Curso sobre mecanismos de financiación y gestión para la rehabilitación residencial.
Cursos
Formació Online

Curs | Mecanismes de Finançament i Gestió per la Rehabilitació Residencial

Compartir

Grans qüestions a tractar durant el curs:

· Com impulsar processos de rehabilitació residencial, sobretot en barris degradats?
· Com actuar amb les comunitats?
· Com actuar amb els bancs i grans tenidors?
· Com obtenir finançament públic o privat?
· Com obtenir subvencions i qui pot gestionar-les?
· Com implicar els administradors de finques i els contractistes en noves iniciatives?
· Cal obtenir un nou perfil tècnic ampli: arquitecte / arquitecte tècnic de capçalera, que acompanya durant tot el procés.

 

  Dates: -
  Modalitat: Online
  Direcció: Ricardo Alarcón
  Durada: 24 h
  Idioma: Castellà
  Horaris: Dimarts i dijous de 16:00 a 19:00 h
  Presentació

  Els Fons Europeus “Next Generation” contemplen entre els seus programes, la transformació energètica prioritària i a gran escala dels nostres edificis residencials, amb l’objectiu de reduir l’actual despesa energètica del sector de l’edificació, al qual les fons consultades responsabilitzen d’entre el 20% i el 40% del total d’emissions de CO2.

  L’observació de la realitat del sector durant els darrers anys mostra alguns dels obstacles amb què topen l’aplicació de programes similars:

  • Les dificultats per acomplir amb els requeriments energètics requerits, absolutament necessaris en l’aspecte ambiental, però de difícil aplicació sobre un parc residencial envellit.
  • Un parc residencial amb grans mancances de conservació, que es converteixen en una “llosa en termes de cost” alhora d’emprendre les obres de millora energètica.
  • Unes obres que requereixen del difícil “posar-se d’acord” entre propietaris, amb un règim de titularitat molt més atomitzat que a la majora de països europeus.
  • Uns sistemes de pagament encara fortament dependents de grans derrames inicials, en els quals encara no hem proveït de forma natural de sistemes de finançament a llarg termini mitjançant quotes mensuals assolibles.

   

  Davant d’aquestes dificultats, els esbossos inicials dels Fons Europeus, ja aborden la necessària creació d’un nou perfil (anomenat de manera primigènia com a “Agent Rehabilitador”), i que ha de ser un perfil mixte entre tècnic i gestor, que lideri els processos des del coneixement de la seva complexitat.

  El curs que es presenta, reconeix la realitat descrita, i proposa als arquitectes (i altres tècnics) com a líders dels processos descrits en base a complementar la seva formació tècnica natural en altres aspectes necessaris com son: el marc legal vigent per l’assoliment dels acords de les Comunitats de Propietaris; els mecanismes de finançament existent tant públics com privats; l’adaptació als nous requeriments energètics segons la darrera modificació del CTE i les eines de comunicació i mediació per l’exercici professional amb Comunitats de Propietaris.

  A través de l’anàlisi real i crítica de les experiències realitzades, en les quals l’aplicació de les eines requerides ha donat resultat plenament satisfactoris, construirem les competències que aquest nou perfil professional requereix.

   Estructura del curs

   El curs Mecanismes de Finançament i Gestió per la Rehabilitació Residencial, per tal de tenir un bon seguiment online, es planteja amb 3 sessions de 45 minuts  i 30 minuts finals de “micròfon obert” promovent el diàleg i preguntes amb la participació dels 3 ponents al final de cada jornada.

