Jordi Planelles Salvans equipo docente Escola Sert COAC

Jordi Planelles Salvans

Arquitecte. L'ideari professional parteix d’un apropament a tots aquells valors que posen en valor les persones, fet pel qual els projectes busquen incorporar i respectar aspectes com: l'eficiència energètica, l'economia local i KM0, el medi ambient, l'arquitectura participativa, el patrimoni construït i els espais saludables, entre d'altres.

Professor associat del Grau en Disseny i del Màster en Disseny d’Espais Interiors a BAU, Centre Universitari de Disseny de Barcelona (UVIC-UCC). Participa com a professor convidat en diversos màsters, postgraus i cursos sobre temes de construcció i patrimoni de l’Escola Sert (COAC) a Barcelona, Lleida i Tarragona; del Col·legi d’Arquitectes Tècnics de Tarragona, entre d’altres.

Ha estat convidat a donar sesions d’innovació docent, construcció i restauració arquitectònica a la UDG (Mèxic), l’AIA de Barcelona, entre altres. Doctorand per la UPC, la seva recerca està vinculada a les noves tipologies d’habitage dels segles XIX i XX; i  Màster de Bioconstrucció per l’Institut de Baubiologie.