Foto de Manuel Touza

Manuel Touza

Enginyer de Forests i Doctor enginyer per la Universitat Politècnica de Madrid.

Compta amb més de 25 anys d'experiència en Centres Tecnològics de la Fusta.

Ha realitzat nombrosos informes i assistències tècniques vinculats a la construcció en fusta, tant en obra nova com en rehabilitació.

És coautor o autor principal de nombrosos articles i diversos llibres, entre ells un manual sobre Durabilitat de Projectes de Fusta.

Compagina la seva tasca investigadora amb la docència, sent professor en diversos màsters universitaris

És membre dels subcomitès SC 4 "Protecció de Fusta" i SC 6 "Estructures de Fusta" de l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR).

És membre del Comitè Internacional de la Fusta de el Consell Internacional de Monuments i Llocs (ICOMOS).

Actualment treballa al Centre d'Innovació i Serveis Tecnològics de la Fusta de Galícia.