Joan Manel Gonzalez docent de l'Escola Sert

Joan Manel González

Arquitecte (ETSAB 2000). Postgrau en Gestió del Territori (2010) i Gestió Energètica d’Edificis (2014). Director del curs de Renovació Urbana a l’Escola Sert (2016).

Arquitecte Municipal a l’Ajuntament Santa Coloma de Gramenet des de 2007. Responsable Tècnic del Pla de Rehabilitació Municipal “Santa Coloma renovem els barris” des de 2014. Cap del Servei Tècnic de Rehabilitació i Regeneració Urbana des de 2017. Responsable Tècnic del desplegament de les polítiques municipals d’habitatge des de 2019.

Entre els anys 2000 i 2007 va exercir com a professional autònom redactant projectes i dirigint obres de rehabilitació residencial i col·laborant amb despatxos.
Dintre de l’administració local ha desenvolupat tasques de coordinació, gestió, supervisió i execució de Projectes i Obres Municipals de rehabilitació, nova edificació i espai públic. També ha estat responsable de la planificació i implantació de Plans Estratègics, com el Pla d’Implantació d’escales mecàniques, el Pla d’Implantació del Mapa Escolar, el Pla Municipal d’Escoles Bressols o el Pla de Rehabilitació. 

En el desenvolupament d’aquestes tasques ha adquirit coneixements propis de l’administració pública des del punt vista tècnic, normatiu, jurídic i de procediment administratiu, així com capacitats envers la comunicació amb la ciutadania i la mediació amb les comunitats de veïns. 

És director del curs de Mecanismes de Finançament per la rehabilitació residencial