicas periciales, Estudios de Derecho Judicial núm. 47. Consejo General del Poder Judicial (Escuela Judicial). Girona 2003.
 • La Valoración Inmobiliaria, Teoría y Práctica, Editorial Wolters Kluver - La  Ley, Colección Arquitectura Legal, con Julio Turmo y Eulalia Villalonga Manual de referencia para los profesionales de la valoración inmobiliaria, 2003.
 • El Código Técnico de la Edificación y las normas urbanísticas. Criterios de prevalencia, Estudios de Derecho Judicial núm. 148. Consejo General del Poder Judicial (Escuela Judicial) Granada 2007.