   Objectius

   • Donar a conèixer experiències d’èxit realitzades, tant d’iniciativa pública com mixta o  privada; posant sobre la taula les fortaleses i dificultats trobades; i enfocant-se en els mecanismes de gestió i finançament emprats.
   • Facilitar el coneixement i funció de cadascun dels agents intervinents en el procés de rehabilitació residencial (Comunitats de Propietaris, Administradors de Finques, Finançadors públics o privats), clarificant tasques i funcions respectives amb l’objectiu que l’engranatge de peces funcioni.
   • Aprofundir en el marc regulador existent, incidint en aspectes com el marc jurídic regulador de les Comunitats de Propietaris; les possibilitats que ofereix la legislació urbanística vigent; i el calendari de compliment de les directrius europees de transició energètica.
   • Enfortir el rol de l’arquitecte com a professional amb capacitat per liderar el procediment de rehabilitació residencial, a partir de l’aprofundiment dels coneixements descrits que complementin la nostra formació tècnica; de forma creativa i propositiva.  

   Destinataris

   • Professionals que vulguin millorar el coneixement dels programes de subvencions o finançament existents per projectes de rehabilitació residencial.
   • Professionals que vulguin implementar estratègies d’actuació més globals, incloent-hi aspectes de gestió no merament tècnics, als projectes de rehabilitació amb Comunitats de Propietaris.
   • Professionals que treballen en el disseny i implementació de plans i programes de rehabilitació. La revisió en comú d’experiències recents, amb encerts i dificultats, ha de servir per millorar el disseny i viabilitat dels programes de futur.

   Competències

   1. Una mirada estratègica sobre la rehabilitació que permeti planificar i organitzar millor les actuacions, beneficiant tant la tasca professional tècnic redactor com la mateixa viabilitat de l'actuació per als residents.
   2. Un coneixement dels agents-actors implicats que permeti a l'arquitecte clarificar i enfortir la seva posició professional, delimitant els aspectes tècnics dels aspectes de gestió, necessaris en la majoria de casos. Si són necessaris, s'haurien de poder valorar i facturar.
   3. Una necessària millora en les eines de comunicació. Del llenguatge tècnic a les adequades habilitats socials i comunicatives per treballar amb Comunitats de Propietaris.
   Programa

   Sessió 1 - 01/06/2021 Presentació / Context / Diagnosi / Estratègies

   1. Introducció i Objectius del curs. Comparativa OBRA NOVA vs REHABILITACIÓ. Marc Normatiu. El deure de conservació i responsabilitat. La iniciativa pública. Actuació des de la Disciplina urbanística. Identificació dels Agents i relació amb la iniciativa privada (comunitats de propietaris, administradors de finques, contractistes, tècnics, administració pública...). Ponent: Ricardo Alarcón, arquitectes (1h)
   2. Context actual de la rehabilitació. Diagnosi i Estratègies. Possibles línies d’actuació. Àmbits Espanya, Catalunya i Àrea Metropolitana BCN. Ponent: Albert Cuchí, arquitecte. Director ETSAV (1h)
   3. Context actual i sobrevingut per les noves directrius de transició energètica. L’experiència de l’Ajuntament de Barcelona. Javier Burón, advocat. Ajuntament de Barcelona (1h)

   Sessió 2 - 03/06/2021 Les comunitats de propietaris i propietàries

   1. Les comunitats de propietaris. Marc jurídic i regulació. La presa de decisions. Com s'organitzen. Com es prenen els acords. Ponent: Francesc Alonso, advocat. Assessor Servei de mediació de l’Aj. de Santa Coloma (1h).
   2. Experiències de finançament privat (entitats bancàries) d’obres de rehabilitació. Jaume Amorós, Caixa de Guissona (1h).
   3. El paper dels administradors de finques. Les dificultats en la gestió comunitària de les obres de rehabilitació. La necessària col·laboració entre tècnics i administradors. Victor Tapiol, administrador de finques (1h).

   Sessió 3 - 08/06/2021 Rehabilitació residencial 1: iniciativa pública

   1. Rehabilitació mitjançant la delimitació d'Àrees de Conservació i Rehabilitació. Santa Coloma de Gramenet. Origen. Procediment. Marc jurídic. Aspectes tècnics. Avaluació de Resultats. Ponent: JM Gonzalez, arquitecte (1h)
   2. Rehabilitació a través del Pla de Barris. Barri de Sant Elm. Arenys de Mar. Ponent: Nydia Tremoleda, antropòloga (1h)
   3. Finques d’alta complexitat. Barcelona. Ponents: Anna Rigalt, arquitecta. Ajuntament de Barcelona  (1h) — Oriol Gil, arquitecte, responsable del Programa de Finques d’Alta Complexitat.

