Helena Garcia Bertran és membre de l'equip docent de l'Escola Sert

Helena García Bertrán

Graduada en Arquitectura Tècnica (UdG), amb Màster en Enginyeria de la Fusta Estructural (USC) i Màster en Sostenibilitat i Gestió de l’Edificació en el Sector Turístic (UdG).

S’ha especialitzat en dos àmbits; per una banda les certificacions en projectes d’edificació, tant de sostenibilitat (LEED, BREEAM, Verde), com de salut i benestar (WELL i Fitwel). I, per altra banda, en el anàlisis de cicle de vida de materials de la construcció i sistemes constructius (GaBi).

A nivell professional va començar com a delineant en el sector de la enginyeria elèctrica industrial; actualment, és la responsable de les certificacions LEED, WELL i Fitwel i dels ACV a l’Empresa Green Building Management.

En l’àmbit de la cooperació, ha participat en diversos projectes relacionats amb la construcció sostenible, tant a nivell nacional com internacional.