    

    


    

   Sessió 4 - 10/06/2021 Rehabilitació residencial 2: iniciativa mixta

   1. Rehabilitació a través de la creació d’una Oficina Tècnica de Rehabilitació. Barri de Les Planes. Sant Joan Despí. Descripció del programa. Obres realitzades. Calendari d’actuacions de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació. Ponent Ricardo Alarcón, arquitecte coordinador de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació (1h)
   2. Solucions de cooperació pública-privada per la transformació sostenible de la ciutat construïda: El projectes "GrowSmarter”. Ponent: Carlos Pérez - arquitecte, Milagros Rey – Naturgy Iberia (1h)
   3. Rehabilitació del barri de Buenos Aires. Ponent: Ramón Muñoz, Alfred Fernández, arquitectes (1h)

   Sessió 5 - 15/06/2021 Rehabilitació residencial 3: altres tipologies

   1. L’oportunitat empresarial de la ciutat construïda: “La casa por el tejado”. Ponent: Joan Artés, arquitecte (1h)
   2. Rehabilitació de 530 habitatges del conjunt “Grand Parc”, Bordeus, França. Ponent: Aurelie De Domingo, Aquitanis (1h)
   3. Estratègies d’implantació d’Arquitectura Positiva en el parc existent. Ponent: Josep Bunyesc, arquitecte (1h)

   Sessió 6 - 17/06/2021 El parc residencial existent - diagnosi

   1. Detecció de les principals deficiències dels edificis en funció de la seva tipologia i antiguitat. Ponent: Ramón Muñoz, arquitecte(1 h)
   2. Sistemes d’instal·lacions: estratègies de diagnosi i millora en edificis existents. Posada al dia i condicions d’adaptació a nous requeriments. Ponent: Lluïsa Sánchez. Arquitecta especialista en instal·lacions (1h)
   3. Condicions d’habitabilitat dels grans conjunts residencials de l’AMB. Propostes de millora. Ponent: Pere Joan Ravetllat. arquitecte (1 h)

   Sessió 7 - 22/06/2021 La rehabilitació des de l’estratègia energética

   1. Normativa específica en matèria de transició energètica. Ajuts externs a la rehabilitació com a Renovables (Comunitats Energètiques, Autoconsum, Agregadors). Ponent: Alexandre Ramon, enginyer. Soci Director GEENI Consultoria Energètica (1h)
   2. Metodologia d’auditoria energètica i gestió energètica d’edificis existents. Ponent: Sergi Pérez Cobos, arquitecte - Departament de Sostenibilitat de l’AMB (1h)
   3. Estudi de models de negoci per la rehabilitació energètica d’edificis. Ponent: Mikel Monclús. InnoEnergy. (1h)

    

   Sessió 8 - 29/06/2021 Eines de mediació i comunicació / perfil professional

   1. Exercici pràctic de Mediació comunitària. Ponent: Albert Ginestà, General Manager KFEW Systems (1h)
   2. La participació com a eina de transformació de ciutat. Ponent: Carles Baiges, arquitecte. Col.lectiu La Col (1h)
   3. La mediació comunitària. Ponent: Anna Fabregat, arquitecta. Presidenta de l’Agrupació d’Arquitectes Expertes Pericial, Forenses i Mediadors del COAC (1h)
   Direcció i Professorat
   Entitats col·laboradores
   Preus i matrícula
   Preu general
   384 €
   Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
   336 €
   COAC Estudiant
   360,96 €
   Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
   288 €

   Si vols financiar la teva formació amb el PRÈSTEC FORMACIÓ SERT, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 482 68 50.

   Fes-nos la teva consulta
   This form is not available